Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

CTCP FPT - FPT


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ

2022
10% (1000 đồng tiền mặt)24/08/2022
10% (1000 đồng tiền mặt)13/06/2022
Tỉ lệ: 5/1 (Chia tách cổ phiếu)13/06/2022

2021
10% (1000 đồng tiền mặt)16/08/2021
10% (1000 đồng tiền mặt)01/06/2021
Tỉ lệ: 100/15 (Chia tách cổ phiếu)01/06/2021

2020
10% (1000 đồng tiền mặt)17/08/2020
10% (1000 đồng tiền mặt)13/05/2020
Tỉ lệ: 100/15 (Chia tách cổ phiếu)13/05/2020

2019
10% (1000 đồng tiền mặt)15/08/2019
10% (1000 đồng tiền mặt)17/05/2019
Tỉ lệ: 10/1 (Chia tách cổ phiếu)17/05/2019

2018
10% (1000 đồng tiền mặt)16/08/2018
15% (1500 đồng tiền mặt)25/05/2018
Tỉ lệ: 100/15 (Chia tách cổ phiếu)25/05/2018

2017
10% (1000 đồng tiền mặt)17/08/2017
10% (1000 đồng tiền mặt)25/05/2017
Tỉ lệ: 20/3 (Chia tách cổ phiếu)25/05/2017

2016
10% (1000 đồng tiền mặt)22/08/2016
10% (1000 đồng tiền mặt)27/05/2016
Tỉ lệ: 20/3 (Chia tách cổ phiếu)27/05/2016

2015
10% (1000 đồng tiền mặt)19/08/2015
10% (1000 đồng tiền mặt)28/05/2015
Tỉ lệ: 20/3 (Chia tách cổ phiếu)28/05/2015

2014
10% (1000 đồng tiền mặt)20/08/2014
15% (1500 đồng tiền mặt)07/05/2014
Tỉ lệ: 4/1 (Chia tách cổ phiếu)07/05/2014

2013
15% (1500 đồng tiền mặt)15/08/2013


Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ tức bằng tiền 24/08/2022 12/09/2022 10% 1000 đồng/cổ phiếu
2/ Cổ tức bằng tiền 13/06/2022 27/06/2022 10% 1000 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 13/06/2022 11/07/2022 5/1 Chia tách / thưởng: 182,839,183
3/ Phát hành khác 31/05/2022 31/05/2022 Phát hành: 6,644,265
4/ Cổ tức bằng tiền 16/08/2021 01/09/2021 10% 1000 đồng/cổ phiếu
5/ Cổ tức bằng tiền 01/06/2021 16/06/2021 10% 1000 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 01/06/2021 09/07/2021 100/15 Chia tách / thưởng: 118,379,588
6/ Phát hành khác 18/05/2021 18/05/2021 Phát hành: 5,209,768
7/ Cổ tức bằng tiền 17/08/2020 01/09/2020 10% 1000 đồng/cổ phiếu
8/ Cổ tức bằng tiền 13/05/2020 05/06/2020 10% 1000 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 13/05/2020 22/06/2020 100/15 Chia tách / thưởng: 102,262,572
9/ Phát hành khác 27/04/2020 27/04/2020 Phát hành: 3,391,790
10/ Cổ tức bằng tiền 15/08/2019 30/08/2019 10% 1000 đồng/cổ phiếu
11/ Cổ tức bằng tiền 17/05/2019 07/06/2019 10% 1000 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 17/05/2019 24/06/2019 10/1 Chia tách / thưởng: 61,670,397
12/ Phát hành khác 07/05/2019 07/05/2019 Phát hành: 3,067,200
13/ Cổ tức bằng tiền 16/08/2018 31/08/2018 10% 1000 đồng/cổ phiếu
14/ Cổ tức bằng tiền 25/05/2018 08/06/2018 15% 1500 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 25/05/2018 16/07/2018 100/15 Chia tách / thưởng: 80,042,349
15/ Phát hành khác 04/05/2018 04/05/2018 Phát hành: 2,654,556
16/ Cổ tức bằng tiền 17/08/2017 31/08/2017 10% 1000 đồng/cổ phiếu
17/ Cổ tức bằng tiền 25/05/2017 09/06/2017 10% 1000 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 25/05/2017 30/06/2017 20/3 Chia tách / thưởng: 69,258,458
18/ Phát hành khác 28/04/2017 28/04/2017 Phát hành: 2,296,370
19/ Cổ tức bằng tiền 22/08/2016 07/09/2016 10% 1000 đồng/cổ phiếu
20/ Cổ phiếu thưởng 27/05/2016 30/05/2016 20/3 Chia tách / thưởng: 59,927,770
Cổ tức bằng tiền 27/05/2016 10/06/2016 10% 1000 đồng/cổ phiếu
21/ Phát hành khác 29/04/2016 29/04/2016 Phát hành: 1,986,829
22/ Cổ tức bằng tiền 19/08/2015 09/09/2015 10% 1000 đồng/cổ phiếu
23/ Cổ tức bằng tiền 28/05/2015 12/06/2015 10% 1000 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 28/05/2015 13/07/2015 20/3 Chia tách / thưởng: 51,854,388
24/ Phát hành khác 23/05/2015 23/05/2015 Phát hành: 1,719,317
25/ Cổ tức bằng tiền 20/08/2014 10/09/2014 10% 1000 đồng/cổ phiếu
26/ Cổ phiếu thưởng 07/05/2014 09/05/2014 4/1 Chia tách / thưởng: 68,800,439
Cổ tức bằng tiền 07/05/2014 22/05/2014 15% 1500 đồng/cổ phiếu
27/ Cổ tức bằng tiền 15/08/2013 30/08/2013 15% 1500 đồng/cổ phiếu
28/ Phát hành khác 06/06/2013 06/06/2013 Phát hành: 1,352,922
29/ Cổ tức bằng tiền 05/12/2012 28/12/2012 10% 1000 đồng/cổ phiếu
30/ Phát hành khác 09/10/2012 09/10/2012 Phát hành: 125,841
31/ Cổ tức bằng tiền 27/08/2012 17/09/2012 10% 1000 đồng/cổ phiếu
32/ Phát hành khác 31/07/2012 31/07/2012 Phát hành: 3,762,899
33/ Cổ tức bằng tiền 15/05/2012 01/06/2012 10% 1000 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 15/05/2012 19/07/2012 4/1 Chia tách / thưởng: 53,994,733
34/ Phát hành khác 17/10/2011 17/10/2011 Phát hành: 2,771,610
35/ Phát hành khác 06/10/2011 06/10/2011 Phát hành: 19,830,549
36/ Cổ tức bằng tiền 27/09/2011 19/10/2011 10% 1000 đồng/cổ phiếu
37/ Phát hành khác 12/08/2011 12/08/2011 Phát hành: 397,950
38/ Cổ tức bằng tiền 05/05/2011 26/05/2011 5% 500 đồng/cổ phiếu
39/ Phát hành nội bộ 16/09/2010 16/09/2010 Phát hành: 772,060
40/ Phát hành nội bộ 19/08/2010 19/08/2010 Phát hành: 291,435
41/ Phát hành khác 13/08/2010 13/08/2010 Phát hành: 1,718,909
42/ Cổ tức bằng tiền 11/08/2010 31/08/2010 10% 1000 đồng/cổ phiếu
43/ Cổ phiếu thưởng 11/05/2010 13/06/2010 3/1 Chia tách / thưởng: 47,549,732
44/ Cổ tức bằng tiền 14/12/2009 31/12/2009 15% 1500 đồng/cổ phiếu
45/ Phát hành nội bộ 19/08/2009 19/08/2009 Phát hành: 2,641,253
46/ Phát hành nội bộ 02/07/2009 02/07/2009 Phát hành: 220,125
47/ Cổ tức bằng tiền 04/06/2009 26/06/2009 10% 1000 đồng/cổ phiếu
48/ Cổ tức bằng tiền 07/11/2008 05/12/2008 16% 1600 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 07/11/2008 26/12/2008 2/1 Chia tách / thưởng: 46,596,173
49/ Cổ tức bằng tiền 28/07/2008 22/08/2008 10% 1000 đồng/cổ phiếu
50/ Phát hành khác 01/07/2008 01/07/2008 Phát hành: 1,292,887
51/ Cổ tức bằng tiền 21/04/2008 15/05/2008 10% 1000 đồng/cổ phiếu
52/ Cổ tức bằng tiền 08/10/2007 25/10/2007 20% 2000 đồng/cổ phiếu
53/ Cổ tức bằng tiền 24/07/2007 13/08/2007 6% 600 đồng/cổ phiếu
Phát hành nội bộ 24/07/2007 13/08/2007 Phát hành: 684,115
54/ Cổ phiếu thưởng 21/05/2007 19/06/2007 2/1 Chia tách / thưởng: 30,405,115
55/ Cổ tức bằng tiền 06/03/2007 22/03/2007 6% 600 đồng/cổ phiếu
Ngay giao dich dau tien: 13/12/2006 ### Khoi luong niem yet lan dau: 60,810,230 ### Khoi luong niem yet hien tai: 1,097,026,572

 
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357