Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

CTCP Sơn Á Đông - ADP


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ

2022
6% (600 đồng tiền mặt)14/11/2022
5% (500 đồng tiền mặt)20/06/2022
8% (800 đồng tiền mặt)23/03/2022

2021
4% (400 đồng tiền mặt)09/11/2021
10% (1000 đồng tiền mặt)11/06/2021
Tỉ lệ: 2/1 (Chia tách cổ phiếu)11/06/2021
10% (1000 đồng tiền mặt)22/03/2021

2020
5% (500 đồng tiền mặt)02/12/2020
5% (500 đồng tiền mặt)30/09/2020
10% (1000 đồng tiền mặt)08/07/2020
6% (600 đồng tiền mặt)31/03/2020

2019
5% (500 đồng tiền mặt)03/12/2019
4% (400 đồng tiền mặt)16/09/2019
7% (700 đồng tiền mặt)28/06/2019
4% (400 đồng tiền mặt)29/03/2019

2018
4% (400 đồng tiền mặt)28/11/2018
4% (400 đồng tiền mặt)25/09/2018
6% (600 đồng tiền mặt)28/06/2018
5% (500 đồng tiền mặt)29/03/2018

2017
4% (400 đồng tiền mặt)07/12/2017
4% (400 đồng tiền mặt)28/09/2017
8% (800 đồng tiền mặt)26/06/2017
5% (500 đồng tiền mặt)20/03/2017

2016
5% (500 đồng tiền mặt)02/12/2016
5% (500 đồng tiền mặt)23/09/2016
Tỉ lệ: 10/6 (Chia tách cổ phiếu)23/09/2016
10% (1000 đồng tiền mặt)03/06/2016
5% (500 đồng tiền mặt)05/04/2016

2015
5% (500 đồng tiền mặt)30/11/2015
5% (500 đồng tiền mặt)14/09/2015
10% (1000 đồng tiền mặt)06/07/2015
Tỉ lệ: 2/1 (Chia tách cổ phiếu)06/07/2015
5% (500 đồng tiền mặt)27/03/2015

2014
5% (500 đồng tiền mặt)01/12/2014
5% (500 đồng tiền mặt)11/09/2014
10% (1000 đồng tiền mặt)12/06/2014
4% (400 đồng tiền mặt)02/04/2014

2013
6% (600 đồng tiền mặt)26/11/2013
7% (700 đồng tiền mặt)30/08/2013
8% (800 đồng tiền mặt)30/05/2013
6% (600 đồng tiền mặt)27/03/2013


Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ tức bằng tiền 14/11/2022 06/12/2022 6% 600 đồng/cổ phiếu
2/ Cổ tức bằng tiền 20/06/2022 06/07/2022 5% 500 đồng/cổ phiếu
3/ Cổ tức bằng tiền 23/03/2022 20/04/2022 8% 800 đồng/cổ phiếu
4/ Cổ tức bằng tiền 09/11/2021 03/12/2021 4% 400 đồng/cổ phiếu
5/ Cổ tức bằng tiền 11/06/2021 02/07/2021 10% 1000 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 11/06/2021 30/07/2021 2/1 Chia tách / thưởng: 7,679,957
6/ Cổ tức bằng tiền 22/03/2021 02/04/2021 10% 1000 đồng/cổ phiếu
7/ Cổ tức bằng tiền 02/12/2020 18/12/2020 5% 500 đồng/cổ phiếu
8/ Cổ tức bằng tiền 30/09/2020 19/10/2020 5% 500 đồng/cổ phiếu
9/ Cổ tức bằng tiền 08/07/2020 24/07/2020 10% 1000 đồng/cổ phiếu
10/ Cổ tức bằng tiền 31/03/2020 N/A 6% 600 đồng/cổ phiếu
11/ Cổ tức bằng tiền 03/12/2019 19/12/2019 5% 500 đồng/cổ phiếu
12/ Cổ tức bằng tiền 16/09/2019 03/10/2019 4% 400 đồng/cổ phiếu
13/ Cổ tức bằng tiền 28/06/2019 16/07/2019 7% 700 đồng/cổ phiếu
14/ Cổ tức bằng tiền 29/03/2019 18/04/2019 4% 400 đồng/cổ phiếu
15/ Cổ tức bằng tiền 28/11/2018 13/12/2018 4% 400 đồng/cổ phiếu
16/ Cổ tức bằng tiền 25/09/2018 10/10/2019 4% 400 đồng/cổ phiếu
17/ Cổ tức bằng tiền 28/06/2018 12/07/2018 6% 600 đồng/cổ phiếu
18/ Cổ tức bằng tiền 29/03/2018 19/04/2018 5% 500 đồng/cổ phiếu
19/ Cổ tức bằng tiền 07/12/2017 22/12/2017 4% 400 đồng/cổ phiếu
20/ Cổ tức bằng tiền 28/09/2017 16/10/2017 4% 400 đồng/cổ phiếu
21/ Cổ tức bằng tiền 26/06/2017 24/07/2017 8% 800 đồng/cổ phiếu
22/ Cổ tức bằng tiền 20/03/2017 20/04/2017 5% 500 đồng/cổ phiếu
23/ Cổ tức bằng tiền 02/12/2016 21/12/2016 5% 500 đồng/cổ phiếu
24/ Cổ tức bằng tiền 23/09/2016 21/10/2016 5% 500 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 23/09/2016 17/11/2016 10/6 Chia tách / thưởng: 5,759,984
25/ Cổ tức bằng tiền 03/06/2016 07/07/2016 10% 1000 đồng/cổ phiếu
26/ Cổ tức bằng tiền 05/04/2016 21/04/2016 5% 500 đồng/cổ phiếu
27/ Cổ tức bằng tiền 30/11/2015 23/12/2015 5% 500 đồng/cổ phiếu
28/ Cổ tức bằng tiền 14/09/2015 01/10/2015 5% 500 đồng/cổ phiếu
29/ Cổ tức bằng tiền 06/07/2015 23/07/2015 10% 1000 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 06/07/2015 20/08/2015 2/1 Chia tách / thưởng: 3,200,000
30/ Cổ tức bằng tiền 27/03/2015 23/04/2015 5% 500 đồng/cổ phiếu
31/ Cổ tức bằng tiền 01/12/2014 25/12/2014 5% 500 đồng/cổ phiếu
32/ Cổ tức bằng tiền 11/09/2014 02/10/2014 5% 500 đồng/cổ phiếu
33/ Cổ tức bằng tiền 12/06/2014 03/07/2014 10% 1000 đồng/cổ phiếu
34/ Cổ tức bằng tiền 02/04/2014 24/04/2014 4% 400 đồng/cổ phiếu
35/ Cổ tức bằng tiền 26/11/2013 20/12/2013 6% 600 đồng/cổ phiếu
36/ Cổ tức bằng tiền 30/08/2013 27/09/2013 7% 700 đồng/cổ phiếu
37/ Cổ tức bằng tiền 30/05/2013 20/06/2013 8% 800 đồng/cổ phiếu
38/ Cổ tức bằng tiền 27/03/2013 18/04/2013 6% 600 đồng/cổ phiếu
39/ Cổ tức bằng tiền 30/11/2012 19/12/2012 5% 500 đồng/cổ phiếu
40/ Cổ tức bằng tiền 26/09/2012 12/10/2012 4% 400 đồng/cổ phiếu
41/ Cổ tức bằng tiền 26/06/2012 12/07/2012 4% 400 đồng/cổ phiếu
42/ Cổ tức bằng tiền 02/05/2012 18/05/2012 5% 500 đồng/cổ phiếu
43/ Cổ tức bằng tiền 14/12/2011 03/01/2012 3% 300 đồng/cổ phiếu
44/ Cổ tức bằng tiền 21/10/2011 10/11/2011 3% 300 đồng/cổ phiếu
45/ Cổ tức bằng tiền 28/04/2011 20/05/2011 4.50% 450 đồng/cổ phiếu
46/ Cổ tức bằng tiền 27/12/2010 14/01/2011 3% 300 đồng/cổ phiếu
47/ Cổ tức bằng tiền 22/09/2010 11/10/2010 3% 300 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 22/09/2010 21/10/2010 25/7 Chia tách / thưởng: 1,400,000
48/ Cổ tức bằng tiền 20/07/2010 09/08/2010 3% 300 đồng/cổ phiếu
49/ Cổ tức bằng tiền 24/05/2010 14/06/2010 3% 300 đồng/cổ phiếu
Ngay giao dich dau tien: 02/02/2010 ### Khoi luong niem yet lan dau: 5,000,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 23,039,850

 
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357