Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

» Năm 2019     » Năm 2018     » Năm 2017     » Năm 2016     » Năm 2015     » Năm 2014     » Năm 2013     » Năm 2012     » Năm 2011     » Năm 2010     » Năm 2009     Năm 2008     » Năm 2007     » Năm 2006     » Năm 2005    
STT Mã CK Quý Doanh thu LNT từ HĐKD LNTT LNST Tổng tài sản TS ngắn hạn Tổng nợ Nợ Ngắn hạn VCSH
1 AAA
2008 249,182 22,822 22,875 22,875 271,331 143,554 168,937 148,484 102,394
2 AAM
2008 401,074 1,430 3,230 2,406 300,655 216,188 19,713 18,367 280,941
3 ABT
Q1 109,416 11,649 12,253 11,153 496,998 253,833 103,207 103,169 393,791
Q2 130,659 12,174 12,590 11,476 427,136 187,879 49,848 49,934 377,288
Q3 128,002 12,464 12,961 11,947 387,075 138,193 24,561 24,666 362,514
Q4 105,351 6,743 7,437 6,975 407,320 167,781 45,229 45,182 362,091
2008 473,428 21,922 24,132 22,586 386,164 167,781 43,038 43,038 343,126
4 ACB
Q1 1,820,617 0 512,842 438,464 99,408,588 82,278,163 92,696,583 80,691,606 6,663,005
Q2 2,702,697 0 527,821 456,146 84,142,059 73,951,475 0 0 0
Q3 3,201,321 0 348,335 298,434 110,665,578 80,924,143 97,701,925 82,245,759 7,346,349
Q4 3,898,708 0 1,167,870 1,013,876 114,195,359 70,433,975 96,741,471 77,491,236 7,760,813
2008 10,497,846 2,648,573 2,560,580 2,210,682 105,306,130 46,527,144 97,539,662 90,874,665 7,766,468
5 ACC
2008 148,758 27,527 27,616 21,043 172,136 95,405 97,331 97,304 74,805
6 ACL
Q1 148,326 16,032 15,912 13,923 244,669 186,687 128,579 120,413 116,090
Q2 180,742 27,825 27,807 25,027 318,201 229,872 178,735 150,990 139,466
Q3 190,021 21,316 21,302 19,172 372,610 272,239 224,732 189,818 147,878
Q4 132,121 8,589 8,567 7,850 373,458 265,186 235,817 195,748 137,641
2008 651,210 73,640 73,345 70,564 373,455 265,183 234,004 193,935 139,451
7 ADC
2008 9,299 2,612 2,484 1,802 11,919 11,651 1,520 1,515 10,399
8 AGC
Q1 584,688 7,080 7,080 7,080 403,231 350,858 298,330 298,330 104,902
Q2 393,603 6,172 6,170 6,170 465,275 412,264 354,203 354,203 111,072
2008 1,745,438 -19,529 -19,656 -19,656 441,050 339,743 362,884 362,884 78,166
9 AGD
2008 572,777 14,213 17,271 17,212 287,085 184,863 171,723 147,720 115,362
10 AGF
Q1 353,616 2,015 3,351 2,286 1,047,246 477,813 418,792 393,722 608,385
Q2 414,203 5,319 5,178 3,987 1,270,111 664,159 637,852 613,696 611,263
Q3 810,111 5,885 6,177 5,109 1,435,446 769,397 798,232 775,652 617,720
Q4 523,655 3,216 2,431 3,692 1,352,039 641,851 709,775 662,764 620,752
2008 2,101,446 15,488 12,819 12,366 1,347,227 641,328 708,583 661,601 618,420
11 AGR
2008 963,101 42,351 42,416 34,718 7,356,186 5,382,151 6,488,433 4,488,433 867,753
12 ALP
Q1 566,026 5,590 6,414 5,722 1,049,067 570,184 344,927 333,377 649,803
Q2 303,503 24,104 25,597 23,655 1,080,236 613,119 353,387 341,832 672,766
Q3 198,680 877 3,959 3,183 999,881 512,643 273,073 263,930 675,870
Q4 327,264 1,128 -576 1,449 966,455 450,037 237,025 230,032 672,025
2008 1,309,286 31,575 35,719 32,397 953,074 458,584 244,408 238,814 663,720
13 ALT
Q1 51,942 2,986 3,272 2,931 239,166 126,094 38,579 35,829 200,587
Q2 44,505 3,271 3,714 3,239 243,056 120,174 45,044 45,043 198,012
Q3 48,418 3,073 3,078 2,666 240,700 110,730 41,791 41,789 198,909
Q4 43,540 622 2,739 2,248 248,604 101,548 52,022 52,022 196,582
2008 188,404 9,779 12,453 10,757 248,136 101,541 51,847 51,847 196,288
14 ALV
2008 1,591 60 60 60 6,788 4,601 663 663 6,125
15 AMC
2008 18,305 1,897 1,946 1,946 45,254 11,743 15,489 9,102 29,765
16 AME
2008 473,709 999 722 551 278,093 0 157,542 157,306 120,551
17 AMV
2008 5,815 1,246 1,247 1,103 23,150 12,151 966 962 22,184
18 ANV
Q1 700,508 82,773 83,146 77,987 2,836,524 2,093,956 1,083,525 1,059,787 1,752,999
Q2 657,327 86,262 86,614 82,064 3,147,551 1,958,496 1,359,464 1,261,100 1,788,087
Q3 1,167,996 84,903 85,645 82,710 3,322,872 2,126,594 1,462,386 1,364,128 1,860,486
Q4 832,444 -128,157 -126,475 -131,162 2,676,649 1,748,448 1,058,486 982,077 1,618,163
2008 3,336,127 110,194 113,342 97,746 2,659,846 1,739,899 1,058,370 981,960 1,601,477
19 APC
2008 54,699 30,580 30,568 27,841 115,824 27,927 21,603 18,903 94,221
20 APG
2008 13,410 -30,396 -30,370 -30,370 107,917 57,103 3,168 3,168 104,749
21 API
2008 20,836 99,157 99,112 99,112 225,737 94,197 9,756 9,756 215,981
22 APP
2008 119,854 4,708 5,193 4,673 58,441 41,440 34,562 32,186 23,879
23 APS
2008 39,055 -83,224 -77,512 -77,512 310,141 295,350 98,096 98,096 212,045
24 ARM
2008 179,506 4,952 5,156 4,463 116,286 108,974 88,315 88,208 27,970
25 ASM
Q1 17,249 2,734 2,743 1,720 621,461 447,033 373,311 215,740 248,150
Q2 40,382 8,851 8,750 5,828 628,759 413,202 375,093 212,821 253,666
2008 280,647 15,636 25,286 22,265 871,428 548,968 601,122 419,072 244,134


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357