Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2019     » Năm 2018     » Năm 2017     » Năm 2016     » Năm 2015     » Năm 2014     » Năm 2013     » Năm 2012     » Năm 2011     » Năm 2010     » Năm 2009     » Năm 2008     » Năm 2007     » Năm 2006     » Năm 2005    
STT Mã CK Quý Doanh thu LNT từ HĐKD LNTT LNST Tổng tài sản TS ngắn hạn Tổng nợ Nợ Ngắn hạn VCSH
51 BDC
Q1 375,161 4,973 4,432 4,432 2,301,057 2,067,138 2,054,277 1,863,371 246,780
52 BDG
Q1 305,016 28,456 31,629 22,932 516,828 385,501 220,109 215,071 296,719
53 BDP
Q1 75,443 -50,559 -50,559 -50,559 3,140,049 868,094 3,127,669 1,198,189 12,380
54 BDT
Q1 110,873 16,030 16,821 13,460 952,235 558,179 467,263 327,474 484,972
55 BDW
Q1 45,553 5,048 5,157 4,119 383,991 46,806 227,604 46,877 156,388
56 BED
Q1 10,389 993 988 787 77,825 50,071 15,126 14,207 62,699
57 BFC
Q1 1,025,988 6,554 7,150 8,317 3,713,860 2,869,282 2,538,170 2,368,196 1,175,690
58 BGW
Q1 28,163 1,010 1,218 961 210,912 113,236 23,517 23,517 187,394
59 BHA
Q1 32,175 -30,441 -30,441 -30,441 1,996,139 42,411 1,356,237 121,355 639,902
60 BHN
Q1 1,578,840 96,544 97,537 29,258 8,688,165 4,987,728 3,685,457 3,305,419 5,002,708
61 BIC
Q1 517,823 11,359 69,781 55,658 5,225,268 4,352,214 3,032,382 676,792 2,163,240
62 BID
Q1 8,545,052 7,707,286 2,520,735 2,024,729 1,342,938,577 1,171,599,083 1,286,286,275 1,212,055,576 53,556,835
63 BII
Q1 5,035 1,727 1,132 1,057 806,548 425,301 189,498 160,359 617,050
64 BKC
Q1 19,491 -4,922 -3,784 -3,784 324,120 183,286 185,749 183,981 138,371
65 BLF
Q1 98,724 -1,271 398 398 530,093 371,728 386,909 346,466 143,183
66 BLI
Q1 266,386 44,859 62,417 49,598 1,896,776 1,459,956 1,180,641 332,570 716,136
67 BMC
Q1 94,136 4,051 4,335 3,324 234,764 147,340 35,252 31,849 199,511
68 BMI
Q1 811,903 29,127 66,852 46,771 5,703,524 4,791,820 3,406,184 1,311,521 2,297,340
69 BMP
Q1 931,857 113,638 113,852 91,082 2,799,753 1,833,255 254,544 254,544 2,545,208
70 BMV
Q1 171,543 155 490 392 407,330 261,203 164,842 164,677 242,488
71 BNW
Q1 34,844 5,620 5,618 4,494 633,032 221,000 222,331 100,330 410,702
72 BOT
Q1 4,377 -43,504 -43,504 -43,504 1,467,144 106,653 1,110,647 76,224 356,496
73 BPC
Q1 58,282 1,101 1,081 853 223,568 219,279 124,294 124,294 99,274
74 BPW
Q1 19,776 1,016 1,093 1,093 460,348 129,451 303,173 49,529 157,176
75 BRC
Q1 57,891 5,502 5,534 4,428 266,489 157,391 62,671 62,571 203,817


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357