Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

CTCP Nhựa Bình Minh - BMP


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ

2022
31% (3100 đồng tiền mặt)26/10/2022
13.5% (1350 đồng tiền mặt)11/05/2022
12.5% (1250 đồng tiền mặt)14/01/2022

2021
14.8% (1480 đồng tiền mặt)17/05/2021
20% (2000 đồng tiền mặt)04/02/2021

2020
28.4% (2840 đồng tiền mặt)07/10/2020
10% (1000 đồng tiền mặt)17/07/2020
20% (2000 đồng tiền mặt)05/05/2020

2019
20% (2000 đồng tiền mặt)04/12/2019
25% (2500 đồng tiền mặt)04/06/2019

2018
15% (1500 đồng tiền mặt)07/12/2018
25% (2500 đồng tiền mặt)11/05/2018

2017
15% (1500 đồng tiền mặt)14/11/2017
20% (2000 đồng tiền mặt)13/06/2017
Tỉ lệ: 10/8 (Chia tách cổ phiếu)13/06/2017

2016
20% (2000 đồng tiền mặt)30/12/2016
45% (4500 đồng tiền mặt)19/05/2016

2015
15% (1500 đồng tiền mặt)23/12/2015
25% (2500 đồng tiền mặt)19/05/2015

2014
10% (1000 đồng tiền mặt)10/11/2014
20% (2000 đồng tiền mặt)15/05/2014

2013
10% (1000 đồng tiền mặt)12/11/2013
20% (2000 đồng tiền mặt)19/06/2013
Tỉ lệ: 10/3 (Chia tách cổ phiếu)19/06/2013


Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ tức bằng tiền 26/10/2022 01/12/2022 31% 3100 đồng/cổ phiếu
2/ Cổ tức bằng tiền 11/05/2022 13/06/2022 13.50% 1350 đồng/cổ phiếu
3/ Cổ tức bằng tiền 14/01/2022 10/02/2022 12.50% 1250 đồng/cổ phiếu
4/ Cổ tức bằng tiền 17/05/2021 04/06/2021 14.80% 1480 đồng/cổ phiếu
5/ Cổ tức bằng tiền 04/02/2021 25/02/2021 20% 2000 đồng/cổ phiếu
6/ Cổ tức bằng tiền 07/10/2020 23/10/2020 28.40% 2840 đồng/cổ phiếu
7/ Cổ tức bằng tiền 17/07/2020 05/08/2020 10% 1000 đồng/cổ phiếu
8/ Cổ tức bằng tiền 05/05/2020 20/05/2020 20% 2000 đồng/cổ phiếu
9/ Cổ tức bằng tiền 04/12/2019 20/12/2019 20% 2000 đồng/cổ phiếu
10/ Cổ tức bằng tiền 04/06/2019 20/06/2019 25% 2500 đồng/cổ phiếu
11/ Cổ tức bằng tiền 07/12/2018 28/12/2018 15% 1500 đồng/cổ phiếu
12/ Cổ tức bằng tiền 11/05/2018 06/06/2018 25% 2500 đồng/cổ phiếu
13/ Cổ tức bằng tiền 14/11/2017 30/11/2017 15% 1500 đồng/cổ phiếu
14/ Cổ tức bằng tiền 13/06/2017 30/06/2017 20% 2000 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 13/06/2017 26/07/2017 10/8 Chia tách / thưởng: 36,382,784
15/ Cổ tức bằng tiền 30/12/2016 19/01/2017 20% 2000 đồng/cổ phiếu
16/ Cổ tức bằng tiền 19/05/2016 10/06/2016 45% 4500 đồng/cổ phiếu
17/ Cổ tức bằng tiền 23/12/2015 18/01/2016 15% 1500 đồng/cổ phiếu
18/ Cổ tức bằng tiền 19/05/2015 10/06/2015 25% 2500 đồng/cổ phiếu
19/ Cổ tức bằng tiền 10/11/2014 28/11/2014 10% 1000 đồng/cổ phiếu
20/ Cổ tức bằng tiền 15/05/2014 09/06/2014 20% 2000 đồng/cổ phiếu
21/ Cổ tức bằng tiền 12/11/2013 28/11/2013 10% 1000 đồng/cổ phiếu
22/ Cổ tức bằng tiền 19/06/2013 05/07/2013 20% 2000 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 19/06/2013 31/07/2013 10/3 Chia tách / thưởng: 10,495,066
23/ Cổ tức bằng tiền 12/09/2012 24/09/2012 30% 3000 đồng/cổ phiếu
24/ Cổ tức bằng tiền 30/11/2011 22/12/2011 20% 2000 đồng/cổ phiếu
25/ Niêm yết bổ sung cổ phiếu 25/11/2011 25/11/2011 Phát hành: 857,440
26/ Cổ tức bằng tiền 11/11/2010 08/12/2010 20% 2000 đồng/cổ phiếu
27/ Cổ phiếu thưởng 28/12/2009 26/02/2010 1/1 Chia tách / thưởng: 16,741,516
Niêm yết bổ sung cổ phiếu 28/12/2009 26/02/2010 Phát hành: 643,080
Tổng cổ phiếu phát hành: 17,384,596
28/ Cổ tức bằng tiền 10/07/2009 29/07/2009 15% 1500 đồng/cổ phiếu
29/ Cổ tức bằng tiền 08/04/2009 29/04/2009 10% 1000 đồng/cổ phiếu
30/ Cổ phiếu chưa niêm yết 31/12/2008 31/12/2008 Phát hành: 0
31/ Cổ tức bằng tiền 26/11/2008 24/12/2008 10% 1000 đồng/cổ phiếu
32/ Cổ phiếu thưởng 16/06/2008 28/08/2008 5/1 Chia tách / thưởng: 2,786,680
Phát hành khác 16/06/2008 28/08/2008 Phát hành: 21,436
Tổng cổ phiếu phát hành: 2,808,116
33/ Cổ tức bằng tiền 18/07/2007 03/08/2007 10% 1000 đồng/cổ phiếu
34/ Cổ tức bằng tiền 14/02/2007 12/03/2007 20% 2000 đồng/cổ phiếu
35/ Phát hành hiện hữu 15/09/2006 24/11/2006 20/3(giá: 15,000) Phát hành: 1,607,700
Phát hành chiến lược 15/09/2006 24/11/2006 Phát hành: 1,607,700
Tổng cổ phiếu phát hành: 3,215,400
Ngay giao dich dau tien: 11/07/2006 ### Khoi luong niem yet lan dau: 10,718,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 81,860,938

 
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357