Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

CTCP Dược Hậu Giang - DHG


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ

2022
35% (3500 đồng tiền mặt)01/04/2022

2021
40% (4000 đồng tiền mặt)07/05/2021

2020
10% (1000 đồng tiền mặt)14/07/2020
30% (3000 đồng tiền mặt)11/05/2020

2019
5% (500 đồng tiền mặt)02/07/2019
20% (2000 đồng tiền mặt)13/03/2019

2018
10% (1000 đồng tiền mặt)30/07/2018
5% (500 đồng tiền mặt)18/04/2018

2017
15% (1500 đồng tiền mặt)28/12/2017
10% (1000 đồng tiền mặt)18/09/2017
Tỉ lệ: 2/1 (Chia tách cổ phiếu)26/05/2017
35% (3500 đồng tiền mặt)04/05/2017

2016
35% (3500 đồng tiền mặt)17/05/2016

2015
30% (3000 đồng tiền mặt)08/05/2015

2014
15% (1500 đồng tiền mặt)18/07/2014
Tỉ lệ: 3/1 (Chia tách cổ phiếu)30/05/2014

2013
15% (1500 đồng tiền mặt)15/08/2013
10% (1000 đồng tiền mặt)15/05/2013
10% (1000 đồng tiền mặt)02/04/2013


Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ tức bằng tiền 01/04/2022 15/04/2021 35% 3500 đồng/cổ phiếu
2/ Cổ tức bằng tiền 07/05/2021 18/05/2021 40% 4000 đồng/cổ phiếu
3/ Cổ tức bằng tiền 14/07/2020 30/07/2020 10% 1000 đồng/cổ phiếu
4/ Cổ tức bằng tiền 11/05/2020 05/06/2020 30% 3000 đồng/cổ phiếu
5/ Cổ tức bằng tiền 02/07/2019 17/07/2019 5% 500 đồng/cổ phiếu
6/ Cổ tức bằng tiền 13/03/2019 17/06/2019 20% 2000 đồng/cổ phiếu
7/ Cổ tức bằng tiền 30/07/2018 31/08/2018 10% 1000 đồng/cổ phiếu
8/ Cổ tức bằng tiền 18/04/2018 09/05/2018 5% 500 đồng/cổ phiếu
9/ Cổ tức bằng tiền 28/12/2017 25/01/2018 15% 1500 đồng/cổ phiếu
10/ Cổ tức bằng tiền 18/09/2017 04/10/2017 10% 1000 đồng/cổ phiếu
11/ Cổ phiếu thưởng 26/05/2017 27/06/2017 2/1 Chia tách / thưởng: 43,577,100
12/ Cổ tức bằng tiền 04/05/2017 17/05/2017 35% 3500 đồng/cổ phiếu
13/ Cổ tức bằng tiền 17/05/2016 27/05/2016 35% 3500 đồng/cổ phiếu
14/ Cổ tức bằng tiền 08/05/2015 26/05/2015 30% 3000 đồng/cổ phiếu
15/ Cổ tức bằng tiền 18/07/2014 04/08/2014 15% 1500 đồng/cổ phiếu
16/ Cổ phiếu thưởng 30/05/2014 02/07/2014 3/1 Chia tách / thưởng: 21,788,766
17/ Cổ tức bằng tiền 15/08/2013 30/08/2013 15% 1500 đồng/cổ phiếu
18/ Cổ tức bằng tiền 15/05/2013 06/06/2013 10% 1000 đồng/cổ phiếu
19/ Cổ tức bằng tiền 02/04/2013 18/04/2013 10% 1000 đồng/cổ phiếu
20/ Cổ tức bằng tiền 05/11/2012 29/11/2012 10% 1000 đồng/cổ phiếu
21/ Phát hành khác 28/06/2012 28/06/2012 Phát hành: 200,000
22/ Cổ tức bằng tiền 08/06/2012 12/07/2012 10% 1000 đồng/cổ phiếu
23/ Cổ tức bằng tiền 17/11/2011 07/12/2011 10% 1000 đồng/cổ phiếu
24/ Cổ tức bằng tiền 25/08/2011 16/09/2011 30% 3000 đồng/cổ phiếu
25/ Cổ phiếu thưởng 28/06/2011 11/08/2011 10/14 Chia tách / thưởng: 38,013,965
26/ Cổ tức bằng tiền 04/10/2010 27/10/2010 10% 1000 đồng/cổ phiếu
27/ Phát hành chiến lược 16/09/2010 16/09/2010 Phát hành: 250,000
Phát hành khác 16/09/2010 16/09/2010 Phát hành: 250,000
Tổng cổ phiếu phát hành: 500,000
28/ Mua cổ phiếu quỹ 10/09/2010 10/09/2010 Khối lượng mua: 1,010
29/ Cổ tức bằng tiền 21/05/2010 14/06/2011 5% 500 đồng/cổ phiếu
30/ Cổ tức bằng tiền 24/03/2010 22/04/2010 10% 1000 đồng/cổ phiếu
31/ Cổ phiếu thưởng 12/11/2009 25/12/2009 3/1 Chia tách / thưởng: 6,663,627
32/ Mua cổ phiếu quỹ 18/09/2009 18/09/2009 Khối lượng mua: 9,120
33/ Cổ tức bằng tiền 04/09/2009 25/09/2009 15% 1500 đồng/cổ phiếu
34/ Cổ tức bằng tiền 09/12/2008 26/12/2008 15% 1500 đồng/cổ phiếu
35/ Cổ tức bằng tiền 05/11/2008 28/11/2008 10% 1000 đồng/cổ phiếu
36/ Cổ tức bằng tiền 25/04/2008 29/05/2008 10% 1000 đồng/cổ phiếu
37/ Cổ phiếu thưởng 13/11/2007 17/12/2007 1/1 Chia tách / thưởng: 10,000,000
38/ Cổ tức bằng tiền 24/10/2007 21/11/2007 15% 1500 đồng/cổ phiếu
39/ Phát hành hiện hữu 07/06/2007 23/08/2007 12/1(giá: 45,000) Phát hành: 666,667
Phát hành nội bộ 07/06/2007 23/08/2007 Phát hành: 134,000
Phát hành chiến lược 07/06/2007 23/08/2007 Phát hành: 400,000
Phát hành khác 07/06/2007 23/08/2007 Phát hành: 800,000
Tổng cổ phiếu phát hành: 2,000,667
40/ Cổ tức bằng tiền 11/05/2007 31/05/2007 5% 500 đồng/cổ phiếu
41/ Cổ tức bằng tiền 26/02/2007 19/03/2007 10% 1000 đồng/cổ phiếu
Ngay giao dich dau tien: 21/12/2006 ### Khoi luong niem yet lan dau: 8,000,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 130,735,941

 
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357