Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒSMA10
Giá chuẩn bị vượt lên SMA(10) 108 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   ROS,   HAI,   HHS,   GTN,   POW,   SHS,   VRC,   APG,   VCS,   DCM,   TIG,   VNE,   DST,   VPI,   EVG,   TNT,   VPG,   DTD,   IBC,   HTN,   TDH,   KVC,   HCM,   PHC,   NDN,   HII,   TLH,   AMV,   CRE,   CTS,   KDH,   PTB,   HAC,   HAH,   SDD,   VCI,   VIX,   PAN,   PET,   NBC,   UDC,   AGM,   ELC,   DIC,   VKC,   BSI,   BVS,   SD9,   DVP,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống SMA(10) 124 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   SBT,   ACB,   BSR,   HBC,   PDR,   TNI,   VCB,   GEX,   VIC,   HCD,   ANV,   VNM,   CTI,   DIG,   DGW,   FIT,   HVN,   VNG,   NSH,   MWG,   CEO,   QNS,   MSN,   TPB,   REE,   VC3,   HT1,   SHI,   CVT,   PPC,   PVB,   PVT,   SVI,   DRC,   THT,   SAM,   HDA,   TCD,   DHC,   MBS,   ACL,   SPP,   HHP,   AGR,   TDC,   FUESSV50,   BFC,   CSM,   VN30F2M,   ...
Giá vượt lên SMA(10) 36 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   NVB,   AMD,   NAF,   KSB,   BCG,   AAV,   GEG,   VIB,   SKG,   LMH,   HHG,   CSV,   CTP,   BMI,   VIP,   CTF,   ITD,   CMG,   SRF,   PXT,   MCP,   SAV,   MAS,   DQC,   SHA,   QHW,   HTE,   HAD,   TVN,   SNC,   NHH,   EIN,   TV3,   DNP,   VMG,  
Giá vượt xuống SMA(10) 83 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   PVS,   HPG,   VPB,   CTG,   HSG,   ITA,   HDB,   BID,   GMD,   HUT,   MST,   TCH,   HVG,   GAS,   FPT,   VJC,   PLX,   PHR,   TDG,   E1VFVN30,   PNJ,   HDG,   SHN,   VIG,   DHM,   ATG,   HSL,   IDC,   MBG,   DAH,   MSR,   HAX,   HDC,   BMP,   PXS,   GIL,   CAT,   DCL,   ACV,   PVL,   TC6,   NVT,   VCR,   SSN,   PTI,   KHP,   G36,   ADS,   DHT,   ...
Giá tại SMA(10) 22 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   VCG,   TTH,   OIL,   SJD,   PXL,   LCG,   EVS,   LSS,   KOS,   CVN,   PVI,   ABC,   DBC,   ICG,   LAS,   CAP,   PAC,   NAV,   UIC,   KKC,   API,  
+ Tất cả SMA(10) 373 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   PVS,   HPG,   VPB,   CTG,   STB,   ASM,   SHB,   SBT,   HSG,   ACB,   ITA,   VCG,   HDB,   ROS,   BID,   GMD,   KLF,   NVB,   BSR,   HBC,   HUT,   HAI,   PDR,   MST,   HHS,   TNI,   GTN,   VCB,   GEX,   VIC,   POW,   HCD,   SHS,   TCH,   HVG,   ANV,   VNM,   CTI,   DIG,   TTH,   GAS,   DGW,   FPT,   FIT,   VJC,   HVN,   PLX,   VNG,   PHR,   ...
Giá < SMA(10) 272 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   PVS,   HPG,   VPB,   CTG,   STB,   HNG,   ITA,   VCG,   HDB,   ROS,   BID,   GMD,   SSI,   ART,   HUT,   DXG,   FTM,   TGG,   TNI,   CII,   POW,   VND,   SHS,   TCH,   TTF,   HVG,   TTH,   GAS,   LPB,   FPT,   VJC,   PLX,   MPT,   SJF,   PHR,   KMR,   VRC,   APG,   OIL,   KSH,   DRH,   VCS,   DCM,   VNE,   VPI,   NKG,   E1VFVN30,   PNJ,   NVL,   ...
Giá > SMA(10) 271 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   OGC,   MBB,   HAG,   ASM,   SBT,   HSG,   ACB,   PVD,   IDI,   QCG,   KBC,   AAA,   TNG,   NVB,   BSR,   HBC,   LDG,   PDR,   VRE,   TCB,   SCR,   HHS,   GTN,   GEX,   DLG,   VIC,   VGC,   TCM,   VGT,   ANV,   VNM,   CTI,   DIG,   NTL,   VEA,   DGW,   FCN,   DPM,   HAR,   FIT,   HVN,   JVC,   MPC,   VNG,   VHM,   AMD,   MWG,   CEO,   QNS,   ...
SMA(10) vượt lên SMA(20) 36 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   HSG,   PVD,   KBC,   VRE,   VGT,   GAS,   MSN,   TDT,   VSC,   TLD,   PVB,   GEG,   PVC,   DAH,   NTC,   DHG,   GMC,   NHP,   DPR,   PVI,   LCM,   TIS,   EVF,   ICG,   SD2,   TRC,   CAP,   PAC,   PPS,   NTP,   HJS,   VHD,   ABT,   TV1,   THB,  
SMA(10) vượt xuống SMA(20) 10 Mã CK
Xem biểu đồ
VPG,   SVI,   TDC,   AAM,   HTV,   VLG,   C21,   SD3,   CLW,   VTV,  

SMA20
Giá chuẩn bị vượt lên SMA(20) 98 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   ACB,   IDI,   NVB,   BSR,   SCR,   HHS,   GEX,   FCN,   APG,   QNS,   NAF,   CMX,   BWE,   NLG,   TNT,   KSB,   VPG,   CVT,   IBC,   HTN,   TDH,   SJD,   KVC,   NDN,   VPH,   HII,   DS3,   DHC,   LMH,   HAC,   TSC,   PAN,   PET,   LSS,   DBD,   IVS,   DIC,   SRA,   BMI,   YBM,   ITC,   DDN,   PXA,   VIP,   ABC,   KSQ,   KHP,   PIV,   CTF,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống SMA(20) 92 Mã CK
Xem biểu đồ
HSG,   TNI,   VCB,   VIC,   POW,   HCD,   GAS,   FPT,   FIT,   PHR,   MSN,   REE,   HDG,   VC3,   HT1,   PVB,   SVI,   HDA,   MBG,   MBS,   ACL,   HHP,   HAX,   GVR,   TDC,   BFC,   HDC,   CSM,   VN30F2M,   CSV,   GIL,   CAT,   DCL,   PV2,   DHA,   GSM,   FBC,   ATS,   YEG,   CNG,   BCE,   TRA,   SP2,   THG,   DP3,   VPD,   CAV,   BCC,   NCT,   BIC,   ...
Giá vượt lên SMA(20) 31 Mã CK
Xem biểu đồ
MBB,   QCG,   KLF,   DTD,   BCG,   AAV,   GEG,   VIB,   THT,   HHG,   SPP,   BVH,   AGM,   CTP,   CTR,   NNG,   TVS,   ITD,   CMG,   CAP,   KDF,   SMA,   VMC,   CET,   DQC,   VFG,   HAS,   INN,   VHD,   NHH,   EIN,  
Giá vượt xuống SMA(20) 42 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   VPB,   HDB,   AAA,   GMD,   PDR,   FTM,   DGW,   PLX,   CEO,   E1VFVN30,   SHN,   HSL,   IDC,   DAH,   KOS,   CVN,   ACV,   PVL,   NVT,   VCR,   VAT,   ADS,   SJC,   MCG,   C69,   TFC,   SDT,   DNA,   SMC,   VSI,   VSH,   RAL,   PTS,   NTP,   VCX,   VID,   POS,   HU4,   GSP,   SFI,   BTD,  
Giá tại SMA(20) 13 Mã CK
Xem biểu đồ
MWG,   LCG,   EVS,   PVI,   PLC,   ICG,   TEG,   BTP,   SDI,   PAC,   NAV,   SCS,   KKC,  
+ Tất cả SMA(20) 276 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   PVS,   VPB,   MBB,   HSG,   ACB,   IDI,   QCG,   HDB,   AAA,   GMD,   KLF,   NVB,   BSR,   PDR,   FTM,   SCR,   HHS,   TNI,   VCB,   GEX,   VIC,   POW,   HCD,   GAS,   DGW,   FCN,   FPT,   FIT,   PLX,   PHR,   APG,   MWG,   CEO,   QNS,   NAF,   MSN,   CMX,   BWE,   E1VFVN30,   REE,   HDG,   NLG,   VC3,   HT1,   TNT,   KSB,   VPG,   SHN,   DTD,   ...
Giá < SMA(20) 313 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   HPG,   VPB,   CTG,   STB,   HNG,   ASM,   SHB,   ACB,   IDI,   ITA,   VCG,   HDB,   HQC,   ROS,   BID,   GMD,   SSI,   ART,   NVB,   BSR,   HBC,   HUT,   DXG,   HAI,   MST,   FTM,   TGG,   HHS,   TNI,   CII,   GEX,   DLG,   VND,   SHS,   TCH,   TTF,   ANV,   TTH,   LPB,   FCN,   HAR,   VJC,   PLX,   MPT,   SJF,   KMR,   VRC,   APG,   OIL,   ...
Giá > SMA(20) 244 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   OGC,   MBB,   HAG,   SBT,   HSG,   PVD,   QCG,   KBC,   TNG,   LDG,   VRE,   TCB,   SCR,   GTN,   VCB,   VIC,   VGC,   TCM,   VGT,   HVG,   VNM,   CTI,   DIG,   NTL,   VEA,   GAS,   DPM,   FIT,   HVN,   JVC,   MPC,   VNG,   PHR,   NSH,   VHM,   AMD,   QNS,   FMC,   MSN,   TPB,   BWE,   HPX,   PC1,   REE,   TTB,   HDG,   VHC,   TDT,   VSC,   ...
SMA(20) vượt lên SMA(50) 4 Mã CK
Xem biểu đồ
AAM,   PGS,   VNL,   STV,  
SMA(20) vượt xuống SMA(50) 7 Mã CK
Xem biểu đồ
HTT,   AMV,   DBD,   DIC,   KHP,   SNC,   PCM,  

SMA50
Giá chuẩn bị vượt lên SMA(50) 73 Mã CK
Xem biểu đồ
ACB,   PVD,   GTN,   FPT,   QNS,   MSN,   TDT,   VPG,   IBC,   IJC,   DS3,   SKG,   PVC,   KDH,   DHG,   FTS,   PMG,   PAN,   FUESSV50,   NRC,   DBD,   CTP,   DIC,   ITC,   VIP,   KSQ,   KHP,   HTG,   ADS,   ATS,   PIV,   VTO,   PHP,   CNG,   TRA,   TVS,   ITD,   HTM,   SBA,   HSA,   TDM,   LAS,   SMB,   PPS,   UDJ,   VGG,   VCC,   DSP,   SLS,   HOM,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống SMA(50) 54 Mã CK
Xem biểu đồ
SBT,   ITA,   FTM,   VCB,   HVG,   VNG,   HT1,   GEG,   SVI,   DAH,   VGI,   HHP,   GVR,   TDC,   BFC,   NBC,   HDC,   CSM,   VN30F2M,   PV2,   KPF,   DHA,   GSM,   UNI,   CTR,   VRG,   SD2,   SP2,   VPD,   CAV,   BTP,   SDI,   BCC,   TCL,   LHC,   TND,   MSC,   SAV,   VE2,   SAS,   ILS,   HEJ,   HJS,   VC7,   PCM,   VID,   HAT,   TV1,   VCW,   L61,   ...
Giá vượt lên SMA(50) 16 Mã CK
Xem biểu đồ
TCB,   JVC,   AMD,   THT,   HHG,   HAC,   LCG,   GMC,   CSV,   TRC,   MAS,   CET,   VHD,   NHH,   EIN,   SVT,  
Giá vượt xuống SMA(50) 29 Mã CK
Xem biểu đồ
VRE,   REE,   SHN,   IDC,   SFG,   QBS,   CAT,   DCL,   NVT,   VCR,   PTI,   VAT,   CEE,   MCG,   C69,   DNA,   VSI,   VSH,   GHC,   DHD,   DSN,   NTP,   VCX,   POS,   HU4,   GSP,   SFI,   PXI,   BTD,  
Giá tại SMA(50) 7 Mã CK
Xem biểu đồ
CCL,   STK,   KOS,   PVL,   TEG,   BCM,   NAV,  
+ Tất cả SMA(50) 179 Mã CK
Xem biểu đồ
SBT,   ACB,   PVD,   ITA,   VRE,   TCB,   FTM,   GTN,   VCB,   HVG,   FPT,   JVC,   VNG,   AMD,   QNS,   MSN,   REE,   TDT,   HT1,   VPG,   SHN,   IBC,   GEG,   IDC,   SVI,   IJC,   DS3,   SKG,   THT,   PVC,   KDH,   DAH,   HHG,   DHG,   SFG,   QBS,   HAC,   VGI,   HHP,   LCG,   CCL,   GVR,   STK,   TDC,   FTS,   PMG,   PAN,   FUESSV50,   BFC,   NRC,   ...
Giá < SMA(50) 394 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   PVS,   HPG,   VPB,   CTG,   MBB,   STB,   HAG,   HNG,   ASM,   SHB,   HSG,   ACB,   PVD,   IDI,   QCG,   HDB,   HQC,   ROS,   AAA,   BID,   TNG,   GMD,   KLF,   SSI,   ART,   NVB,   BSR,   HBC,   LDG,   HUT,   DXG,   HAI,   PDR,   VRE,   MST,   TGG,   SCR,   HHS,   TNI,   CII,   GTN,   GEX,   DLG,   VND,   HCD,   SHS,   TCH,   TTF,   VGT,   ...
Giá > SMA(50) 218 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   OGC,   SBT,   ITA,   VCG,   KBC,   TCB,   FTM,   VCB,   VIC,   POW,   VGC,   TCM,   HVG,   VNM,   CTI,   DIG,   NTL,   VEA,   DPM,   HVN,   JVC,   VNG,   PHR,   NSH,   VHM,   AMD,   MWG,   NAF,   FMC,   BWE,   HPX,   PC1,   TTB,   HDG,   VSC,   VC3,   HT1,   TVC,   SHI,   TLD,   PPC,   HTN,   GEG,   PVT,   SVI,   DRC,   SAM,   EIB,   DAG,   ...
SMA(50) vượt lên SMA(100) 3 Mã CK
Xem biểu đồ
DPG,   CMG,   BVG,  
SMA(50) vượt xuống SMA(100) 5 Mã CK
Xem biểu đồ
VPI,   MAS,   HD2,   INN,   VNH,  

SMA100
Giá chuẩn bị vượt lên SMA(100) 44 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   TCB,   TNI,   TCM,   IBC,   DVN,   LCG,   CCL,   VN30F2M,   VIP,   CTR,   VTO,   RIC,   PHP,   TVS,   SBA,   TRC,   TDM,   SDI,   LAS,   NCT,   CAP,   BAB,   VCC,   SAV,   DXP,   TV4,   PRT,   POT,   ALV,   SAS,   MAC,   TTT,   SBM,   NHH,   PJT,   NED,   VNL,   VCW,   L61,   TCT,   SIV,   CMC,   VC2,  
Giá chuẩn bị vượt xuống SMA(100) 40 Mã CK
Xem biểu đồ
FTM,   QNS,   HDG,   VHC,   SHN,   EVE,   SAM,   HAX,   TDC,   CSM,   SAB,   UDC,   PV2,   GSM,   SSN,   ATS,   CEE,   DHT,   HSA,   CAV,   LIX,   BCC,   BIC,   SMB,   LHC,   DRL,   UDJ,   HTV,   SDH,   DHD,   ND2,   VCX,   HEJ,   VID,   TDN,   VTV,   HAT,   SGP,   TV1,   PIC,  
Giá vượt lên SMA(100) 11 Mã CK
Xem biểu đồ
TDT,   STK,   PTL,   MAS,   CET,   HTE,   BPC,   VHD,   SKV,   SVT,   ACE,  
Giá vượt xuống SMA(100) 16 Mã CK
Xem biểu đồ
VRE,   DIG,   DHM,   AGR,   VIX,   DRI,   NVT,   KHP,   DNA,   SD7,   VSH,   C21,   HU4,   GSP,   SFI,   PXI,  
Giá tại SMA(100) 2 Mã CK
Xem biểu đồ
PVL,   TEG,  
+ Tất cả SMA(100) 113 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   VRE,   TCB,   FTM,   TNI,   TCM,   DIG,   QNS,   HDG,   VHC,   TDT,   SHN,   IBC,   EVE,   DHM,   SAM,   DVN,   LCG,   AGR,   CCL,   HAX,   STK,   TDC,   VIX,   DRI,   CSM,   VN30F2M,   SAB,   UDC,   PV2,   PVL,   VIP,   NVT,   GSM,   SSN,   KHP,   CTR,   ATS,   VTO,   RIC,   PHP,   TEG,   TVS,   SBA,   CEE,   DHT,   HSA,   CAV,   TRC,   LIX,   ...
Giá < SMA(100) 395 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   FLC,   PVS,   HPG,   VPB,   CTG,   MBB,   STB,   HAG,   HNG,   ASM,   SHB,   HSG,   ACB,   PVD,   IDI,   QCG,   HDB,   HQC,   ROS,   AAA,   BID,   GMD,   KLF,   SSI,   ART,   NVB,   BSR,   HBC,   LDG,   HUT,   DXG,   HAI,   PDR,   VRE,   TCB,   MST,   TGG,   SCR,   HHS,   TNI,   CII,   GTN,   VCB,   GEX,   DLG,   VND,   HCD,   SHS,   TCH,   ...
Giá > SMA(100) 236 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   SBT,   ITA,   VCG,   KBC,   TNG,   FTM,   VIC,   POW,   VGC,   ANV,   VNM,   CTI,   NTL,   VEA,   DPM,   HVN,   JVC,   MPT,   VNG,   PHR,   APG,   VHM,   QNS,   NAF,   FMC,   CMX,   BWE,   HPX,   TTB,   HDG,   VHC,   TDT,   VSC,   VC3,   HT1,   TVC,   TNT,   SHI,   VPG,   SHN,   TLD,   PPC,   HTN,   GEG,   SVI,   THT,   SAM,   EIB,   DAG,   ...
SMA(100) vượt lên SMA(200) 0 Mã CK
SMA(100) vượt xuống SMA(200) 2 Mã CK
Xem biểu đồ
HHS,   HBS,  

SMA200
Giá chuẩn bị vượt lên SMA(200) 24 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   VNM,   MPC,   PVT,   LCG,   C32,   ABC,   PHP,   TRC,   PPS,   HMH,   VGG,   SAV,   TV4,   GDT,   HD2,   API,   SBM,   PSP,   ICC,   EIN,   NED,   VNL,   SIV,  
Giá chuẩn bị vượt xuống SMA(200) 19 Mã CK
Xem biểu đồ
FTM,   VIC,   SHN,   DAG,   CTD,   TDC,   FCM,   BFC,   ACV,   SJS,   BCC,   DRL,   DNA,   HTV,   SZE,   TBC,   STP,   GSP,   PIC,  
Giá vượt lên SMA(200) 11 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   BVH,   PMG,   APS,   NNG,   BTN,   BPC,   NHH,   VMG,   SVT,   ACE,  
Giá vượt xuống SMA(200) 13 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   GMD,   EVE,   PXL,   HAX,   C69,   KSD,   VSI,   VSH,   L10,   VCX,   POS,   SFI,  
Giá tại SMA(200) 2 Mã CK
Xem biểu đồ
TTH,   MWG,  
+ Tất cả SMA(200) 69 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   PVS,   PVD,   GMD,   FTM,   VIC,   VNM,   TTH,   MPC,   MWG,   SHN,   EVE,   PVT,   PXL,   DAG,   CTD,   LCG,   BVH,   HAX,   C32,   TDC,   PMG,   FCM,   BFC,   ACV,   APS,   ABC,   NNG,   SJS,   PHP,   C69,   KSD,   TRC,   BCC,   PPS,   DRL,   HMH,   VGG,   DNA,   SAV,   VSI,   VSH,   BTN,   TV4,   HTV,   GDT,   HD2,   API,   L10,   SZE,   ...
Giá < SMA(200) 370 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   PVS,   HPG,   VPB,   CTG,   MBB,   STB,   HAG,   ASM,   SHB,   HSG,   ACB,   PVD,   IDI,   QCG,   HDB,   HQC,   ROS,   AAA,   GMD,   KLF,   SSI,   ART,   NVB,   BSR,   HBC,   LDG,   HUT,   DXG,   HAI,   PDR,   VRE,   SCR,   HHS,   CII,   GTN,   VCB,   GEX,   DLG,   VND,   HCD,   VGC,   SHS,   TCH,   TTF,   VNM,   CTI,   DIG,   TTH,   GAS,   ...
Giá > SMA(200) 273 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   OGC,   HNG,   SBT,   ITA,   VCG,   KBC,   BID,   TNG,   TCB,   MST,   FTM,   TGG,   TNI,   VIC,   POW,   TCM,   HVG,   ANV,   NTL,   VEA,   DPM,   HVN,   MPC,   MPT,   VNG,   PHR,   APG,   VHM,   QNS,   NAF,   FMC,   CMX,   TPB,   BWE,   HPX,   TTB,   HDG,   VHC,   TDT,   VSC,   VC3,   HT1,   TVC,   TNT,   SHI,   CRC,   VPG,   SHN,   PPC,   ...Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357