Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn - GMC


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ

2019
Tỉ lệ: 2/1 giá 15000/cổ phiếu (Phát hành cổ phiếu)02/12/2019
Tỉ lệ: 100/15 (Chia tách cổ phiếu)20/06/2019

2018
15% (1500 đồng tiền mặt)21/08/2018
15% (1500 đồng tiền mặt)28/03/2018

2017
15% (1500 đồng tiền mặt)21/08/2017
15% (1500 đồng tiền mặt)30/03/2017

2016
30% (3000 đồng tiền mặt)23/09/2016
Tỉ lệ: 3/1 giá 15000/cổ phiếu (Phát hành cổ phiếu)23/09/2016

2015
15% (1500 đồng tiền mặt)27/08/2015
15% (1500 đồng tiền mặt)16/03/2015

2014
15% (1500 đồng tiền mặt)26/09/2014
Tỉ lệ: 10/1 (Chia tách cổ phiếu)30/05/2014
10% (1000 đồng tiền mặt)20/02/2014

2013
10% (1000 đồng tiền mặt)19/08/2013
5% (500 đồng tiền mặt)16/04/2013

2012
10% (1000 đồng tiền mặt)26/12/2012
Tỉ lệ: 10/2 giá 12000/cổ phiếu (Phát hành cổ phiếu)26/12/2012
15% (1500 đồng tiền mặt)18/06/2012
10% (1000 đồng tiền mặt)20/02/2012

2011
10% (1000 đồng tiền mặt)28/09/2011
10% (1000 đồng tiền mặt)22/02/2011

2010
10% (1000 đồng tiền mặt)10/11/2010
10% (1000 đồng tiền mặt)02/02/2010


Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Phát hành hiện hữu 02/12/2019 18/02/2020 2/1(giá: 15,000) Phát hành: 8,915,437
2/ Cổ phiếu thưởng 20/06/2019 19/07/2019 100/15 Chia tách / thưởng: 2,325,308
3/ Cổ tức bằng tiền 21/08/2018 10/09/2018 15% 1500 đồng/cổ phiếu
4/ Cổ tức bằng tiền 28/03/2018 19/04/2018 15% 1500 đồng/cổ phiếu
5/ Cổ tức bằng tiền 21/08/2017 11/09/2017 15% 1500 đồng/cổ phiếu
6/ Cổ tức bằng tiền 30/03/2017 20/04/2017 15% 1500 đồng/cổ phiếu
7/ Cổ tức bằng tiền 23/09/2016 17/10/2016 30% 3000 đồng/cổ phiếu
Phát hành hiện hữu 23/09/2016 12/12/2016 3/1(giá: 15,000) Phát hành: 3,865,290
8/ Cổ tức bằng tiền 27/08/2015 25/09/2015 15% 1500 đồng/cổ phiếu
9/ Cổ tức bằng tiền 16/03/2015 15/04/2015 15% 1500 đồng/cổ phiếu
10/ Cổ tức bằng tiền 26/09/2014 15/10/2014 15% 1500 đồng/cổ phiếu
11/ Cổ phiếu thưởng 30/05/2014 01/07/2014 10/1 Chia tách / thưởng: 1,057,899
12/ Cổ tức bằng tiền 20/02/2014 10/03/2014 10% 1000 đồng/cổ phiếu
13/ Cổ tức bằng tiền 19/08/2013 06/09/2013 10% 1000 đồng/cổ phiếu
14/ Cổ tức bằng tiền 16/04/2013 10/05/2013 5% 500 đồng/cổ phiếu
15/ Cổ tức bằng tiền 26/12/2012 14/01/2013 10% 1000 đồng/cổ phiếu
Phát hành hiện hữu 26/12/2012 29/03/2013 10/2(giá: 12,000) Phát hành: 1,763,860
16/ Cổ tức bằng tiền 18/06/2012 06/07/2012 15% 1500 đồng/cổ phiếu
17/ Cổ tức bằng tiền 20/02/2012 21/03/2012 10% 1000 đồng/cổ phiếu
18/ Cổ tức bằng tiền 28/09/2011 21/10/2011 10% 1000 đồng/cổ phiếu
19/ Mua cổ phiếu quỹ 31/03/2011 31/03/2011 Khối lượng mua: 45,710
20/ Cổ tức bằng tiền 22/02/2011 08/04/2011 10% 1000 đồng/cổ phiếu
21/ Cổ tức bằng tiền 10/11/2010 10/11/2011 10% 1000 đồng/cổ phiếu
22/ Cổ tức bằng tiền 02/02/2010 10/03/2010 10% 1000 đồng/cổ phiếu
23/ Cổ tức bằng tiền 26/11/2009 31/12/2009 6% 600 đồng/cổ phiếu
24/ Cổ tức bằng tiền 20/07/2009 12/08/2009 6% 600 đồng/cổ phiếu
25/ Cổ phiếu thưởng 22/05/2009 01/07/2009 10/9 Chia tách / thưởng: 4,199,074
26/ Cổ tức bằng tiền 24/11/2008 25/12/2008 9% 900 đồng/cổ phiếu
27/ Mua cổ phiếu quỹ 29/10/2008 29/10/2008 Khối lượng mua: 1,290
28/ Mua cổ phiếu quỹ 01/10/2008 01/10/2008 Khối lượng mua: 1,770
29/ Cổ tức bằng tiền 13/08/2008 01/10/2008 6% 600 đồng/cổ phiếu
30/ Mua cổ phiếu quỹ 16/07/2008 16/07/2008 Khối lượng mua: 490
31/ Cổ tức bằng tiền 22/04/2008 16/05/2008 5% 500 đồng/cổ phiếu
32/ Cổ tức bằng tiền 16/10/2007 31/10/2007 10% 1000 đồng/cổ phiếu
33/ Cổ phiếu thưởng 20/06/2007 30/08/2007 100/6 Chia tách / thưởng: 136,164
Cổ phiếu thưởng 20/06/2007 30/08/2007 3/1 Chia tách / thưởng: 758,333
Phát hành hiện hữu 20/06/2007 02/10/2007 10/1(giá: 25,000) Phát hành: 227,500
Phát hành chiến lược 20/06/2007 02/10/2007 Phát hành: 72,500
Phát hành chiến lược 20/06/2007 02/10/2007 Phát hành: 1,200,000
Tổng cổ phiếu phát hành: 2,394,497
Ngay giao dich dau tien: 22/12/2006 ### Khoi luong niem yet lan dau: 2,275,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 26,796,365

 
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357