Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

SO SÁNH CỔ PHIẾU

AASABSACBACLADGBCGEVFFRTHDCKBCKLFPVCSJSTPB
Giá Thị Trường 0.00
0   5.5%
0.00
0   5.4%
0.00
0   -0.2%
0.00
0   1.8%
0.00
0   0.4%
0.00
0   6.8%
0.00
0   0%
0.00
0   0.5%
0.00
0   7.0%
0.00
0   3.3%
0.00
0   3.4%
0.00
0   2.6%
0.00
0   4.6%
0.00
0   0.8%
EPS/PE 0.00k / 5.340.00k / 15.140.00k / 8.770.00k / 15.300.00k / 18.020.00k / 4.530.00k / 12.970.00k / 32.870.00k / 18.540.00k / 27.210k / 830.370.00k / 96.500.00k / 125.270.00k / 6.41
Giá Sổ Sách 0.03
ngàn
0.02
ngàn
0.02
ngàn
0.01
ngàn
0.01
ngàn
0.03
ngàn
0.01
ngàn
0.02
ngàn
0.02
ngàn
0.03
ngàn
0.01
ngàn
0.02
ngàn
0.02
ngàn
0.02
ngàn
KLGD Trung bình 13 tuần 945,7441,616,2344,720,043207,538146,4944,616,264993,2311,561,462742,37610,706,3789,071,3961,711,266101,3735,646,348
Khối lượng đang lưu hành 31,000,00037,439,8732,701,948,07550,159,01917,819,200207,537,174304,707,62878,981,79283,144,288463,809,856165,352,56150,000,000112,939,420991,639,611
Tổng Vốn Thị Trường 0
tỷ VND
0
tỷ VND
0
tỷ VND
0
tỷ VND
0
tỷ VND
0
tỷ VND
0
tỷ VND
0
tỷ VND
0
tỷ VND
0
tỷ VND
0
tỷ VND
0
tỷ VND
0
tỷ VND
0
tỷ VND
Nước ngoài đang sở hữu 0
(0%)
0
(0%)
281,308,949
(10.41%)
740,039
(1.48%)
0
(0%)
2,738,629
(1.32%)
0
(0%)
0
(0%)
8,379,543
(10.08%)
161,118,762
(34.74%)
9,784,293
(5.92%)
7,260,434
(14.52%)
13,946,317
(12.35%)
0
(0%)
Tổng Doanh Thu 4 qúy gần nhất 761
tỷ VND
1,462
tỷ VND
33,720
tỷ VND
1,195
tỷ VND
609
tỷ VND
2,120
tỷ VND
1,662
tỷ VND
18,050
tỷ VND
1,257
tỷ VND
4,301
tỷ VND
1,430
tỷ VND
2,456
tỷ VND
1,451
tỷ VND
16,649
tỷ VND
Lợi nhuận sau thuế 4 qúy gần nhất 104
tỷ VND
52
tỷ VND
9,724
tỷ VND
40
tỷ VND
42
tỷ VND
667
tỷ VND
313
tỷ VND
114
tỷ VND
330
tỷ VND
742
tỷ VND
1
tỷ VND
6
tỷ VND
56
tỷ VND
4,607
tỷ VND
Vốn chủ sở hữu 978
tỷ VND
913
tỷ VND
42,483
tỷ VND
720
tỷ VND
255
tỷ VND
6,358
tỷ VND
3,890
tỷ VND
1,344
tỷ VND
1,382
tỷ VND
15,246
tỷ VND
1,735
tỷ VND
791
tỷ VND
2,181
tỷ VND
24,759
tỷ VND
Tổng Nợ 292
tỷ VND
804
tỷ VND
436,825
tỷ VND
724
tỷ VND
136
tỷ VND
29,013
tỷ VND
28,018
tỷ VND
7,155
tỷ VND
2,008
tỷ VND
14,954
tỷ VND
793
tỷ VND
833
tỷ VND
4,824
tỷ VND
235,568
tỷ VND
TỔNG TÀI SẢN 1,270
tỷ VND
1,717
tỷ VND
479,309
tỷ VND
1,444
tỷ VND
391
tỷ VND
35,371
tỷ VND
31,908
tỷ VND
8,499
tỷ VND
3,390
tỷ VND
30,200
tỷ VND
2,528
tỷ VND
1,624
tỷ VND
7,005
tỷ VND
260,328
tỷ VND
Tiền mặt 298
tỷ VND
6
tỷ VND
28,676
tỷ VND
52
tỷ VND
17
tỷ VND
689
tỷ VND
12,241
tỷ VND
349
tỷ VND
55
tỷ VND
3,696
tỷ VND
3
tỷ VND
154
tỷ VND
253
tỷ VND
38,117
tỷ VND
ROA / ROE 819% / 1,063302% / 567203% / 2,289278% / 5581,062% / 1,628189% / 1,04998% / 804134% / 850974% / 2,388246% / 4864% / 536% / 7380% / 256177% / 1,861
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 23%47%91%50%35%82%88%84%59%50%31%51%69%90%
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 14%4%29%3%7%31%19%1%26%17%0%0%4%28%
Tỉ lệ tăng trưởng Doanh thu trung bình 5 năm 51.20%32.40%5.80%24.60%33.90%14.30%12.80%22%48.10%100%5.90%11.90%27.70%12.30%
Tỉ lệ tăng trưởng Lợi nhuận trung bình 5 năm 2,986%8.10%26.60%42.60%4%215.60%36.80%362.20%43.40%231%-64.90%7.80%82.30%31.30%
Tỉ lệ tăng Giá Giao dịch cổ phiếu trung bình 5 năm 110.60%5.20%40.40%-13.70%-31.10%60.40%35.70%48.60%149%78.30%100%41.40%119.50%55.20%
Đầu tư HIỆU QUẢ
Đầu tư GIÁ TRỊ
Đầu tư LƯỚT SÓNG
Biểu đồ 1 month1 month1 month1 month1 month1 month1 month1 month1 month1 month1 month1 month1 month1 month


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357