Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

» Năm 2019     » Năm 2018     » Năm 2017     » Năm 2016     » Năm 2015     » Năm 2014     » Năm 2013     » Năm 2012     » Năm 2011     » Năm 2010     » Năm 2009     » Năm 2008     Năm 2007     » Năm 2006     » Năm 2005    
STT Mã CK Quý Doanh thu LNT từ HĐKD LNTT LNST Tổng tài sản TS ngắn hạn Tổng nợ Nợ Ngắn hạn VCSH
1 AAA
2007 109,079 16,299 16,407 16,407 153,510 100,277 77,482 51,029 76,029
2 AAM
2007 348,515 13,693 22,634 20,963 311,103 237,079 22,958 21,830 288,145
3 ABT
Q1 79,766 7,715 8,081 7,264 136,586 100,489 58,831 57,888 77,754
Q2 120,965 12,902 13,051 11,751 387,436 294,205 101,253 100,394 286,183
Q3 94,103 12,355 12,386 11,190 320,269 210,668 27,445 26,551 290,938
Q4 136,687 11,637 11,885 10,717 417,329 184,684 127,819 127,769 287,597
2007 431,521 42,716 43,512 39,218 415,613 174,247 134,416 134,365 279,285
4 ACB
2007 4,538,134 2,216,172 2,126,815 1,760,008 85,391,681 71,426,854 79,133,832 63,254,276 6,257,849
5 ACL
Q2 133,032 18,683 18,664 16,331 156,609 105,684 49,994 35,945 106,615
Q3 133,263 15,338 15,294 13,382 169,066 117,641 52,353 38,281 116,713
Q4 158,769 15,581 15,562 13,662 216,486 162,394 85,864 72,139 130,622
2007 538,903 63,705 63,584 56,101 216,622 162,394 87,512 79,345 129,109
6 AGC
2007 1,046,282 18,268 18,272 18,272 326,646 276,814 256,078 256,078 70,568
7 AGD
2007 373,942 11,407 12,050 11,987 200,374 143,399 91,690 78,324 108,685
8 AGF
Q1 283,170 13,464 16,958 15,263 496,432 243,562 187,310 186,002 309,122
Q2 282,030 17,209 16,958 15,263 772,885 487,869 450,574 449,393 322,311
Q3 308,282 9,814 9,168 8,251 709,989 359,053 85,631 84,538 624,358
Q4 372,830 2,896 2,353 1,401 844,207 360,337 222,466 221,752 621,741
2007 1,246,311 41,645 43,044 38,020 844,207 360,337 223,504 222,790 620,703
9 AGR
2007 443,210 161,150 161,201 129,429 7,134,210 7,024,067 6,298,758 6,298,758 835,452
10 ALP
Q1 98,127 86,276 86,072 64,326 86,336 45,050 34,806 30,791 51,530
Q2 43,802 12,316 13,358 12,391 849,037 414,851 200,190 195,374 602,740
Q3 163,953 14,081 14,328 11,025 992,783 503,680 330,115 324,321 617,911
Q4 153,831 13,983 14,379 13,710 930,485 513,390 235,684 231,928 644,361
2007 539,494 147,406 148,560 122,671 930,485 513,390 235,684 231,928 644,361
11 ALT
Q1 31,944 1,121 1,853 1,853 144,417 76,755 119,331 73,208 25,086
Q2 43,177 1,071 1,138 1,138 160,245 80,977 126,273 74,096 33,972
Q3 49,998 1,229 1,577 1,577 366,813 278,480 165,216 110,716 201,596
Q4 55,803 1,613 4,810 4,810 235,840 134,819 33,785 31,307 202,055
2007 180,922 4,939 9,394 9,394 235,840 134,819 34,256 31,778 201,584
12 AMV
2007 5,512 1,268 1,268 1,109 22,042 11,404 225 221 21,817
13 ANV
Q3 769,773 76,628 82,270 71,502 1,879,155 923,863 208,039 165,212 1,671,117
Q4 648,878 138,042 141,398 114,287 2,343,972 1,657,434 651,569 551,562 1,692,404
2007 3,200,352 412,085 416,572 370,341 2,343,972 1,657,434 660,208 560,201 1,683,765
14 API
2007 19 33,618 33,656 24,860 1,600,128 329,265 1,284,720 14,883 315,408
15 APS
2007 83,569 42,389 39,580 28,683 501,544 492,274 392,861 392,861 108,683
16 ARM
2007 132,041 5,335 6,069 6,069 78,441 70,346 50,944 50,895 27,498
17 ASM
2007 203,324 53,123 53,700 42,329 634,345 480,792 387,480 216,862 246,879
18 ASP
Q4 392,229 -5,949 4,185 2,192 581,094 197,929 315,689 240,345 234,330
2007 1,264,989 5,210 28,811 21,401 584,921 197,213 321,040 242,010 232,710
19 ATA
2007 232,438 24,313 24,692 23,092 250,237 167,213 127,709 121,858 122,528
20 AVF
2007 575,905 19,379 19,065 19,065 409,589 239,220 321,622 282,950 87,967
21 AVS
2007 112,466 94,107 94,123 67,768 509,432 504,611 141,713 141,713 367,718
22 B82
2007 96,088 1,800 3,018 2,596 100,818 85,581 82,662 80,223 18,155
23 BAS
2007 220,344 10,788 11,501 10,075 214,090 94,919 110,492 98,582 103,599
24 BBC
Q1 94,106 12,304 12,589 9,379 246,896 157,112 65,858 62,779 181,039
Q2 73,132 4,145 4,079 3,005 264,250 107,643 68,681 65,703 195,569
Q3 126,908 8,222 8,263 6,045 320,660 150,541 119,053 116,494 201,607
Q4 162,704 8,926 9,150 6,614 379,702 179,079 172,155 141,006 207,548
2007 456,850 32,762 33,325 24,443 379,172 179,079 173,800 142,630 205,372
25 BBS
Q1 22,644 1,684 1,684 1,449 56,496 34,935 18,779 18,762 37,717
Q2 24,314 1,967 1,983 1,706 61,220 39,855 21,519 21,502 39,701
Q3 27,770 1,418 1,441 1,240 58,045 37,687 18,529 18,512 39,515
Q4 27,196 791 807 681 53,444 33,771 14,045 14,001 39,399
2007 101,924 5,766 5,822 4,993 53,444 33,771 14,322 14,279 39,122


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357