Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!

BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT ITA - Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HOSE)


Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
Fibonacci Retracement: Click chọn 2 điểm A/B trên biểu đồ, Sau đó nhấn nút =>
Fibonacci Projection Click chọn 2 điểm A/B/C trên biểu đồ, Sau đó nhấn nút =>


New!!! Click điểm bắt đầu và để kết thúc để vẽ TREND LINE, Nhấn ESC để bỏ vẽ TREND LINE. (Vẽ tốt nhất với Chrome & Firefox)
( Từ ngày: 12/08/2019 )


02/03/2007
Chia cổ phiếu, Tỉ lệ: 5/1
21/06/2007
Phát hành cổ phiếu
Tỉ lệ: 6/1 (Giá 10000)
30/01/2008
Chia cổ phiếu, Tỉ lệ: 100/15
01/10/2008
Chia cổ phiếu, Tỉ lệ: 100/15
20/05/2009
Chia cổ phiếu, Tỉ lệ: 100/36
Chia cổ phiếu, Tỉ lệ: 100/14
09/06/2010
Chia cổ phiếu, Tỉ lệ: 100/35
Chia cổ phiếu, Tỉ lệ: 100/25
10/04/2012
Chia cổ phiếu, Tỉ lệ: 100/10
Chia cổ phiếu, Tỉ lệ: 100/20
23/07/2013
Chia cổ phiếu, Tỉ lệ: 100/5
Chia cổ phiếu, Tỉ lệ: 100/5