Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre - ABT


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ

2022
10% (1000 đồng tiền mặt)23/08/2022
10% (1000 đồng tiền mặt)19/01/2022

2021
10% (1000 đồng tiền mặt)22/01/2021

2020
10% (1000 đồng tiền mặt)19/03/2020

2019
20% (2000 đồng tiền mặt)05/09/2019
20% (2000 đồng tiền mặt)19/02/2019

2018
30% (3000 đồng tiền mặt)31/07/2018
10% (1000 đồng tiền mặt)29/01/2018

2017
10% (1000 đồng tiền mặt)29/06/2017
20% (2000 đồng tiền mặt)09/02/2017

2016
25% (2500 đồng tiền mặt)09/08/2016
7% (700 đồng tiền mặt)29/01/2016

2015
15% (1500 đồng tiền mặt)28/10/2015
15% (1500 đồng tiền mặt)28/07/2015
15% (1500 đồng tiền mặt)09/04/2015
15% (1500 đồng tiền mặt)27/01/2015

2014
15% (1500 đồng tiền mặt)23/10/2014
15% (1500 đồng tiền mặt)25/07/2014
15% (1500 đồng tiền mặt)18/04/2014
15% (1500 đồng tiền mặt)23/01/2014

2013
15% (1500 đồng tiền mặt)24/10/2013
30% (3000 đồng tiền mặt)23/07/2013


Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ tức bằng tiền 23/08/2022 09/09/2022 10% 1000 đồng/cổ phiếu
2/ Phát hành khác 18/07/2022 18/07/2022 Phát hành: 280,000
3/ Cổ tức bằng tiền 19/01/2022 27/01/2022 10% 1000 đồng/cổ phiếu
4/ Cổ tức bằng tiền 22/01/2021 08/02/2021 10% 1000 đồng/cổ phiếu
5/ Cổ tức bằng tiền 19/03/2020 03/04/2020 10% 1000 đồng/cổ phiếu
6/ Cổ tức bằng tiền 05/09/2019 20/09/2019 20% 2000 đồng/cổ phiếu
7/ Cổ tức bằng tiền 19/02/2019 05/03/2019 20% 2000 đồng/cổ phiếu
8/ Cổ tức bằng tiền 31/07/2018 10/08/2018 30% 3000 đồng/cổ phiếu
9/ Cổ tức bằng tiền 29/01/2018 09/02/2018 10% 1000 đồng/cổ phiếu
10/ Cổ tức bằng tiền 29/06/2017 14/07/2017 10% 1000 đồng/cổ phiếu
11/ Cổ tức bằng tiền 09/02/2017 24/02/2017 20% 2000 đồng/cổ phiếu
12/ Cổ tức bằng tiền 09/08/2016 26/08/2016 25% 2500 đồng/cổ phiếu
13/ Cổ tức bằng tiền 29/01/2016 26/02/2016 7% 700 đồng/cổ phiếu
14/ Cổ tức bằng tiền 28/10/2015 13/11/2015 15% 1500 đồng/cổ phiếu
15/ Cổ tức bằng tiền 28/07/2015 14/08/2015 15% 1500 đồng/cổ phiếu
16/ Cổ tức bằng tiền 09/04/2015 24/04/2015 15% 1500 đồng/cổ phiếu
17/ Cổ tức bằng tiền 27/01/2015 12/02/2015 15% 1500 đồng/cổ phiếu
18/ Cổ tức bằng tiền 23/10/2014 07/11/2014 15% 1500 đồng/cổ phiếu
19/ Cổ tức bằng tiền 25/07/2014 08/08/2014 15% 1500 đồng/cổ phiếu
20/ Cổ tức bằng tiền 18/04/2014 16/05/2014 15% 1500 đồng/cổ phiếu
21/ Cổ tức bằng tiền 23/01/2014 21/02/2014 15% 1500 đồng/cổ phiếu
22/ Cổ tức bằng tiền 24/10/2013 08/11/2013 15% 1500 đồng/cổ phiếu
23/ Cổ tức bằng tiền 23/07/2013 12/08/2013 30% 3000 đồng/cổ phiếu
24/ Phát hành khác 26/06/2013 26/06/2013 Phát hành: 500,000
25/ Cổ tức bằng tiền 01/11/2012 16/11/2012 15% 1500 đồng/cổ phiếu
26/ Cổ tức bằng tiền 01/08/2012 20/08/2012 30% 3000 đồng/cổ phiếu
27/ Cổ tức bằng tiền 25/04/2012 15/05/2012 15% 1500 đồng/cổ phiếu
28/ Cổ tức bằng tiền 30/01/2012 17/02/2012 15% 1500 đồng/cổ phiếu
29/ Mua cổ phiếu quỹ 30/12/2011 30/12/2011 Khối lượng mua: 706,600
30/ Cổ tức bằng tiền 27/10/2011 18/11/2011 15% 1500 đồng/cổ phiếu
31/ Mua cổ phiếu quỹ 12/10/2011 12/10/2011 Khối lượng mua: 153,540
32/ Cổ tức bằng tiền 11/08/2011 31/08/2011 15% 1500 đồng/cổ phiếu
33/ Mua cổ phiếu quỹ 28/07/2011 28/07/2011 Khối lượng mua: 328,040
34/ Mua cổ phiếu quỹ 23/05/2011 23/05/2011 Khối lượng mua: 1,360,720
35/ Cổ tức bằng tiền 27/04/2011 19/05/2011 15% 1500 đồng/cổ phiếu
36/ Cổ tức bằng tiền 25/01/2011 15/02/2011 30% 3000 đồng/cổ phiếu
37/ Cổ tức bằng tiền 21/10/2010 10/11/2010 20% 2000 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 21/10/2010 08/12/2010 100/20 Chia tách / thưởng: 2,267,927
38/ Cổ tức bằng tiền 20/01/2010 08/02/2010 20% 2000 đồng/cổ phiếu
39/ Cổ phiếu thưởng 08/12/2009 14/01/2010 5/1 Chia tách / thưởng: 1,620,000
Cổ phiếu thưởng 08/12/2009 14/01/2010 5/1 Chia tách / thưởng: 1,620,000
Tổng cổ phiếu phát hành: 3,240,000
40/ Bán cổ phiếu quỹ 25/08/2009 25/08/2009 Khối lượng bán: -800,000
41/ Cổ tức bằng tiền 08/12/2008 25/12/2008 10% 1000 đồng/cổ phiếu
42/ Mua cổ phiếu quỹ 30/09/2008 30/09/2008 Khối lượng mua: 219,260
43/ Cổ tức bằng tiền 13/08/2008 29/08/2008 15% 1500 đồng/cổ phiếu
44/ Mua cổ phiếu quỹ 06/08/2008 06/08/2008 Khối lượng mua: 580,740
45/ Cổ tức bằng tiền 05/05/2008 30/05/2008 15% 1500 đồng/cổ phiếu
46/ Cổ tức bằng tiền 10/01/2008 31/01/2008 21% 2100 đồng/cổ phiếu
Phát hành hiện hữu 10/01/2008 31/01/2008 10/1(giá: 45,000) Phát hành: 630,000
Phát hành nội bộ 10/01/2008 31/01/2008 Phát hành: 170,000
Phát hành chiến lược 10/01/2008 31/01/2008 Phát hành: 1,000,000
Tổng cổ phiếu phát hành: 1,800,000
47/ Cổ tức bằng tiền 16/08/2007 31/08/2007 9% 900 đồng/cổ phiếu
48/ Cổ phiếu thưởng 28/05/2007 09/07/2007 5/1 Chia tách / thưởng: 660,000
Phát hành nội bộ 28/05/2007 09/07/2007 Phát hành: 200,000
Phát hành chiến lược 28/05/2007 09/07/2007 Phát hành: 2,140,000
Tổng cổ phiếu phát hành: 3,000,000
Ngay giao dich dau tien: 25/12/2006 ### Khoi luong niem yet lan dau: 3,300,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 11,838,307

 
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357