Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2019     » Năm 2018     » Năm 2017     » Năm 2016     » Năm 2015     » Năm 2014     » Năm 2013     » Năm 2012     » Năm 2011     » Năm 2010     » Năm 2009     » Năm 2008     » Năm 2007     » Năm 2006     » Năm 2005    
STT Mã CK Quý Doanh thu LNT từ HĐKD LNTT LNST Tổng tài sản TS ngắn hạn Tổng nợ Nợ Ngắn hạn VCSH
1001 VIF
Q1 471,192 185,699 188,037 181,234 6,118,313 4,403,614 489,362 456,226 5,628,951
Q2 473,451 114,980 113,752 103,674 6,208,766 4,452,248 1,186,602 1,153,959 5,022,164
1002 VIG
Q1 807 0 -1,925 -1,925 231,279 222,523 14,875 14,875 216,403
Q2 906 0 -1,621 -1,621 231,424 222,852 16,641 16,641 214,783
1003 VIN
Q1 37,106 26,352 26,353 24,905 508,381 238,261 84,901 84,667 423,480
Q2 45,400 -5,098 -5,102 -6,161 493,076 254,317 86,424 86,190 406,652
1004 VIP
Q1 125,781 -18,234 -18,221 -17,662 1,495,051 466,376 396,933 123,482 1,098,117
Q2 136,309 -3,350 -2,648 -3,476 1,394,603 417,129 378,742 145,922 1,015,861
1005 VIS
Q1 1,041,371 -33,407 -33,622 -33,622 2,557,104 2,035,457 1,873,429 1,873,429 683,675
Q2 1,350,762 -29,615 -32,188 -32,188 2,774,842 2,267,880 2,123,356 2,123,356 651,486
1006 VIT
Q1 261,788 13,790 13,790 11,032 1,028,449 455,900 758,712 587,198 269,737
Q2 351,135 23,781 23,780 21,964 1,081,572 508,467 825,069 653,365 256,504
1007 VIW
Q1 470,694 10,332 11,106 9,298 2,586,229 1,947,163 1,807,919 1,572,684 778,310
Q2 318,221 785 -3,061 -7,234 2,643,836 1,920,174 1,899,212 1,640,746 744,624
1008 VIX
Q1 135,903 0 62,949 51,247 2,030,220 1,990,852 674,653 428,250 1,355,566
Q2 66,636 0 11,550 10,113 1,884,594 1,845,908 518,914 275,514 1,365,680
1009 VJC
Q1 13,636,769 1,646,651 1,647,514 1,462,806 41,387,211 19,002,092 25,880,090 15,771,480 15,507,120
Q2 10,919,682 626,792 645,732 518,367 43,004,884 21,574,622 27,475,890 17,342,438 15,528,995
1010 VKC
Q1 246,328 773 584 467 583,529 411,642 354,390 351,370 229,139
Q2 257,754 2,337 2,332 1,863 577,809 410,810 338,943 336,241 238,866
1011 VLA
Q1 965 -837 -864 -875 16,295 16,187 187 187 16,107
Q2 1,975 -381 -381 -381 15,255 14,255 392 392 14,863
1012 VLB
Q1 220,498 32,633 32,697 26,146 781,814 376,830 157,984 157,984 623,830
Q2 291,444 47,187 47,610 38,066 715,927 320,776 124,343 124,343 591,584
1013 VLC
Q1 562,297 44,510 42,531 38,513 1,625,704 1,345,274 309,947 298,555 1,315,757
Q2 724,370 47,972 49,637 44,101 1,649,727 1,372,797 287,637 275,612 1,362,090
1014 VLG
Q1 411,565 2,207 2,207 1,762 261,574 139,502 85,915 85,915 175,659
Q2 230,647 2,712 2,712 2,170 285,080 165,506 119,733 119,733 165,347
1015 VLW
Q1 35,905 10,473 11,874 11,510 430,242 158,025 97,112 27,214 333,130
Q2 40,823 10,317 10,362 10,144 540,550 264,757 214,616 143,247 325,934
1016 VMC
Q1 215,225 5,699 5,656 4,371 1,506,907 1,260,448 1,141,884 1,056,473 365,023
Q2 335,540 3,966 3,250 2,479 1,458,105 1,224,344 1,089,961 1,010,114 368,144
1017 VMD
Q1 4,235,914 11,545 11,620 7,755 9,176,456 8,971,783 8,827,559 8,804,452 348,897
Q2 4,576,513 12,330 12,522 7,932 9,244,535 9,036,498 8,888,006 8,863,999 356,529
1018 VMG
Q1 96,474 259 699 699 131,085 45,056 87,221 70,143 43,864
Q2 101,267 -4,359 -3,752 -3,752 125,411 35,942 84,275 45,011 41,136
1019 VMS
Q1 53,658 1,161 1,413 1,137 247,393 116,184 98,710 45,614 148,683
Q2 57,979 1,557 1,673 1,337 248,777 118,706 104,878 51,549 143,900
1020 VNA
Q1 186,939 9,511 35,335 35,335 679,065 128,576 608,934 233,951 70,131
Q2 173,710 -8,790 -8,667 -8,667 680,611 142,929 619,148 265,069 61,464
1021 VNB
Q1 7,552 65,009 65,088 52,064 844,310 815,680 24,720 24,194 819,591
Q2 8,434 20,998 21,022 18,711 846,000 817,862 16,824 16,299 829,176
1022 VNC
Q1 123,029 11,919 11,863 9,483 312,144 162,240 94,443 78,654 217,701
Q2 138,595 10,438 10,899 8,737 329,237 184,522 117,053 101,992 212,184
1023 VND
Q1 320,957 0 111,570 88,870 11,126,914 10,587,682 8,054,925 8,046,926 3,071,989
Q2 365,522 0 36,688 31,954 11,919,888 10,590,146 8,932,247 8,629,923 2,987,641
1024 VNE
Q1 160,385 -4,917 -6,870 -7,465 1,516,372 773,065 551,003 548,137 965,369
Q2 276,874 11,344 14,228 11,129 1,539,708 806,781 565,429 562,043 974,279
1025 VNF
Q1 360,734 5,626 6,392 5,205 724,787 431,736 379,410 373,904 345,378
Q2 444,407 6,470 6,962 5,303 751,399 455,592 402,935 396,972 348,464


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357