Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒSTOCHASTIC7_3
SKD(7) Chuẩn bị vượt lên 20 3 Mã CK
Xem biểu đồ
UDJ,   OCH,   APF,  
SKD(7) Chuẩn bị vượt xuống 20 4 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   ATG,   HTM,   SBA,  
SKD(7) Vượt lên 20 41 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   KLF,   HAI,   HHS,   DRH,   VCS,   DST,   DTD,   AAV,   NDN,   VHG,   LMH,   SPI,   HHG,   HAC,   FID,   PVV,   DCS,   CTP,   LIG,   D2D,   BMI,   L14,   ABC,   VE9,   DVP,   UNI,   SBV,   ITD,   HSA,   GND,   PVO,   SKH,   DQC,   BBT,   PRT,   VFG,   BMC,   SKV,   NHH,   TV3,  
SKD(7) Vượt xuống 20 55 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   STB,   ITA,   VCG,   GMD,   SSI,   HUT,   DXG,   TGG,   HCD,   TTF,   GAS,   LPB,   FPT,   SJF,   KSH,   TDG,   VPI,   E1VFVN30,   PNJ,   HDG,   DPS,   SHN,   SJD,   HSL,   CRE,   SFG,   HAX,   BMP,   PPI,   SAB,   CVN,   NVT,   BSI,   PTI,   CMS,   CHP,   THG,   TFC,   PME,   SDT,   SGN,   SWC,   VOC,   CCI,   VSI,   VLG,   PVM,   GHC,   VEC,   ...
SKD(7) Tại 20 0 Mã CK
SKD(7) Tất cả 20 103 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   STB,   ASM,   ITA,   VCG,   HQC,   GMD,   KLF,   SSI,   HUT,   DXG,   HAI,   TGG,   HHS,   HCD,   TTF,   GAS,   LPB,   FPT,   SJF,   KSH,   DRH,   TDG,   VCS,   DST,   VPI,   E1VFVN30,   PNJ,   HDG,   DPS,   SHN,   DTD,   AAV,   ATG,   SJD,   HSL,   NDN,   VHG,   CRE,   LMH,   SPI,   HHG,   SFG,   HAC,   FID,   HAX,   PVV,   BMP,   PPI,   SAB,   ...
SKD(7) Chuẩn bị vượt lên 80 9 Mã CK
Xem biểu đồ
KBC,   MST,   TCD,   TEG,   POM,   CAP,   PTL,   BLI,   SVT,  
SKD(7) Chuẩn bị vượt xuống 80 7 Mã CK
Xem biểu đồ
LDG,   TCM,   VNG,   DAG,   RIC,   BCE,   GSP,  
SKD(7) Vượt lên 80 43 Mã CK
Xem biểu đồ
ACB,   NVB,   GTN,   HAR,   AMD,   NAF,   TDT,   VC3,   KSB,   BCG,   SVI,   IJC,   VPH,   EIB,   DVN,   TPP,   LSS,   GMC,   YBM,   APS,   NNG,   EVF,   CTF,   TCS,   VIT,   TRC,   KLB,   MCP,   KDF,   SMA,   CET,   HTV,   HTE,   HAD,   BPC,   TMP,   VHD,   VDP,   SHP,   EIN,   DNP,   VMG,   ACE,  
SKD(7) Vượt xuống 80 66 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   VPB,   IDI,   QCG,   HDB,   AAA,   VRE,   VGC,   VGT,   NTL,   DGW,   HVN,   MPC,   VHM,   CEO,   FMC,   CMX,   PC1,   REE,   VHC,   CVT,   BII,   DHM,   PVT,   DRC,   MBS,   PVC,   NTC,   QBS,   HHP,   NT2,   FTS,   FUESSV50,   NRC,   HDC,   GIL,   DPG,   CAT,   DCL,   APC,   STG,   PVL,   TC6,   PVI,   SSN,   KHP,   VAT,   ADS,   ATS,   MCG,   ...
SKD(7) Tại 80 0 Mã CK
SKD(7) Tất cả 80 125 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   VPB,   ACB,   IDI,   QCG,   HDB,   KBC,   AAA,   NVB,   LDG,   VRE,   MST,   GTN,   VGC,   TCM,   VGT,   NTL,   DGW,   HAR,   HVN,   MPC,   VNG,   VHM,   AMD,   CEO,   NAF,   FMC,   CMX,   PC1,   REE,   VHC,   TDT,   VC3,   KSB,   CVT,   BCG,   BII,   DHM,   PVT,   SVI,   IJC,   DRC,   VPH,   EIB,   DAG,   TCD,   MBS,   PVC,   DVN,   NTC,   ...
SKD(7) %K vượt lên %D 5 Mã CK
Xem biểu đồ
NVL,   PHC,   TDC,   BVS,   ND2,  
SKD(7) %K vượt xuống %D 8 Mã CK
Xem biểu đồ
HBC,   PXL,   HII,   AMV,   MSR,   AGR,   TS4,   HAP,  
SKD(7) < 20 109 Mã CK
Xem biểu đồ
ART,   VND,   OIL,   DCM,   VNE,   NKG,   ITQ,   CRC,   ATB,   AST,   MBG,   DGC,   ACL,   PTB,   CTD,   TVB,   VDS,   EVS,   HVA,   PV2,   VGS,   VNS,   PXA,   HKT,   TV2,   DHA,   AVF,   FBC,   VRG,   HTG,   PLC,   KSK,   SJC,   SP2,   C69,   CAV,   YTC,   KSD,   LIX,   KDM,   BAB,   HMH,   BSA,   KHL,   NDC,   MSC,   TCI,   CMW,   IMP,   VE2,   ...
SKD(7) > 80 101 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   TCB,   SCR,   VIC,   FCN,   DPM,   QNS,   HPX,   TTB,   VSC,   VPG,   GEG,   SAM,   DHC,   FIR,   DHG,   GKM,   ACM,   CDO,   LCG,   CCL,   BVH,   PMG,   HKB,   IVS,   AGM,   SRA,   DPR,   DDN,   VKC,   HLD,   VCP,   SCJ,   MCH,   ATA,   MIG,   IDJ,   HDM,   KSQ,   CTR,   PIV,   VTO,   CMI,   SDU,   PHP,   ICG,   SD2,   SDI,   AFX,   BIC,   ...

STOCHASTIC14_5
SKD(14) Chuẩn bị vượt lên 20 3 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   TPP,   VE9,  
SKD(14) Chuẩn bị vượt xuống 20 3 Mã CK
Xem biểu đồ
PVL,   DDV,   SD3,  
SKD(14) Vượt lên 20 25 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   NVB,   HAR,   DRH,   DST,   AAV,   HCM,   NDN,   VHG,   SPI,   HAC,   FID,   DCS,   LIG,   ABC,   PLP,   ITD,   HSA,   PXT,   CET,   BMC,   SKV,   NHH,   DNP,   SVT,  
SKD(14) Vượt xuống 20 33 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   HNG,   GMD,   HUT,   CII,   MPT,   KMR,   VNE,   VPI,   DPS,   DHM,   SJD,   HSL,   IDC,   DGC,   CVN,   VGS,   VNS,   TV2,   DBC,   BSI,   PTI,   CSC,   SJC,   TFC,   SDT,   VOC,   CCI,   VSI,   VLG,   GHC,   PTS,   POS,  
SKD(14) Tại 20 0 Mã CK
SKD(14) Tất cả 20 64 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   HNG,   SHB,   GMD,   KLF,   NVB,   HUT,   CII,   HAR,   MPT,   KMR,   DRH,   VNE,   DST,   VPI,   DPS,   AAV,   DHM,   SJD,   HCM,   HSL,   IDC,   NDN,   VHG,   DGC,   SPI,   HAC,   FID,   TPP,   DCS,   LIG,   CVN,   VGS,   VNS,   TV2,   PVL,   ABC,   DBC,   BSI,   VE9,   PTI,   CSC,   PLP,   ITD,   SJC,   HSA,   TFC,   SDT,   PXT,   DDV,   ...
SKD(14) Chuẩn bị vượt lên 80 15 Mã CK
Xem biểu đồ
GTN,   VIC,   QNS,   BWE,   TVC,   BVH,   FUESSV50,   AGM,   LGL,   PVI,   HDM,   TNA,   TMS,   VMC,   ICC,  
SKD(14) Chuẩn bị vượt xuống 80 15 Mã CK
Xem biểu đồ
SBT,   VNM,   FIT,   VHM,   VHC,   TCD,   NTC,   APC,   RIC,   POM,   NCT,   PAC,   DXP,   VTV,   TST,  
SKD(14) Vượt lên 80 24 Mã CK
Xem biểu đồ
MBB,   PVD,   QCG,   DPM,   JVC,   AMD,   HPX,   TDT,   EIB,   APS,   NNG,   TCS,   VIT,   CAP,   DRL,   SMA,   CHS,   BPC,   VHD,   VDP,   EIN,   SCD,   VMG,   ACE,  
SKD(14) Vượt xuống 80 47 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   FLC,   AAA,   TNG,   VRE,   VGC,   VEA,   GAS,   FPT,   MPC,   PHR,   FMC,   MSN,   REE,   SHI,   TLD,   PPC,   DRC,   MBS,   QBS,   VGI,   HHP,   NT2,   AGR,   NRC,   HDC,   GIL,   DPG,   CAT,   DCL,   SSN,   KHP,   MCG,   HMC,   VPD,   BTP,   SDA,   DNA,   DHD,   ILS,   VCX,   VC7,   GSP,   SFI,   MEC,   MDG,   BTD,  
SKD(14) Tại 80 0 Mã CK
SKD(14) Tất cả 80 101 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   FLC,   MBB,   SBT,   PVD,   QCG,   AAA,   TNG,   VRE,   GTN,   VIC,   VGC,   VNM,   VEA,   GAS,   DPM,   FPT,   FIT,   JVC,   MPC,   PHR,   VHM,   AMD,   QNS,   FMC,   MSN,   BWE,   HPX,   REE,   VHC,   TDT,   TVC,   SHI,   TLD,   PPC,   DRC,   EIB,   TCD,   MBS,   NTC,   QBS,   VGI,   HHP,   NT2,   AGR,   BVH,   FUESSV50,   NRC,   HDC,   GIL,   ...
SKD(14) %K vượt lên %D 12 Mã CK
Xem biểu đồ
VC3,   KVC,   TOP,   HDA,   TSC,   CTP,   SMB,   KDF,   DQC,   PRT,   HAS,   TV1,  
SKD(14) %K vượt xuống %D 20 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   CTG,   HAG,   PDR,   MST,   ANV,   PLX,   TDG,   E1VFVN30,   BII,   AMV,   VCR,   CMS,   ADS,   TRA,   TTZ,   SCS,   CGP,   SGR,   PGD,  
SKD(14) < 20 115 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   ROS,   SSI,   ART,   HAI,   HHS,   VND,   TTF,   TTH,   LPB,   SJF,   OIL,   KSH,   DCM,   NKG,   ITQ,   CRC,   HII,   AST,   TLH,   CRE,   CTS,   KDH,   CTD,   TVB,   VDS,   MSR,   VCI,   KDC,   EVS,   HVA,   PPI,   SAB,   D2D,   PV2,   KPF,   PXA,   AVF,   FBC,   DVP,   VRG,   G36,   HTG,   PLC,   KSK,   SBV,   CHP,   SP2,   C69,   YTC,   ...
SKD(14) > 80 89 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   KBC,   LDG,   TCB,   TCM,   VGT,   NTL,   HVN,   VNG,   CEO,   TTB,   VSC,   HT1,   GEG,   PVT,   SAM,   DAG,   PVC,   FIR,   DHG,   GKM,   CDO,   LCG,   CCL,   PMG,   GMC,   DPR,   STG,   HLD,   VCP,   SCJ,   MCH,   ATA,   MIG,   IDJ,   KSQ,   ATS,   VTO,   CMI,   SDU,   BCE,   ICG,   SD2,   TRC,   KLB,   AFX,   BIC,   LHC,   PPS,   NAV,   ...Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357