Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2019     » Năm 2018     » Năm 2017     » Năm 2016     » Năm 2015     » Năm 2014     » Năm 2013     » Năm 2012     » Năm 2011     » Năm 2010     » Năm 2009     » Năm 2008     » Năm 2007     » Năm 2006     » Năm 2005    
STT Mã CK Quý Doanh thu LNT từ HĐKD LNTT LNST Tổng tài sản TS ngắn hạn Tổng nợ Nợ Ngắn hạn VCSH
1 BID
Q1 8,545,052 7,707,286 2,520,735 2,024,729 1,342,938,577 1,171,599,083 1,286,286,275 1,212,055,576 53,556,835
Q2 9,101,188 7,747,385 2,188,103 1,746,245 1,400,111,946 1,218,703,708 1,342,583,471 1,258,566,307 54,452,473
2 CTG
Q1 7,949,636 6,394,473 3,152,941 2,539,084 1,146,773,760 1,000,762,244 1,076,648,264 984,349,833 69,818,351
Q2 8,227,205 6,320,879 2,181,963 1,768,276 1,183,795,177 1,041,051,321 1,111,297,934 1,020,630,395 71,908,546
3 VCB
Q1 8,498,757 7,384,040 5,878,154 4,710,901 1,073,331,964 885,123,857 1,000,340,086 956,680,514 72,919,324
Q2 8,579,589 7,235,922 5,425,270 4,364,810 1,122,654,558 924,260,870 1,046,257,226 999,651,661 76,320,876
4 STB
Q1 2,457,858 1,491,428 1,061,444 844,242 425,033,040 296,914,355 399,555,802 380,775,497 25,477,238
Q2 2,022,480 1,015,961 399,782 307,185 439,170,151 312,074,367 413,671,157 391,591,097 25,498,994
5 MBB
Q1 4,134,858 3,388,636 2,424,141 1,932,588 383,219,255 279,740,896 347,087,834 318,508,664 34,529,234
Q2 4,394,856 3,850,902 2,451,228 1,998,361 402,264,372 295,655,151 366,738,174 330,818,137 33,722,571
6 ACB
Q1 2,856,540 1,691,233 1,706,894 1,365,889 335,802,627 276,460,295 313,419,182 298,786,525 22,383,445
Q2 2,903,004 2,026,495 1,915,339 1,532,743 350,938,171 290,876,630 327,104,466 304,067,862 23,833,705
7 SHB
Q1 1,352,782 743,571 743,571 594,366 333,105,683 254,518,108 316,039,859 289,040,826 17,065,824
Q2 1,717,619 1,112,807 893,653 714,700 341,946,780 268,838,189 324,527,047 292,716,273 17,419,733
8 TCB
Q1 3,359,469 2,784,318 2,616,989 2,092,109 326,111,765 222,657,398 272,236,804 249,711,298 53,796,360
Q2 3,124,025 3,116,686 3,044,705 2,432,682 360,661,683 243,185,447 304,295,987 280,656,907 56,192,914
9 VPB
Q1 6,785,452 4,986,948 1,782,538 1,421,884 322,080,318 246,362,798 285,900,414 228,319,316 36,179,904
Q2 7,665,856 5,825,690 2,560,073 2,049,268 348,732,250 277,713,814 310,523,858 245,139,947 38,208,392
10 HDB
Q1 2,029,910 1,328,364 1,101,720 878,726 202,562,505 154,507,266 184,849,346 166,156,794 16,440,279
Q2 2,323,741 1,414,665 1,108,932 896,229 210,291,471 163,570,121 191,687,896 169,236,655 17,220,692
11 LPB
Q1 1,401,171 644,918 511,433 410,268 181,900,548 137,002,344 170,282,916 150,696,836 11,617,632
Q2 1,563,341 661,068 605,439 487,439 189,954,560 147,462,882 178,077,330 154,599,597 11,877,230
12 EIB
Q1 829,051 343,401 350,351 280,528 150,714,744 127,598,103 135,478,747 131,799,473 15,235,997
Q2 834,535 375,833 412,186 330,044 159,591,499 134,089,483 144,088,108 140,499,510 15,503,391
13 VIC
Q1 21,914,711 1,862,193 1,928,135 1,009,752 314,125,654 153,900,474 211,752,772 123,932,778 102,372,882
Q2 39,241,957 5,074,760 4,911,826 2,390,980 338,355,892 163,522,165 212,134,512 125,574,373 126,221,380
14 VIB
Q1 1,385,178 966,174 809,862 647,785 144,836,310 111,385,975 133,582,889 119,418,869 11,253,421
Q2 1,532,088 1,173,846 1,010,386 808,370 163,856,431 129,479,121 152,235,209 132,523,789 11,621,222
15 TPB
Q1 1,283,678 1,007,752 852,866 682,226 139,944,260 109,049,091 128,601,773 115,289,450 11,342,487
Q2 1,407,961 1,125,533 766,824 613,216 145,716,202 112,309,108 134,434,246 118,474,078 11,281,956
16 BAB
Q1 401,745 244,945 244,945 195,905 97,193,809 77,860,657 89,915,448 85,423,006 7,278,361
Q2 541,069 304,364 191,062 154,034 102,017,295 82,828,713 94,601,828 87,763,927 7,415,467
17 NVB
Q1 173,861 13,314 13,314 10,651 69,371,893 40,995,726 66,128,476 58,690,428 3,243,417
Q2 288,936 60,273 7,244 5,803 70,659,820 43,679,828 66,379,836 60,037,153 4,279,984
18 VHM
Q1 5,852,605 3,335,031 3,358,206 2,687,050 128,472,112 96,614,246 77,716,281 54,862,053 50,755,831
Q2 20,883,170 10,022,381 10,029,077 8,519,013 138,935,345 103,263,325 79,962,451 57,473,636 58,972,894
19 VBB
Q1 286,131 123,744 99,977 79,459 52,125,894 42,323,260 47,456,323 45,402,981 4,669,571
Q2 304,574 147,825 150,084 119,290 56,590,561 44,062,818 51,860,231 48,767,517 4,730,330
20 HVN
Q1 25,752,303 1,472,876 1,579,060 1,212,390 83,818,107 23,294,394 63,943,769 33,841,160 19,874,338
Q2 24,363,124 -66,343 206,734 168,924 82,307,453 22,765,024 64,837,797 35,681,474 17,469,657
21 PLX
Q1 41,971,830 1,516,748 1,568,369 1,294,488 59,465,609 37,894,107 34,465,344 32,832,060 25,000,265
Q2 49,712,729 1,453,728 1,488,107 1,233,400 58,470,473 37,051,889 35,946,380 34,290,491 22,524,092
22 NVL
Q1 4,948,927 608,448 578,044 281,704 69,660,560 51,909,520 48,911,229 26,809,399 20,749,331
Q2 3,165,863 -175,065 747,278 510,404 74,797,278 56,921,653 52,604,001 22,772,025 22,193,277
23 BVH
Q1 8,201,198 -814,229 563,592 455,443 116,489,419 72,897,094 100,580,655 25,424,661 15,205,163
Q2 8,513,264 -1,100,641 310,467 257,753 120,933,424 74,521,322 104,772,978 25,650,972 15,442,299
24 HPG
Q1 15,179,973 2,157,706 2,170,940 1,810,450 84,946,730 28,055,962 42,735,605 21,872,971 42,211,124
Q2 15,330,984 2,469,554 2,479,813 2,050,016 93,019,262 29,254,318 48,763,172 22,370,696 44,256,090
25 BCM
Q1 1,920,163 696,160 700,454 613,195 44,594,425 30,275,438 30,706,272 19,677,551 13,888,153
Q2 2,267,499 711,558 724,387 608,591 45,042,760 30,551,995 31,068,794 21,039,148 13,973,966


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357