Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

DANH SÁCH CHỨNG QUYỀN

STT Ma Chứng Quyền
Mã Chứng khoán cơ sở
Tên Chứng Quyền
Công ty phát hành
Ngày đáo hạn
Ngày đầu giao dịch
Giá phát hành
Giá CQ (đang) giao dịch
Giá thực hiện (giá niêm yết)
Giá CK cơ sở (đang) giao dịch
(điều chỉnh)
Lợi nhuận hiện tại trên mỗi chứng quyền
1 CHPG2105
HPG (2:1)
Chứng quyền HPG-HSC-MET06
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
05/08/2021
05/03/2021
3.00
11.19
42.00 (30.88)
47.50 (34.92)
47.50 - (42.00 + 11.19)
-5.69
2 CSTB2103
STB (2:1)
Chứng quyền STB-HSC-MET02
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
05/08/2021
05/03/2021
1.40
6.00
18.00
30.65
30.65 - (18.00 + 6.00)
6.65
3 CTCB2103
TCB (2:1)
Chứng quyền TCB-HSC-MET05
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
05/08/2021
05/03/2021
2.90
8.00
35.50
52.00
52.00 - (35.50 + 8.00)
8.50
4 CVHM2104
VHM (10:1)
Chứng quyền VHM-HSC-MET05
CTCP Vinhomes
05/08/2021
05/03/2021
1.60
1.16
98.00
110.50
110.50 - (98.00 + 1.16)
11.34
5 CVPB2103
VPB (2:1)
Chứng quyền VPB-HSC-MET06
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
05/08/2021
05/03/2021
2.70
12.02
36.50
60.50
60.50 - (36.50 + 12.02)
11.98
6 CVRE2103
VRE (4:1)
Chứng quyền VRE-HSC-MET06
CTCP Vincom Retail
05/08/2021
05/03/2021
1.30
0.05
32.00
27.90
27.90 - (32.00 + 0.05)
-4.15
7 CHPG2108
HPG (5:1)
Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.12
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
10/08/2021
07/05/2021
1.20
1.30
59.46 (43.72)
47.50 (34.92)
47.50 - (59.46 + 1.30)
-13.26
8 CHPG2107
HPG (5:1)
Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.11
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
10/08/2021
04/05/2021
1.30
1.33
59.37 (43.65)
47.50 (34.92)
47.50 - (59.37 + 1.33)
-13.20
9 CMBB2102
MBB (10:1)
Chứng quyền.MBB.KIS.M.CA.T.01
Ngân hàng TMCP Quân Đội
10/08/2021
04/05/2021
1.20
0.76
34.47 (25.53)
29.70 (22.00)
29.70 - (34.47 + 0.76)
-5.53
10 CTCH2103
TCH (4:1)
Chứng quyền.TCH.KIS.M.CA.T.05
CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
10/08/2021
04/05/2021
1.20
0.05
31.67
18.90
18.90 - (31.67 + 0.05)
-12.82
11 CVHM2106
VHM (10:1)
Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.07
CTCP Vinhomes
10/08/2021
04/05/2021
1.30
0.44
118.67
110.50
110.50 - (118.67 + 0.44)
-8.61
12 CMSN2103
MSN (6:1)
Chứng quyền CMSN01MBS21CE
CTCP Tập đoàn Masan
11/08/2021
04/05/2021
3.00
8.11
88.00 (87.25)
136.00 (134.84)
136.00 - (88.00 + 8.11)
39.89
13 CTCH2102
TCH (2:1)
Chứng quyền CTCH01MBS21CE
CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
11/08/2021
04/05/2021
2.75
0.07
25.00
18.90
18.90 - (25.00 + 0.07)
-6.17
14 CKDH2102
KDH (2:1)
Chứng quyền CKDH01MBS21CE
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
11/08/2021
03/05/2021
2.80
6.75
31.10 (28.27)
40.60 (36.91)
40.60 - (31.10 + 6.75)
2.75
15 CVHM2105
VHM (8:1)
Chứng quyền CVHM01MBS21CE
CTCP Vinhomes
11/08/2021
03/05/2021
1.50
0.98
105.50
110.50
110.50 - (105.50 + 0.98)
4.02
16 CVRE2104
VRE (2:1)
Chứng quyền CVRE01MBS21CE
CTCP Vincom Retail
11/08/2021
03/05/2021
3.00
0.09
34.30
27.90
27.90 - (34.30 + 0.09)
-6.49
17 CKDH2002
KDH (4:1)
Chứng quyền.KDH.KIS.M.CA.T.03
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
12/08/2021
30/10/2020
1.60
4.34
27.33 (24.85)
40.60 (36.91)
40.60 - (27.33 + 4.34)
8.93
18 CTCH2003
TCH (4:1)
Chứng quyền.TCH.KIS.M.CA.T.03
CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
12/08/2021
30/10/2020
1.60
0.07
24.00 (23.41)
18.90 (18.44)
18.90 - (24.00 + 0.07)
-5.17
19 CPDR2101
PDR (5:1)
Chứng quyền.PDR.KIS.M.CA.T.01
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt
25/08/2021
14/05/2021
1.10
2.59
88.89
93.80
93.80 - (88.89 + 2.59)
2.32
20 CHPG2106
HPG (2:1)
Chứng quyền CHPG01MBS21CE
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
25/08/2021
04/05/2021
4.10
8.46
50.20 (36.91)
47.50 (34.92)
47.50 - (50.20 + 8.46)
-11.16
21 CTCB2104
TCB (2:1)
Chứng quyền CTCB01MBS21CE
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
25/08/2021
04/05/2021
2.00
5.83
45.80
52.00
52.00 - (45.80 + 5.83)
0.37
22 CMWG2105
MWG (8:1)
Chứng quyền CMWG01MBS21CE
CTCP Đầu tư Thế giới Di động
25/08/2021
03/05/2021
2.95
5.42
131.50
170.00
170.00 - (131.50 + 5.42)
33.08
23 CSTB2104
STB (1:1)
Chứng quyền CSTB01MBS21CE
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
25/08/2021
03/05/2021
4.00
8.59
22.90
30.65
30.65 - (22.90 + 8.59)
-0.84
24 CVPB2104
VPB (3:1)
Chứng quyền CVPB01MBS21CE
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
25/08/2021
03/05/2021
2.50
5.70
49.00
60.50
60.50 - (49.00 + 5.70)
5.80
25 CVNM2104
VNM (10:1)
Chứng quyền CVNM01MBS21CE
CTCP Sữa Việt Nam
09/09/2021
03/05/2021
1.48
0.57
103.00 (101.74)
87.10 (86.03)
87.10 - (103.00 + 0.57)
-16.47
26 CHDB2101
HDB (5:1)
Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.06
Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM
20/09/2021
14/01/2021
1.00
2.27
29.89
35.05
35.05 - (29.89 + 2.27)
2.89
27 CHPG2101
HPG (4:1)
Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.10
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
20/09/2021
14/01/2021
1.05
6.99
46.89 (34.48)
47.50 (34.92)
47.50 - (46.89 + 6.99)
-6.38
28 CKDH2101
KDH (5:1)
Chứng quyền.KDH.KIS.M.CA.T.04
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
20/09/2021
14/01/2021
1.00
2.99
33.33 (30.30)
40.60 (36.91)
40.60 - (33.33 + 2.99)
4.28
29 CMSN2101
MSN (20:1)
Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.09
CTCP Tập đoàn Masan
20/09/2021
14/01/2021
1.05
2.60
100.00 (99.15)
136.00 (134.84)
136.00 - (100.00 + 2.60)
33.40
30 CMSN2102
MSN (20:1)
Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.10
CTCP Tập đoàn Masan
20/09/2021
14/01/2021
1.00
2.14
111.11 (110.16)
136.00 (134.84)
136.00 - (111.11 + 2.14)
22.75
31 CNVL2101
NVL (16:1)
Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.05
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
20/09/2021
14/01/2021
15.82
5.16
1.00 (0.42)
107.50 (45.39)
107.50 - (1.00 + 5.16)
101.34
32 CSBT2101
SBT (5:1)
Chứng quyền.SBT.KIS.M.CA.T.04
CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa
20/09/2021
14/01/2021
1.10
1.35
24.67
18.65
18.65 - (24.67 + 1.35)
-7.37
33 CSTB2101
STB (2:1)
Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.11
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
20/09/2021
14/01/2021
1.00
5.77
22.00
30.65
30.65 - (22.00 + 5.77)
2.88
34 CTCH2101
TCH (3.90:1)
Chứng quyền.TCH.KIS.M.CA.T.04
CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
20/09/2021
14/01/2021
1.00
0.48
24.06
18.90
18.90 - (24.06 + 0.48)
-5.64
35 CVHM2101
VHM (16:1)
Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.06
CTCP Vinhomes
20/09/2021
14/01/2021
1.10
2.29
106.89
110.50
110.50 - (106.89 + 2.29)
1.32
36 CVIC2101
VIC (20:1)
Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.09
Tập đoàn VINGROUP - CTCP
20/09/2021
14/01/2021
1.00
1.70
126.89
114.00
114.00 - (126.89 + 1.70)
-14.59
37 CVNM2101
VNM (19.82:1)
Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.08
CTCP Sữa Việt Nam
20/09/2021
14/01/2021
1.10
0.55
125.73 (124.19)
87.10 (86.03)
87.10 - (125.73 + 0.55)
-39.18
38 CVRE2101
VRE (4:1)
Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.10
CTCP Vincom Retail
20/09/2021
14/01/2021
1.20
1.19
34.57
27.90
27.90 - (34.57 + 1.19)
-7.86
39 CNVL2102
NVL (16:1)
Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.06
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
23/09/2021
14/05/2021
1.10
2.60
128.40 (94.63)
107.50 (79.23)
107.50 - (128.40 + 2.60)
-23.50
40 CPDR2102
PDR (5:1)
Chứng quyền.PDR.KIS.M.CA.T.02
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt
23/09/2021
14/05/2021
1.10
3.69
89.00
93.80
93.80 - (89.00 + 3.69)
1.11
41 CVIC2103
VIC (20:1)
Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.10
Tập đoàn VINGROUP - CTCP
23/09/2021
14/05/2021
1.10
1.41
165.90
114.00
114.00 - (165.90 + 1.41)
-53.31
42 CVNM2105
VNM (20:1)
Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.09
CTCP Sữa Việt Nam
23/09/2021
14/05/2021
1.10
0.62
119.40 (117.94)
87.10 (86.03)
87.10 - (119.40 + 0.62)
-32.92
43 CTCB2101
TCB (1:1)
Chứng quyền TCB/ACBS/Call/EU/Cash/9M/05
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
01/10/2021
14/01/2021
5.00
23.80
31.00
52.00
52.00 - (31.00 + 23.80)
-2.80
44 CMWG2104
MWG (10:1)
Chứng quyền MWG/ACBS/Call/EU/Cash/12M/04
CTCP Đầu tư Thế giới Di động
18/03/2022
13/04/2021
2.40
6.22
135.00
170.00
170.00 - (135.00 + 6.22)
28.78


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357