Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2019     » Năm 2018     » Năm 2017     » Năm 2016     » Năm 2015     » Năm 2014     » Năm 2013     » Năm 2012     » Năm 2011     » Năm 2010     » Năm 2009     » Năm 2008     » Năm 2007     » Năm 2006     » Năm 2005    
STT Mã CK Quý Doanh thu LNT từ HĐKD LNTT LNST Tổng tài sản TS ngắn hạn Tổng nợ Nợ Ngắn hạn VCSH
1 BID
Q1 8,545,052 7,707,286 2,520,735 2,024,729 1,342,938,577 1,171,599,083 1,286,286,275 1,212,055,576 53,556,835
Q2 9,101,188 7,747,385 2,188,103 1,746,245 1,400,111,946 1,218,703,708 1,342,583,471 1,258,566,307 54,452,473
2 CTG
Q1 7,949,636 6,394,473 3,152,941 2,539,084 1,146,773,760 1,000,762,244 1,076,648,264 984,349,833 69,818,351
Q2 8,227,205 6,320,879 2,181,963 1,768,276 1,183,795,177 1,041,051,321 1,111,297,934 1,020,630,395 71,908,546
3 VCB
Q1 8,498,757 7,384,040 5,878,154 4,710,901 1,073,331,964 885,123,857 1,000,340,086 956,680,514 72,919,324
Q2 8,579,589 7,235,922 5,425,270 4,364,810 1,122,654,558 924,260,870 1,046,257,226 999,651,661 76,320,876
4 STB
Q1 2,457,858 1,491,428 1,061,444 844,242 425,033,040 296,914,355 399,555,802 380,775,497 25,477,238
Q2 2,022,480 1,015,961 399,782 307,185 439,170,151 312,074,367 413,671,157 391,591,097 25,498,994
5 MBB
Q1 4,134,858 3,388,636 2,424,141 1,932,588 383,219,255 279,740,896 347,087,834 318,508,664 34,529,234
Q2 4,394,856 3,850,902 2,451,228 1,998,361 402,264,372 295,655,151 366,738,174 330,818,137 33,722,571
6 ACB
Q1 2,856,540 1,691,233 1,706,894 1,365,889 335,802,627 276,460,295 313,419,182 298,786,525 22,383,445
Q2 2,903,004 2,026,495 1,915,339 1,532,743 350,938,171 290,876,630 327,104,466 304,067,862 23,833,705
7 SHB
Q1 1,352,782 743,571 743,571 594,366 333,105,683 254,518,108 316,039,859 289,040,826 17,065,824
Q2 1,717,619 1,112,807 893,653 714,700 341,946,780 268,838,189 324,527,047 292,716,273 17,419,733
8 TCB
Q1 3,359,469 2,784,318 2,616,989 2,092,109 326,111,765 222,657,398 272,236,804 249,711,298 53,796,360
Q2 3,124,025 3,116,686 3,044,705 2,432,682 360,661,683 243,185,447 304,295,987 280,656,907 56,192,914
9 VPB
Q1 6,785,452 4,986,948 1,782,538 1,421,884 322,080,318 246,362,798 285,900,414 228,319,316 36,179,904
Q2 7,665,856 5,825,690 2,560,073 2,049,268 348,732,250 277,713,814 310,523,858 245,139,947 38,208,392
10 HDB
Q1 2,029,910 1,328,364 1,101,720 878,726 202,562,505 154,507,266 184,849,346 166,156,794 16,440,279
Q2 2,323,741 1,414,665 1,108,932 896,229 210,291,471 163,570,121 191,687,896 169,236,655 17,220,692
11 LPB
Q1 1,401,171 644,918 511,433 410,268 181,900,548 137,002,344 170,282,916 150,696,836 11,617,632
Q2 1,563,341 661,068 605,439 487,439 189,954,560 147,462,882 178,077,330 154,599,597 11,877,230
12 EIB
Q1 829,051 343,401 350,351 280,528 150,714,744 127,598,103 135,478,747 131,799,473 15,235,997
Q2 834,535 375,833 412,186 330,044 159,591,499 134,089,483 144,088,108 140,499,510 15,503,391
13 VIB
Q1 1,385,178 966,174 809,862 647,785 144,836,310 111,385,975 133,582,889 119,418,869 11,253,421
Q2 1,532,088 1,173,846 1,010,386 808,370 163,856,431 129,479,121 152,235,209 132,523,789 11,621,222
14 TPB
Q1 1,283,678 1,007,752 852,866 682,226 139,944,260 109,049,091 128,601,773 115,289,450 11,342,487
Q2 1,407,961 1,125,533 766,824 613,216 145,716,202 112,309,108 134,434,246 118,474,078 11,281,956
15 BAB
Q1 401,745 244,945 244,945 195,905 97,193,809 77,860,657 89,915,448 85,423,006 7,278,361
Q2 541,069 304,364 191,062 154,034 102,017,295 82,828,713 94,601,828 87,763,927 7,415,467
16 NVB
Q1 173,861 13,314 13,314 10,651 69,371,893 40,995,726 66,128,476 58,690,428 3,243,417
Q2 288,936 60,273 7,244 5,803 70,659,820 43,679,828 66,379,836 60,037,153 4,279,984
17 VBB
Q1 286,131 123,744 99,977 79,459 52,125,894 42,323,260 47,456,323 45,402,981 4,669,571
Q2 304,574 147,825 150,084 119,290 56,590,561 44,062,818 51,860,231 48,767,517 4,730,330
18 TRA
Q1 366,994 54,987 55,020 45,402 1,484,328 766,683 372,897 200,173 1,111,431
Q2 432,972 35,597 35,894 27,602 1,473,576 769,446 345,477 192,980 1,128,099
19 AMS
Q1 429,842 3,937 3,939 3,125 1,374,365 1,109,932 1,005,257 909,716 369,108
Q2 570,681 6,123 6,505 5,127 1,459,072 1,076,189 1,101,255 931,082 357,817
20 JVC
Q1 98,479 -4,606 686 682 701,985 323,103 172,760 147,615 529,226
Q2 125,292 -663 2,566 2,678 683,466 324,915 152,205 127,762 531,261
21 PMB
Q1 391,617 3,184 3,408 2,709 206,059 185,001 56,433 56,433 149,626
Q2 337,510 10,683 11,304 9,060 206,972 187,634 62,407 62,407 144,564
22 STW
Q1 33,751 -4,948 -4,974 -4,974 263,753 20,206 131,420 85,256 132,333
Q2 36,361 -4,908 -4,814 -4,814 251,593 19,564 124,074 91,030 127,519
23 ACL
Q1 446,187 61,105 61,076 54,549 1,309,727 949,901 696,415 696,415 613,313
Q2 376,275 65,186 65,107 58,114 1,482,895 1,132,109 811,468 811,468 671,427
24 CMS
Q1 52,451 1,153 1,023 705 632,128 373,073 384,945 280,267 247,183
Q2 106,345 3,965 4,585 3,149 629,291 342,669 391,305 285,074 237,986
25 HAN
Q1 362,654 -4,393 -1,592 -1,888 6,515,097 5,009,459 4,783,841 4,565,199 1,731,256


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357