Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒPIVOT_MONTH
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S3 0 Mã CK
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S3 0 Mã CK
Pivot Tháng Vượt lên S3 0 Mã CK
Pivot Tháng ượt xuống S3 2 Mã CK
Xem biểu đồ
SBV,   L10,  
Pivot Tháng Tại S3 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả S3 2 Mã CK
Xem biểu đồ
SBV,   L10,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
HAR,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S2 7 Mã CK
Xem biểu đồ
SJF,   TLH,   FID,   DBC,   VE9,   C47,   SIV,  
Pivot Tháng Vượt lên S2 0 Mã CK
Pivot Tháng Vượt xuống S2 6 Mã CK
Xem biểu đồ
HCD,   NKG,   VDS,   KSD,   TSB,   SD5,  
Pivot Tháng Tại S2 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả S2 14 Mã CK
Xem biểu đồ
HCD,   HAR,   SJF,   NKG,   TLH,   VDS,   FID,   DBC,   VE9,   C47,   KSD,   TSB,   SD5,   SIV,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S1 8 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   HAI,   PC1,   MSR,   PXS,   TS4,   UDJ,   HBS,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S1 38 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   DLG,   SHS,   VJC,   KSH,   NAF,   TIG,   EVG,   PHC,   PXL,   HII,   AMV,   PTB,   TVB,   SDD,   KDC,   FCM,   HID,   BMP,   ELC,   LIG,   VNS,   KPF,   BVS,   ITD,   FRT,   PVO,   LTG,   PXT,   WSS,   DQC,   VLG,   GHC,   SZE,   TLP,   AGX,   PVE,   CMC,  
Pivot Tháng Vượt lên S1 14 Mã CK
Xem biểu đồ
NVB,   FCN,   VCS,   CMX,   VPI,   VIG,   SVI,   UDC,   BSI,   PHP,   PME,   VNR,   HAD,   EIN,  
Pivot Tháng Vượt xuống S1 19 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   BID,   TGG,   HCD,   ANV,   CRC,   DGC,   VDS,   FID,   SRB,   DDV,   SD7,   BBT,   PVM,   BMC,   TMT,   CLW,   HU4,   TSB,  
Pivot Tháng Tại S1 2 Mã CK
Xem biểu đồ
CTS,   EVS,  
+ Pivot Tháng Tất cả S1 81 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   HQC,   BID,   KLF,   NVB,   HAI,   TGG,   DLG,   HCD,   SHS,   ANV,   FCN,   VJC,   KSH,   NAF,   VCS,   CMX,   TIG,   VPI,   PC1,   EVG,   CRC,   VIG,   PHC,   PXL,   SVI,   HII,   DGC,   AMV,   CTS,   PTB,   TVB,   VDS,   MSR,   FID,   SDD,   KDC,   EVS,   FCM,   HID,   BMP,   PXS,   UDC,   ELC,   LIG,   TS4,   VNS,   SRB,   KPF,   BSI,   ...
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên PIVOT 52 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   ACB,   PDR,   TCB,   GTN,   DPM,   FPT,   MPC,   PLX,   MSN,   HPX,   PC1,   VHC,   HT1,   SHI,   VPG,   HTN,   VIB,   THT,   EIB,   CRE,   SFG,   HHP,   CCL,   PAN,   FUESSV50,   LSS,   AGM,   DIC,   NVT,   CMS,   KSQ,   EVF,   VTO,   SDI,   HPI,   PPS,   VGG,   NS3,   SCS,   CCI,   SMC,   VSI,   VSH,   DXP,   KKC,   NHA,   API,   TTT,   SCD,   ...
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống PIVOT 40 Mã CK
Xem biểu đồ
SBT,   VCG,   GAS,   TPB,   PNJ,   HDG,   IBC,   PVB,   DAH,   NT2,   BFC,   HDC,   PV2,   NNC,   VIP,   PVI,   GSM,   VRG,   ICG,   CMG,   CEE,   CAV,   TRC,   NCT,   CAP,   SGN,   ASP,   AAM,   PGC,   SAV,   HTI,   TNB,   MAC,   TBC,   TMP,   VC7,   ICC,   SEA,   HAT,   TCT,  
Pivot Tháng Vượt lên PIVOT 37 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   PVD,   TNG,   VGC,   REE,   TDT,   SVI,   SAM,   MBG,   PVC,   QBS,   HAC,   CTD,   C32,   PMG,   CTP,   HLD,   TC6,   UNI,   NNG,   PLC,   RIC,   MCG,   VPD,   BCC,   SMB,   VCC,   KDF,   VPK,   PRT,   SVC,   PTS,   S4A,   NHH,   EIN,   PXI,   BBS,  
Pivot Tháng Vượt xuống PIVOT 15 Mã CK
Xem biểu đồ
HCD,   CTI,   JVC,   TLD,   HSL,   NDN,   AST,   LIG,   TV2,   DNA,   HOM,   BBT,   PGD,   POS,   BTD,  
Pivot Tháng Tại PIVOT 4 Mã CK
Xem biểu đồ
HHG,   EVS,   S99,   SLS,  
+ Pivot Tháng Tất cả PIVOT 148 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   OGC,   SBT,   ACB,   PVD,   VCG,   TNG,   PDR,   TCB,   GTN,   HCD,   VGC,   CTI,   GAS,   DPM,   FPT,   JVC,   MPC,   PLX,   MSN,   TPB,   HPX,   PC1,   REE,   PNJ,   HDG,   VHC,   TDT,   HT1,   SHI,   VPG,   TLD,   IBC,   HTN,   PVB,   VIB,   HSL,   SVI,   NDN,   AST,   THT,   SAM,   EIB,   MBG,   PVC,   CRE,   DAH,   HHG,   SFG,   QBS,   ...
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R1 34 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   OGC,   TCM,   DIG,   NTL,   VHM,   QNS,   TVC,   PVT,   NTC,   GKM,   AGR,   CSM,   VGS,   VCP,   DHA,   DP3,   SDT,   VCC,   SAV,   ITS,   NBB,   VPK,   HTV,   TIP,   SVC,   CLC,   ND2,   DBT,   VDP,   EIN,   HU3,   TDN,   SFI,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống R1 6 Mã CK
Xem biểu đồ
VIC,   VNM,   TCD,   HAX,   HJS,   IDV,  
Pivot Tháng Vượt lên R1 12 Mã CK
Xem biểu đồ
VRE,   HLD,   MCH,   NNG,   PLC,   TCS,   PGS,   CHS,   PTS,   VHD,   VMG,   ICF,  
Pivot Tháng Vượt xuống R1 8 Mã CK
Xem biểu đồ
CCL,   STK,   CSV,   GIL,   PV2,   ABC,   DRL,   MAS,  
Pivot Tháng Tại R1 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả R1 60 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   OGC,   VRE,   VIC,   TCM,   VNM,   DIG,   NTL,   VHM,   QNS,   TVC,   PVT,   TCD,   NTC,   GKM,   AGR,   CCL,   HAX,   STK,   CSM,   CSV,   GIL,   PV2,   VGS,   HLD,   VCP,   DHA,   MCH,   ABC,   NNG,   PLC,   TCS,   DP3,   SDT,   DRL,   VCC,   SAV,   ITS,   NBB,   MAS,   VPK,   PGS,   HTV,   TIP,   CHS,   SVC,   PTS,   CLC,   ND2,   HJS,   ...
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R2 7 Mã CK
Xem biểu đồ
HVN,   PHR,   DAG,   FIR,   DPG,   STG,   VNL,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống R2 2 Mã CK
Xem biểu đồ
DRI,   SCL,  
Pivot Tháng Vượt lên R2 3 Mã CK
Xem biểu đồ
LGL,   KLB,   PGS,  
Pivot Tháng Vượt xuống R2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
SSN,  
Pivot Tháng Tại R2 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả R2 13 Mã CK
Xem biểu đồ
HVN,   PHR,   DAG,   FIR,   DRI,   DPG,   LGL,   STG,   SSN,   KLB,   PGS,   VNL,   SCL,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R3 2 Mã CK
Xem biểu đồ
DRI,   PTE,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống R3 0 Mã CK
Pivot Tháng Vượt lên R3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
NSH,  
Pivot Tháng Vượt xuống R3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
SRC,  
Pivot Tháng Tại R3 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả R3 4 Mã CK
Xem biểu đồ
NSH,   DRI,   SRC,   PTE,  

PIVOT_WEEK
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S3 0 Mã CK
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
FHS,  
Pivot Tuần Vượt lên S3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
CMV,  
VPivot Tuần ượt xuống S3 0 Mã CK
Pivot Tuần Tại S3 0 Mã CK
+ Pivot Tuần Tất cả S3 2 Mã CK
Xem biểu đồ
FHS,   CMV,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S2 0 Mã CK
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S2 5 Mã CK
Xem biểu đồ
MSR,   SDD,   BBT,   L10,   EIN,  
Pivot Tuần Vượt lên S2 4 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   THG,   HMC,   CMV,  
Pivot Tuần Vượt xuống S2 3 Mã CK
Xem biểu đồ
PTE,   RTB,   POS,  
Pivot Tuần Tại S2 0 Mã CK
+ Pivot Tuần Tất cả S2 12 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   MSR,   SDD,   THG,   HMC,   BBT,   PTE,   L10,   RTB,   EIN,   CMV,   POS,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S1 10 Mã CK
Xem biểu đồ
SBT,   TDT,   SJD,   THT,   KSD,   LAS,   HBS,   MDC,   HCC,   CMV,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S1 35 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   AAA,   KLF,   BSR,   SCR,   HHS,   VGT,   TTB,   ITQ,   VC3,   VPH,   DHG,   GIL,   PV2,   SRB,   DBC,   VE9,   KHP,   CSC,   ADS,   ITD,   BSA,   VNR,   UIC,   IMP,   DQC,   MQN,   MAC,   TMT,   TUG,   PVE,   HU4,   PVY,   BTD,   CMC,  
Pivot Tuần Vượt lên S1 25 Mã CK
Xem biểu đồ
CII,   VJC,   FMC,   VPG,   DTD,   VIG,   SVI,   DRC,   AMV,   NT2,   TDC,   PMG,   NBC,   DBD,   UDC,   CTP,   TC6,   IDJ,   TRA,   SBA,   TLP,   SKV,   NHH,   SFI,   HLC,  
Pivot Tuần Vượt xuống S1 30 Mã CK
Xem biểu đồ
ART,   TTH,   MSN,   PNJ,   EVE,   KVC,   PVT,   IDC,   CTD,   MSR,   SDD,   FTS,   VGS,   ABC,   SBV,   BTP,   PME,   TMS,   MCP,   WSS,   BTN,   HTV,   BBT,   SD6,   PTE,   RTB,   STP,   CLW,   POS,   SCL,  
Pivot Tuần Tại S1 1 Mã CK
Xem biểu đồ
EVS,  
+ Pivot Tuần Tất cả S1 101 Mã CK
Xem biểu đồ
SBT,   ITA,   AAA,   KLF,   ART,   BSR,   SCR,   HHS,   CII,   VGT,   TTH,   VJC,   FMC,   MSN,   TTB,   PNJ,   ITQ,   TDT,   VC3,   VPG,   DTD,   VIG,   EVE,   SJD,   KVC,   PVT,   IDC,   SVI,   DRC,   VPH,   THT,   AMV,   DHG,   CTD,   MSR,   NT2,   SDD,   TDC,   FTS,   PMG,   EVS,   NBC,   DBD,   GIL,   UDC,   CTP,   PV2,   VGS,   SRB,   TC6,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên PIVOT 57 Mã CK
Xem biểu đồ
ACB,   NVB,   MST,   HCD,   TCH,   LPB,   KMR,   VRC,   OIL,   KSH,   VHC,   NLG,   TVC,   VIG,   VIB,   DHM,   SVI,   HDA,   KDH,   DAH,   DVN,   HHG,   GVR,   VCI,   KDC,   NRC,   BMP,   PVG,   ELC,   CTP,   TS4,   DDN,   VKC,   ACV,   TRA,   CHP,   DP3,   C47,   TTZ,   LIX,   SRF,   HPI,   HMH,   MSC,   SCS,   CCI,   ITS,   VMC,   PDB,   POT,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống PIVOT 54 Mã CK
Xem biểu đồ
HNG,   PVD,   HQC,   MPC,   PHR,   DRH,   TDG,   VCS,   VNE,   HPX,   SAM,   TCD,   SFG,   AGR,   VIX,   DRI,   PXS,   DIC,   LIG,   CAT,   DCL,   MHC,   DPR,   VNS,   KPF,   APS,   L14,   GSM,   SD9,   TIS,   CTF,   TEG,   TVS,   CMG,   BCM,   SDT,   KDM,   PGC,   NS3,   TND,   SLS,   VSH,   PTL,   KKC,   SHA,   VEC,   VFG,   ALV,   BMC,   SEA,   ...
Pivot Tuần Vượt lên PIVOT 53 Mã CK
Xem biểu đồ
CTG,   HDB,   GAS,   VJC,   VHM,   AMD,   TPB,   BWE,   TNT,   SHI,   VPG,   IJC,   MBG,   HAC,   HAH,   C32,   PET,   BFC,   NBC,   LSS,   TVT,   NVT,   PLC,   PHP,   CNG,   BCE,   HAP,   HTM,   SBA,   MCG,   TFC,   TRC,   BCC,   AFX,   SMB,   TCL,   SAV,   VSI,   NBB,   TV4,   NHA,   PRT,   CHS,   RAL,   TVN,   TMP,   SD3,   HJS,   NHH,   AGX,   ...
Pivot Tuần Vượt xuống PIVOT 65 Mã CK
Xem biểu đồ
BID,   HUT,   TGG,   GTN,   HVG,   DIG,   DPM,   SJF,   CMX,   LHG,   TTB,   PNJ,   EVG,   IBC,   EVE,   KVC,   PVT,   HTT,   IDC,   ACL,   DHG,   CTD,   FID,   HAX,   FTS,   D2D,   SRB,   VIP,   ABC,   SSN,   G36,   PIV,   YEG,   SJC,   FRT,   SRC,   PME,   TDM,   SKH,   LTG,   TMS,   DDV,   MCP,   AAM,   WSS,   VCC,   ILA,   MAS,   CET,   BBT,   ...
Pivot Tuần Tại PIVOT 17 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   SHS,   JVC,   APG,   HII,   EVS,   GIL,   CVN,   DBC,   UNI,   EVF,   TCS,   RIC,   SD2,   CGP,   AMS,   GSP,  
+ Pivot Tuần Tất cả PIVOT 246 Mã CK
Xem biểu đồ
CTG,   HNG,   ACB,   PVD,   HDB,   HQC,   BID,   KLF,   NVB,   HUT,   MST,   TGG,   GTN,   HCD,   SHS,   TCH,   HVG,   DIG,   GAS,   LPB,   DPM,   VJC,   JVC,   MPC,   SJF,   PHR,   KMR,   VRC,   APG,   OIL,   KSH,   VHM,   AMD,   DRH,   TDG,   VCS,   CMX,   TPB,   BWE,   LHG,   VNE,   HPX,   TTB,   PNJ,   VHC,   EVG,   NLG,   TVC,   TNT,   SHI,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên R1 47 Mã CK
Xem biểu đồ
MBB,   TNG,   LDG,   PDR,   VRE,   TCB,   GEX,   TCM,   VNG,   SHI,   DS3,   EIB,   DGC,   NTC,   LCG,   C32,   GMC,   BMP,   YBM,   DDN,   PVL,   DHA,   SCJ,   NVT,   PVI,   VCR,   VAT,   C69,   TFC,   KLB,   NCT,   PAC,   LHC,   SMC,   HOM,   CIG,   KKC,   VEF,   DSN,   SVC,   CLC,   ICC,   DNL,   TSB,   PNC,   ICF,   SKN,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống R1 16 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   SSI,   VCB,   DGW,   FPT,   DCM,   REE,   VSC,   CTS,   PTB,   SPP,   VDS,   FUESSV50,   BMI,   HTI,   THB,  
Pivot Tuần Vượt lên R1 30 Mã CK
Xem biểu đồ
HDB,   TIG,   HDG,   HT1,   QBS,   BFC,   NBC,   HDC,   BSI,   NNG,   ATS,   PLC,   RIC,   BCE,   MCG,   BCC,   AFX,   TCL,   SMA,   PGS,   CHS,   S74,   VCX,   HJS,   AGX,   SHP,   TDN,   TXM,   PXI,   MDG,  
Pivot Tuần Vượt xuống R1 25 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   SHB,   TNI,   PLX,   VPI,   E1VFVN30,   PNJ,   TDH,   IDC,   BVH,   PAN,   DCL,   TV2,   BVS,   PIV,   TVS,   SD2,   CAP,   MCP,   ASP,   MSC,   HAD,   HIG,   HU3,   IDV,  
Pivot Tuần Tại R1 1 Mã CK
Xem biểu đồ
VIC,  
+ Pivot Tuần Tất cả R1 119 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   PVS,   MBB,   SHB,   HDB,   TNG,   SSI,   LDG,   PDR,   VRE,   TCB,   TNI,   VCB,   GEX,   VIC,   TCM,   DGW,   FPT,   PLX,   VNG,   DCM,   TIG,   VPI,   E1VFVN30,   REE,   PNJ,   HDG,   VSC,   HT1,   SHI,   TDH,   IDC,   DS3,   EIB,   DGC,   CTS,   NTC,   PTB,   QBS,   SPP,   VDS,   LCG,   BVH,   C32,   PAN,   FUESSV50,   BFC,   NBC,   HDC,   GMC,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên R2 7 Mã CK
Xem biểu đồ
HVN,   STK,   VCR,   RIC,   SDU,   TXM,   SCI,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống R2 0 Mã CK
Pivot Tuần Vượt lên R2 4 Mã CK
Xem biểu đồ
NSH,   NNG,   PGS,   BPC,  
Pivot Tuần Vượt xuống R2 7 Mã CK
Xem biểu đồ
HSL,   CCL,   TV2,   CAP,   MCP,   MSC,   THB,  
Pivot Tuần Tại R2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
PNJ,  
+ Pivot Tuần Tất cả R2 19 Mã CK
Xem biểu đồ
HVN,   NSH,   PNJ,   HSL,   CCL,   STK,   TV2,   VCR,   NNG,   RIC,   SDU,   CAP,   MCP,   MSC,   PGS,   BPC,   THB,   TXM,   SCI,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên R3 2 Mã CK
Xem biểu đồ
NSH,   AFX,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống R3 0 Mã CK
Pivot Tuần Vượt lên R3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
BPC,  
Pivot Tuần Vượt xuống R3 3 Mã CK
Xem biểu đồ
CAP,   MCP,   THB,  
Pivot Tuần Tại R3 0 Mã CK
+ Pivot Tuần Tất cả R3 6 Mã CK
Xem biểu đồ
NSH,   AFX,   CAP,   MCP,   BPC,   THB,  Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357