Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

CTCP Thủy điện - Điện Lực 3 - DRL


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ

2022
30% (3000 đồng tiền mặt)14/12/2022
15% (1500 đồng tiền mặt)23/08/2022
22.73% (2273 đồng tiền mặt)06/05/2022

2021
15% (1500 đồng tiền mặt)03/12/2021
15% (1500 đồng tiền mặt)27/08/2021
2.2% (220 đồng tiền mặt)13/05/2021
20% (2000 đồng tiền mặt)05/01/2021
20% (2000 đồng tiền mặt)04/01/2021

2020
15% (1500 đồng tiền mặt)18/09/2020
5.8% (580 đồng tiền mặt)24/04/2020

2019
20% (2000 đồng tiền mặt)20/12/2019
20% (2000 đồng tiền mặt)02/10/2019
6.02% (602 đồng tiền mặt)19/04/2019
20% (2000 đồng tiền mặt)09/01/2019

2018
15% (1500 đồng tiền mặt)05/09/2018
30% (3000 đồng tiền mặt)14/05/2018
20% (2000 đồng tiền mặt)08/01/2018

2017
20% (2000 đồng tiền mặt)22/08/2017
11% (1100 đồng tiền mặt)04/04/2017

2016
20% (2000 đồng tiền mặt)30/12/2016
12% (1200 đồng tiền mặt)07/06/2016

2015
20% (2000 đồng tiền mặt)17/12/2015
15% (1500 đồng tiền mặt)08/05/2015

2014
20% (2000 đồng tiền mặt)29/12/2014
15% (1500 đồng tiền mặt)14/05/2014

2013
20% (2000 đồng tiền mặt)22/11/2013
11.75% (1175 đồng tiền mặt)08/05/2013
20% (2000 đồng tiền mặt)10/01/2013


Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ tức bằng tiền 14/12/2022 28/12/2022 30% 3000 đồng/cổ phiếu
2/ Cổ tức bằng tiền 23/08/2022 08/09/2022 15% 1500 đồng/cổ phiếu
3/ Cổ tức bằng tiền 06/05/2022 18/05/2022 22.73% 2273 đồng/cổ phiếu
4/ Cổ tức bằng tiền 03/12/2021 22/12/2021 15% 1500 đồng/cổ phiếu
5/ Cổ tức bằng tiền 27/08/2021 10/09/2021 15% 1500 đồng/cổ phiếu
6/ Cổ tức bằng tiền 13/05/2021 27/05/2021 2.20% 220 đồng/cổ phiếu
7/ Cổ tức bằng tiền 05/01/2021 21/01/2021 20% 2000 đồng/cổ phiếu
8/ Cổ tức bằng tiền 04/01/2021 21/01/2021 20% 2000 đồng/cổ phiếu
9/ Cổ tức bằng tiền 18/09/2020 06/10/2020 15% 1500 đồng/cổ phiếu
10/ Cổ tức bằng tiền 24/04/2020 12/05/2020 5.80% 580 đồng/cổ phiếu
11/ Cổ tức bằng tiền 20/12/2019 09/01/2020 20% 2000 đồng/cổ phiếu
12/ Cổ tức bằng tiền 02/10/2019 15/10/2019 20% 2000 đồng/cổ phiếu
13/ Cổ tức bằng tiền 19/04/2019 06/05/2019 6.02% 602 đồng/cổ phiếu
14/ Cổ tức bằng tiền 09/01/2019 21/01/2019 20% 2000 đồng/cổ phiếu
15/ Cổ tức bằng tiền 05/09/2018 17/09/2018 15% 1500 đồng/cổ phiếu
16/ Cổ tức bằng tiền 14/05/2018 25/05/2018 30% 3000 đồng/cổ phiếu
17/ Cổ tức bằng tiền 08/01/2018 24/01/2018 20% 2000 đồng/cổ phiếu
18/ Cổ tức bằng tiền 22/08/2017 11/09/2017 20% 2000 đồng/cổ phiếu
19/ Cổ tức bằng tiền 04/04/2017 24/04/2017 11% 1100 đồng/cổ phiếu
20/ Cổ tức bằng tiền 30/12/2016 19/01/2017 20% 2000 đồng/cổ phiếu
21/ Cổ tức bằng tiền 07/06/2016 20/06/2016 12% 1200 đồng/cổ phiếu
22/ Cổ tức bằng tiền 17/12/2015 20/01/2016 20% 2000 đồng/cổ phiếu
23/ Cổ tức bằng tiền 08/05/2015 28/05/2015 15% 1500 đồng/cổ phiếu
24/ Cổ tức bằng tiền 29/12/2014 27/01/2015 20% 2000 đồng/cổ phiếu
25/ Cổ tức bằng tiền 14/05/2014 30/05/2014 15% 1500 đồng/cổ phiếu
26/ Cổ tức bằng tiền 22/11/2013 18/12/2013 20% 2000 đồng/cổ phiếu
27/ Cổ tức bằng tiền 08/05/2013 27/05/2013 11.75% 1175 đồng/cổ phiếu
28/ Cổ tức bằng tiền 10/01/2013 28/01/2013 20% 2000 đồng/cổ phiếu
29/ Cổ tức bằng tiền 10/05/2012 28/05/2012 10% 1000 đồng/cổ phiếu
Ngay giao dich dau tien: 11/04/2012 ### Khoi luong niem yet lan dau: 9,500,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 9,500,000

 
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357