Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh - CII


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ

2020
10% (1000 đồng tiền mặt)22/10/2020

2017
5.5% (550 đồng tiền mặt)01/03/2017

2016
6.5% (650 đồng tiền mặt)26/12/2016
6.5% (650 đồng tiền mặt)18/07/2016

2015
8% (800 đồng tiền mặt)03/11/2015
10% (1000 đồng tiền mặt)14/09/2015
12% (1200 đồng tiền mặt)12/02/2015

2014
12% (1200 đồng tiền mặt)02/01/2014

2013
4% (400 đồng tiền mặt)18/09/2013

2012
8% (800 đồng tiền mặt)14/11/2012
Tỉ lệ: 2/1 (Chia tách cổ phiếu)24/08/2012
18% (1800 đồng tiền mặt)07/05/2012

2011
8% (800 đồng tiền mặt)25/02/2011

2010
10% (1000 đồng tiền mặt)10/12/2010
10% (1000 đồng tiền mặt)14/01/2010
Tỉ lệ: 2/1 (Chia tách cổ phiếu)14/01/2010

2009
10% (1000 đồng tiền mặt)24/08/2009
9% (900 đồng tiền mặt)23/02/2009


Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Phát hành khác 21/06/2022 21/06/2022 Phát hành: 707,598
2/ Phát hành khác 20/06/2022 20/06/2022 Phát hành: 136,619
3/ Cổ tức bằng tiền 22/10/2020 30/11/2020 10% 1000 đồng/cổ phiếu
4/ Phát hành khác 18/07/2019 18/07/2019 Phát hành: 124,879
5/ Phát hành khác 01/02/2019 01/02/2019 Phát hành: 3,000,000
6/ Phát hành khác 18/07/2018 18/07/2018 Phát hành: 236,858
7/ Phát hành khác 04/07/2017 04/07/2017 Phát hành: 4,978,178
8/ Cổ tức bằng tiền 01/03/2017 28/04/2017 5.50% 550 đồng/cổ phiếu
9/ Cổ tức bằng tiền 26/12/2016 20/01/2017 6.50% 650 đồng/cổ phiếu
10/ Phát hành khác 23/11/2016 23/11/2016 Phát hành: 1,000,000
11/ Cổ tức bằng tiền 18/07/2016 18/08/2016 6.50% 650 đồng/cổ phiếu
12/ Phát hành khác 13/07/2016 13/07/2016 Phát hành: 13,673,830
13/ Phát hành khác 25/02/2016 25/02/2016 Phát hành: 32,090,369
14/ Phát hành khác 04/12/2015 04/12/2015 Phát hành: 1,006,400
15/ Cổ tức bằng tiền 03/11/2015 20/11/2015 8% 800 đồng/cổ phiếu
16/ Phát hành khác 02/10/2015 02/10/2015 Phát hành: 14,618,500
17/ Cổ tức bằng tiền 14/09/2015 25/09/2015 10% 1000 đồng/cổ phiếu
18/ Phát hành khác 12/08/2015 12/08/2015 Phát hành: 19,600
19/ Phát hành khác 03/08/2015 03/08/2015 Phát hành: 7,318,634
20/ Phát hành khác 31/07/2015 31/07/2015 Phát hành: 9,810,000
21/ Cổ tức bằng tiền 12/02/2015 16/03/2015 12% 1200 đồng/cổ phiếu
22/ Phát hành khác 27/01/2015 27/01/2015 Phát hành: 8,536,000
23/ Phát hành khác 08/01/2015 08/01/2015 Phát hành: 71,187,904
24/ Phát hành khác 26/12/2014 26/12/2014 Phát hành: 40,000
25/ Phát hành khác 07/05/2014 22/08/2014 Phát hành: 2,665,500
26/ Phát hành khác 14/02/2014 14/02/2014 Phát hành: 60,000
27/ Cổ tức bằng tiền 02/01/2014 24/01/2014 12% 1200 đồng/cổ phiếu
28/ Cổ tức bằng tiền 18/09/2013 30/10/2013 4% 400 đồng/cổ phiếu
29/ Cổ tức bằng tiền 14/11/2012 28/12/2012 8% 800 đồng/cổ phiếu
30/ Cổ phiếu thưởng 24/08/2012 18/10/2012 2/1 Chia tách / thưởng: 37,540,500
31/ Cổ tức bằng tiền 07/05/2012 15/06/2012 18% 1800 đồng/cổ phiếu
32/ Cổ tức bằng tiền 25/02/2011 15/03/2011 8% 800 đồng/cổ phiếu
33/ Cổ tức bằng tiền 10/12/2010 14/01/2011 10% 1000 đồng/cổ phiếu
34/ Cổ tức bằng tiền 14/01/2010 01/02/2010 10% 1000 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 14/01/2010 15/03/2010 2/1 Chia tách / thưởng: 25,027,000
35/ Bán cổ phiếu quỹ 22/10/2009 22/10/2009 Khối lượng bán: -2,000,000
36/ Phát hành khác 30/09/2009 30/09/2009 Phát hành: 10,054,000
37/ Cổ tức bằng tiền 24/08/2009 11/09/2009 10% 1000 đồng/cổ phiếu
38/ Cổ tức bằng tiền 23/02/2009 16/03/2009 9% 900 đồng/cổ phiếu
39/ Mua cổ phiếu quỹ 21/01/2009 21/01/2009 Khối lượng mua: 795,430
40/ Mua cổ phiếu quỹ 17/10/2008 17/10/2008 Khối lượng mua: 704,570
41/ Cổ tức bằng tiền 05/09/2008 30/09/2008 9% 900 đồng/cổ phiếu
42/ Mua cổ phiếu quỹ 09/07/2008 09/07/2008 Khối lượng mua: 500,000
43/ Cổ tức bằng tiền 25/01/2008 22/02/2008 8% 800 đồng/cổ phiếu
44/ Cổ tức bằng tiền 15/08/2007 31/08/2007 6% 600 đồng/cổ phiếu
Phát hành hiện hữu 15/08/2007 31/08/2007 4/1(giá: 34,600) Phát hành: 7,500,000
Phát hành khác 15/08/2007 31/08/2007 Phát hành: 2,498,500
Phát hành khác 15/08/2007 31/08/2007 Phát hành: 1,500
Tổng cổ phiếu phát hành: 10,000,000
45/ Cổ tức bằng tiền 05/02/2007 28/02/2007 6% 600 đồng/cổ phiếu
46/ Cổ tức bằng tiền 09/08/2006 25/08/2006 6% 600 đồng/cổ phiếu
Ngay giao dich dau tien: 18/05/2006 ### Khoi luong niem yet lan dau: 30,000,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 284,012,369

 
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357