Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh - GIL


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ

2022
Tỉ lệ: 100/15 (Chia tách cổ phiếu)09/09/2022
10% (1000 đồng tiền mặt)12/08/2022

2021
Tỉ lệ: 5/1 (Chia tách cổ phiếu)18/08/2021
10% (1000 đồng tiền mặt)16/06/2021

2020
15% (1500 đồng tiền mặt)18/08/2020
Tỉ lệ: 100/50 giá 15000/cổ phiếu (Phát hành cổ phiếu)14/04/2020

2019
Tỉ lệ: 100/21 (Chia tách cổ phiếu)18/06/2019

2018
Tỉ lệ: 100/37 (Chia tách cổ phiếu)18/09/2018
10% (1000 đồng tiền mặt)05/06/2018

2017
25% (2500 đồng tiền mặt)15/06/2017

2016
25% (2500 đồng tiền mặt)17/06/2016

2015
50% (5000 đồng tiền mặt)11/06/2015
50% (5000 đồng tiền mặt)04/03/2015

2014
10% (1000 đồng tiền mặt)01/07/2014

2013
10% (1000 đồng tiền mặt)26/11/2013
10% (1000 đồng tiền mặt)28/05/2013


Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ phiếu thưởng 09/09/2022 10/09/2022 100/15 Chia tách / thưởng: 0
2/ Cổ tức bằng tiền 12/08/2022 26/08/2022 10% 1000 đồng/cổ phiếu
3/ Phát hành khác 01/06/2022 01/06/2022 Phát hành: 16,800,000
4/ Cổ phiếu thưởng 18/08/2021 29/09/2021 5/1 Chia tách / thưởng: 7,200,000
5/ Cổ tức bằng tiền 16/06/2021 30/06/2021 10% 1000 đồng/cổ phiếu
6/ Cổ tức bằng tiền 18/08/2020 31/08/2020 15% 1500 đồng/cổ phiếu
7/ Phát hành hiện hữu 14/04/2020 12/08/2020 100/50(giá: 15,000) Phát hành: 12,000,000
8/ Phát hành khác 19/09/2019 19/09/2019 Phát hành: 919,199
9/ Cổ phiếu thưởng 18/06/2019 15/07/2019 100/21 Chia tách / thưởng: 4,005,923
10/ Cổ phiếu thưởng 18/09/2018 07/11/2018 100/37 Chia tách / thưởng: 5,152,098
11/ Bán cổ phiếu quỹ 06/08/2018 06/08/2018 Khối lượng bán: -1,250,000
12/ Cổ tức bằng tiền 05/06/2018 21/06/2018 10% 1000 đồng/cổ phiếu
13/ Cổ tức bằng tiền 15/06/2017 29/06/2017 25% 2500 đồng/cổ phiếu
14/ Cổ tức bằng tiền 17/06/2016 07/07/2016 25% 2500 đồng/cổ phiếu
15/ Cổ tức bằng tiền 11/06/2015 30/06/2015 50% 5000 đồng/cổ phiếu
16/ Cổ tức bằng tiền 04/03/2015 20/03/2015 50% 5000 đồng/cổ phiếu
17/ Cổ tức bằng tiền 01/07/2014 24/07/2014 10% 1000 đồng/cổ phiếu
18/ Cổ tức bằng tiền 26/11/2013 12/12/2013 10% 1000 đồng/cổ phiếu
19/ Cổ tức bằng tiền 28/05/2013 28/06/2013 10% 1000 đồng/cổ phiếu
20/ Phát hành nội bộ 18/02/2013 18/02/2013 Phát hành: 600,000
21/ Cổ tức bằng tiền 04/04/2012 20/04/2012 20% 2000 đồng/cổ phiếu
22/ Phát hành khác 16/03/2012 16/03/2012 Phát hành: 550,000
23/ Cổ tức bằng tiền 08/12/2011 23/12/2011 16% 1600 đồng/cổ phiếu
24/ Cổ tức bằng tiền 20/10/2011 07/11/2011 12% 1200 đồng/cổ phiếu
25/ Mua cổ phiếu quỹ 18/08/2011 18/08/2011 Khối lượng mua: 1,250,000
26/ Cổ tức bằng tiền 17/08/2011 31/08/2011 12% 1200 đồng/cổ phiếu
27/ Cổ tức bằng tiền 19/04/2011 28/04/2011 12% 1200 đồng/cổ phiếu
28/ Cổ tức bằng tiền 27/09/2010 18/10/2010 15% 1500 đồng/cổ phiếu
29/ Cổ phiếu thưởng 17/05/2010 29/06/2010 4/1 Chia tách / thưởng: 2,554,955
30/ Bán cổ phiếu quỹ 10/02/2010 10/02/2010 Khối lượng bán: -380,000
31/ Cổ tức bằng tiền 14/12/2009 30/12/2009 10% 1000 đồng/cổ phiếu
32/ Mua cổ phiếu quỹ 30/06/2009 30/06/2009 Khối lượng mua: 250,000
33/ Cổ tức bằng tiền 13/05/2009 29/05/2009 10% 1000 đồng/cổ phiếu
34/ Cổ tức bằng tiền 14/11/2008 10/12/2008 13% 1300 đồng/cổ phiếu
35/ Mua cổ phiếu quỹ 18/06/2008 18/06/2008 Khối lượng mua: 130,000
Cổ tức bằng tiền 18/06/2008 10/07/2008 12% 1200 đồng/cổ phiếu
36/ Cổ tức bằng tiền 17/03/2008 10/04/2008 16% 1600 đồng/cổ phiếu
37/ Cổ phiếu thưởng 10/07/2007 04/10/2007 10/1 Chia tách / thưởng: 455,000
Phát hành hiện hữu 10/07/2007 04/10/2007 10/11(giá: 32,000) Phát hành: 5,005,000
Phát hành nội bộ 10/07/2007 04/10/2007 Phát hành: 227,500
Tổng cổ phiếu phát hành: 5,687,500
38/ Cổ tức bằng tiền 11/08/2006 05/09/2006 8% 800 đồng/cổ phiếu
39/ Cổ tức bằng tiền 20/02/2006 15/03/2006 2% 200 đồng/cổ phiếu
40/ Cổ tức bằng tiền 08/11/2005 25/11/2005 8% 800 đồng/cổ phiếu
41/ Cổ tức bằng tiền 14/01/2005 03/02/2005 10% 1000 đồng/cổ phiếu
Ngay giao dich dau tien: 02/01/2002 ### Khoi luong niem yet lan dau: 4,550,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 60,000,000

 
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357