Symbol  

Sign in     Sign up     Alerts
    0 cp68     Alerts
Contact     SmartPhone       TIẾNG VIỆT

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Sign in   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Advanced Statistics Business Plan Book Price Stock At Bottom Volume Buzz Correlation between volume and price Differentiation Price Group Chart Giao dịch nước ngoài
Companies Listing Basic Financial Indexes Basic Strength Index FINANCIAL COMPARISON Shareholder Structure Insider Trade Calendar Events Special Events
Market Scale Market Index Category Index Daily Data
Stock Screener By Financial Indexes Power Financial Signals Filter Chart Signals and Alerts
Chart Signals Price Chart WEEKLY CHART Swings Trading
Industry groups and Basic Financials Financial Reporting by Industry Group Financial Increasement
Securities News Economic News Banking and Finance News Business News Real Estate News World Financial News Business News Gold News Goods Currency News
Stock indexes The Signal Chart Modelling Candles - Candlestick
Calendar Events
Portfolio Price Alerts Stock At Bottom Alert Volume Buzz Alert SIGNAL FILTER CHART BASIC FILTER INDICATOR Power Financial Signals
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

COMPANIES LISTING

No. Symbol Company Name First Traded Date First Listed Volume First Price Shares Outstanding Fund Shares Volume Listing NN được sở hữu NN còn được phép mua Last Close Capital Market Charts
1 A32 Công ty cổ phần 32
23/10/2018 6,800,000 25.9 6,800,000 0 6,800,000 0 0 ( 0% ) 30.5 (0) 207 1 month
2 AAA Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát
(Nhựa - Bao Bì )
15/07/2010 9,900,000 48.7 171,199,976 0 171,199,976 16,607,996 7,621,864 ( 5.2% ) 14.4 (-0.2) 2,465 1 month
3 AAM Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong
(Thủy Sản )
24/09/2009 8,100,000 38 12,636,159 0 12,636,159 6,191,561 6,118,089 ( 0.6% ) 13.4 (0) 169 1 month
4 AAV Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc
25/06/2018 12,500,000 12.2 14,375,000 0 12,500,000 0 0 ( 0% ) 10.2 (0.1) 127 1 month
5 ABC Công ty cổ phần Truyền thông VMG
(Công Nghệ Viễn Thông )
18/08/2016 20,393,000 28.5 20,393,000 0 20,393,000 9,060 9,060 ( 0% ) 9 (-0.2) 184 1 month
6 ABI Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC)
(Ngân hàng- Bảo hiểm )
16/07/2009 38,000,000 24 38,000,000 0 38,000,000 17,326,900 17,316,300 ( 0% ) 24.3 (1.3) 923 1 month
7 ABR Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt
12/06/2018 3,000,000 10.5 3,000,000 0 3,000,000 0 0 ( 0% ) 5.9 (0) 18 1 month
8 ABT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre
(Thủy Sản )
25/12/2006 3,300,000 90 11,558,307 2,548,900 14,107,207 6,912,531 6,358,665 ( 4.8% ) 44 (1) 621 1 month
9 AC4 Công ty cổ phần ACC - 244
08/02/2017 2,940,862 12.9 2,940,862 0 2,940,862 0 0 ( 0% ) 6 (0) 18 1 month
10 ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
(Ngân hàng- Bảo hiểm )
21/11/2006 110,004,656 130.2 1,247,165,130 41,422,608 1,288,587,738 281,308,951 2 ( 22.6% ) 28.6 (-0.3) 36,854 1 month
11 ACC Công ty Cổ phần bê tông BECAMEX
(Vật Liệu Xây Dựng )
30/06/2011 10,000,000 25 10,000,000 0 10,000,000 4,900,000 3,226,670 ( 16.7% ) 21.7 (0.2) 217 1 month
12 ACE Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang
(Vật Liệu Xây Dựng )
10/11/2009 2,300,000 25 3,050,781 0 3,050,781 1,489,482 1,489,482 ( 0% ) 23 (0) 70 1 month
13 ACL Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang
(Thủy Sản )
05/09/2007 9,000,000 81 22,799,675 0 22,799,675 9,014,991 8,274,952 ( 3.2% ) 33.1 (1.2) 755 1 month
14 ACM Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường
(Khoáng Sản )
23/07/2015 51,000,000 10.5 51,000,000 0 51,000,000 24,990,000 24,603,100 ( 0.8% ) 0.6 (0) 31 1 month
15 ACS Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2
13/07/2017 4,000,000 14.5 4,000,000 0 4,000,000 0 0 ( 0% ) 16 (0) 64 1 month
16 ACV Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP
(Hàng không )
21/11/2016 2,177,173,236 25 2,177,173,236 0 2,177,173,236 0 0 ( 0% ) 85 (-0.6) 185,060 1 month
17 ADC Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông
(Công Nghệ Viễn Thông )
24/12/2010 1,000,000 10.8 3,060,000 0 3,060,000 1,499,400 1,136,986 ( 11.8% ) 17 (0) 52 1 month
18 ADP Công ty Cổ phần Sơn Á Đông
02/02/2010 5,000,000 0 15,359,914 0 15,359,914 4,672,387 4,672,387 ( 0% ) 18.4 (0) 283 1 month
19 ADS Công ty Cổ phần Damsan
29/06/2016 16,070,000 17 25,517,801 0 25,517,801 7,874,300 7,742,040 ( 0.5% ) 13.4 (0.1) 342 1 month
20 AFC Công ty cổ phần Nông Lâm Nghiệp Bình Dương
12/06/2017 10,688,363 10.2 10,688,363 0 10,688,363 0 0 ( 0% ) 10.3 (0) 110 1 month
21 AFX Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang
02/12/2016 35,000,000 10 35,000,000 0 35,000,000 0 0 ( 0% ) 3.8 (0) 133 1 month
22 AG1 Công ty Cổ phần 28.1
10/01/2018 4,863,386 10 4,863,386 0 4,863,386 0 0 ( 0% ) 9.1 (0) 44 1 month
23 AGF Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang
(Thủy Sản )
02/05/2002 7,887,578 30 28,109,743 0 28,109,743 13,773,774 13,534,389 ( 0.9% ) 4.4 (0) 123 1 month
24 AGM Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang
14/12/2012 18,200,000 20 18,200,000 0 18,200,000 8,918,000 8,897,940 ( 0.1% ) 11.1 (0.3) 201 1 month
25 AGP Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm
06/10/2015 4,355,880 55 9,626,383 0 9,626,383 2,112,781 2,112,781 ( 0% ) 22.8 (0) 219 1 month


Statistical data, indices, charts ... on the website cophieu68.com be calculated automatically based on the financial statements, schedules and events daily trading price.
Graph is drawn based on the adjusted data. Technical trading hours chart is updated every 5 minutes 1.
Online data latency 1-5 seconds.
List of charts, statistics, charts, indicators, filters are continuously updated every 5 minutes.

License No.: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357