Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Ichimoku và Tín Hiệu IchimokuPhần 1 : TỔNG QUAN VỀ ĐỒ THỊ ICHIMOKU KINKO HYO

1. Giới thiệu

- Ichimoku Kinko Hyo là một kỹ thuật đồ thị được tạo ra trước thế chiến thứ 2 bởi 1 phóng viên người Nhật là Goichi Hosoda, đã nhanh chóng trở thành công cụ khá phổ thông cho các nhà đầu tư Nhật, không chỉ riêng cho thị trường cổ phiếu mà nó còn được sử dụng cho currency, bond, futures, commodity và options markets cũng rất tốt. Đây là 1 kỹ thuật được công bố cách đây 30 năm nhưng trong những năm gần đấy mới thật sự gây được chú ý bởi lợi ích mà nó đem lại.

- Ichimoku Kinko Hyo có nghĩa là "Cái nhìn thóang qua về sự cân bằng của đồ thị giữa giá và thời gian", phác hoạ lại diễn biến của giá trên biểu đồ một cách trực quan giúp các Trader có một cái nhìn sâu sắc hơn, toàn diện hơn vào hành động giá để nhanh chóng xác định xu thế sắp tới và thời điểm thích hợp để ra/vào thị trường. Đây là chỉ báo độc lập không cần sự giúp đỡ của các kỹ thuật phân tích nào khác.

2.Cấu tạo

Đồ thị Ichimoku gồm có 5 đường. trong đó có đến 4 đường được tính đơn giản bằng cách lấy trung bình giá cao nhất và giá thấp nhất.

1. Tenkan-Sen = Conversion Line = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 9 phiên

2. Kijun-Sen = Base Line = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 26 phiên

3. Chikou Span = Lagging Span = Giá đóng cửa hôm nay, được vẽ cho 26 phiên sau

4. Senkou Span A = Leading Span A = (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2, được vẽ cho 26 phiên đầu

5. Senkou Span B = Leading Span B = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 52 phiên, được vẽ cho 26 phiên đầu. Ngoài ra, khoảng cách giữa hai đường Leading Span A và B được gọi là “Kumo” hay “Cloud”.

Ichimoku sử dụng 3 phiên chủ yếu theo chuẩn: 9, 26 và 52. Khi xưa Ichimoku được tạo ra (vào năm 1930) lúc đó 1 tuần giao dịch 6 ngày và chuẩn được chọn tương ứng là: 1tuần rưỡi, 1 tháng và 2 tháng. Nhưng bây giờ 1 tuần hiện chỉ giao dịch có 5 ngày thì chuẩn được chọn thay đổi tương ứng là: 7, 22 và 44 phiên.Phần 2 : TÍN HIỆU ICHIMOKU


Tenkan Sen & Kijun Sen

Tin hiểu xảy ra khi 2 đường Tenkan Sen & Kijun Sen cắt nhau.


Tín hiệu TĂNG xảy ra khi đường Tenkan Sen cắt lên Kijun Sen.

Weak bullish Tenkan Sen / Kijun Sen Cross example Neutral bullish Tenkan Sen / Kijun Sen Cross example Strong bullish Tenkan Sen / Kijun Sen Cross example
Tín hiệu yếu khi Tenkan SenKijun Sen nằm dưới  Mây Kumo. Tín hiệu trung bình khi Tenkan SenKijun Sen nằm trong  Mây Kumo. Tín hiệu mạnh khi Tenkan SenKijun Sen nằm trên  Mây Kumo.

Tín hiệu GIẢM xảy ra khi đường Tenkan Sen cắt xuống Kijun Sen.

Weak bearish Tenkan Sen / Kijun Sen Cross example Neutral bearish Tenkan Sen / Kijun Sen Cross example Strong bearish Tenkan Sen / Kijun Sen Cross example
Tín hiệu yếu khi Tenkan SenKijun Sen nằm trên  Mây Kumo. Tín hiệu trung bình khi Tenkan SenKijun Sen nằm trong  Mây Kumo. Tín hiệu mạnh khi Tenkan SenKijun Sen nằm dưới  Mây Kumo.

Kijun Sen & Đường Giá

Tin hiểu xảy ra khi 2 đường Kijun SenĐường Giá cắt nhau.


Tín hiệu TĂNG xảy ra khi Đường Giá cắt lên Kijun Sen.

Weak bullish Kijun Sen Cross example Neutral bullish Kijun Sen Cross example Strong bullish Kijun Sen Cross example
Tín hiệu yếu khi Đường GiáKijun Sen nằm dưới  Mây Kumo. Tín hiệu trung bình khi Đường GiáKijun Sen nằm trong  Mây Kumo. Tín hiệu mạnh khi Đường GiáKijun Sen nằm trên  Mây Kumo.

Tín hiệu GIẢM xảy ra khi Đường Giá cắt xuống Kijun Sen.

Weak bearish Kijun Sen Cross example Neutral bearish Kijun Sen Cross example Strong bearish Kijun Sen Cross example
Tín hiệu yếu khi Đường GiáKijun Sen nằm trên  Mây Kumo. Tín hiệu trung bình khi Đường GiáKijun Sen nằm trong  Mây Kumo. Tín hiệu mạnh khi Đường GiáKijun Sen nằm dưới  Mây Kumo.

Mây Kumo & Đường Giá

Tín hiệu xảy ra khi Đường Giá vượt Mây Kumo

Bullish Kumo Breakout example Bearish Kumo Breakout example

Tín hiệu TĂNG xảy ra khi Đường Giá vượt lên Kijun Sen.

Tín hiệu GIẢM xảy ra khi Đường Giá vượt xuống Kijun Sen.

MÂY KUMO (SPAN A & SPAN B - 2 đường tạo Mây Kumo)

Tín hiệu xảy ra khi Senkou Span A & Senkou Span B cắt nhau

Senkou Span là đường dự đoán cho 26 ngày đi trước Đường Giá.


Tín hiệu TĂNG xảy ra khi Senkou Span A vượt lên Senkou Span B.

Weak bullish Senkou Span Cross example Neutral bullish Senkou Span Cross example Strong bullish Senkou Span Cross example
Tín hiệu yếu khi Đường Giá nằm dưới  Mây Kumo. Tín hiệu trung bình khi Đường Giá nằm trong  Mây Kumo. Tín hiệu mạnh khi Đường Giá nằm trên  Mây Kumo.

Tín hiệu GIẢM xảy ra khi Senkou Span A vượt xuống Senkou Span B.

Weak bearish Senkou Span Cross example Neutral bearish Senkou Span Cross example Strong bearish Senkou Span Cross example
Tín hiệu yếu khi Đường Giá nằm trên  Mây Kumo. Tín hiệu trung bình khi Đường Giá nằm trong  Mây Kumo. Tín hiệu mạnh khi Đường Giá nằm dưới  Mây Kumo.

CHIKOU SPAN & ĐƯỜNG GIÁ

Tin hiểu xảy ra khi 2 đường CHIKOU SPANĐường Giá cắt nhau.

Chú ý đường CHIKOU SPAN phải tăng khi vượt lên đường giá cho chu kỳ tăng và giảm khi vượt xuống đường giá cho chu kỳ giảm.


Tín hiệu TĂNG xảy ra khi CHIKOU SPAN vượt lên Đường Giá.

Weak bullish Chikou Span Cross example Neutral bullish Chikou Span Cross example Strong bullish Chikou Span Cross example
Tín hiệu yếu khi CHIKOU SPANĐường Giá nằm dưới  Mây Kumo. Tín hiệu trung bình khi CHIKOU SPANĐường Giá nằm trong  Mây Kumo. Tín hiệu mạnh khi CHIKOU SPANĐường Giá nằm trên  Mây Kumo.

Tín hiệu GIẢM xảy ra khi CHIKOU SPAN vượt xuống Đường Giá.

Weak bearish Chikou Span Cross example Neutral bearish Chikou Span Cross example Strong bearish Chikou Span Cross example
Tín hiệu yếu khi CHIKOU SPANĐường Giá nằm trên  Mây Kumo. Tín hiệu trung bình khi CHIKOU SPANĐường Giá nằm trong  Mây Kumo. Tín hiệu mạnh khi CHIKOU SPANĐường Giá nằm dưới  Mây Kumo.Sử dụng Bộ Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ để lọc những cổ phiếu xảy ra tín hiệu ICHIMOKU.


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357