Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình - HBC


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ

2022
3% (300 đồng tiền mặt)24/08/2022
Tỉ lệ: 100/7 (Chia tách cổ phiếu)24/08/2022

2021
Tỉ lệ: 20/1 (Chia tách cổ phiếu)29/09/2021

2020
3% (300 đồng tiền mặt)14/12/2020

2019
9% (900 đồng tiền mặt)14/05/2019
Tỉ lệ: 20/1 (Chia tách cổ phiếu)14/05/2019

2018
5% (500 đồng tiền mặt)29/05/2018
Tỉ lệ: 100/50 (Chia tách cổ phiếu)29/05/2018

2017
10% (1000 đồng tiền mặt)30/06/2017
Tỉ lệ: 100/35 (Chia tách cổ phiếu)30/06/2017

2016
Tỉ lệ: 100/15 (Chia tách cổ phiếu)23/06/2016
Tỉ lệ: 10/1 (Chia tách cổ phiếu)23/06/2016

2015
15% (1500 đồng tiền mặt)15/07/2015
Tỉ lệ: 10/3 (Chia tách cổ phiếu)15/07/2015

2014
5% (500 đồng tiền mặt)13/08/2014
Tỉ lệ: 10/1 (Chia tách cổ phiếu)13/08/2014

2013
10% (1000 đồng tiền mặt)14/06/2013


Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ phiếu thưởng 24/08/2022 25/08/2022 100/7 Chia tách / thưởng: 0
Cổ tức bằng tiền 24/08/2022 30/09/2022 3% 300 đồng/cổ phiếu
2/ Phát hành khác 04/03/2022 04/03/2022 Phát hành: 3,238,570
3/ Cổ phiếu thưởng 29/09/2021 11/11/2021 20/1 Chia tách / thưởng: 11,543,770
4/ Cổ tức bằng tiền 14/12/2020 23/12/2020 3% 300 đồng/cổ phiếu
5/ Phát hành khác 12/07/2019 12/07/2019 Phát hành: 25,000,000
6/ Cổ tức bằng tiền 14/05/2019 05/07/2019 9% 900 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 14/05/2019 10/07/2019 20/1 Chia tách / thưởng: 9,803,749
7/ Phát hành khác 28/01/2019 28/01/2019 Phát hành: 1,300,000
8/ Cổ phiếu thưởng 29/05/2018 21/06/2018 100/50 Chia tách / thưởng: 64,925,379
Cổ tức bằng tiền 29/05/2018 28/06/2018 5% 500 đồng/cổ phiếu
9/ Phát hành khác 09/11/2017 09/11/2017 Phát hành: 1,000,000
10/ Cổ tức bằng tiền 30/06/2017 03/08/2017 10% 1000 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 30/06/2017 09/08/2017 100/35 Chia tách / thưởng: 33,406,260
11/ Phát hành khác 20/01/2017 20/01/2017 Phát hành: 998,990
12/ Cổ phiếu thưởng 23/06/2016 02/08/2016 100/15 Chia tách / thưởng: 11,333,976
Cổ phiếu thưởng 23/06/2016 02/08/2016 10/1 Chia tách / thưởng: 7,555,984
Tổng cổ phiếu phát hành: 18,889,960
13/ Phát hành khác 04/12/2015 04/12/2015 Phát hành: 981,830
14/ Cổ tức bằng tiền 15/07/2015 03/08/2015 15% 1500 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 15/07/2015 24/08/2015 10/3 Chia tách / thưởng: 17,210,570
15/ Bán cổ phiếu quỹ 01/06/2015 01/06/2015 Khối lượng bán: -3,972,490
16/ Phát hành khác 24/11/2014 24/11/2014 Phát hành: 703,590
17/ Cổ tức bằng tiền 13/08/2014 25/08/2014 5% 500 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 13/08/2014 15/09/2014 10/1 Chia tách / thưởng: 4,790,300
18/ Phát hành khác 28/11/2013 28/11/2013 Phát hành: 294,830
19/ Cổ tức bằng tiền 14/06/2013 28/06/2013 10% 1000 đồng/cổ phiếu
20/ Phát hành khác 15/05/2013 15/05/2013 Phát hành: 10,274,530
21/ Cổ tức bằng tiền 01/06/2012 10/07/2012 10% 1000 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 01/06/2012 31/07/2012 1/1 Chia tách / thưởng: 16,970,046
Cổ phiếu thưởng 01/06/2012 31/07/2012 100/20 Chia tách / thưởng: 3,394,009
Tổng cổ phiếu phát hành: 20,364,055
22/ Phát hành khác 11/05/2012 11/05/2012 Phát hành: 154,370
23/ Mua cổ phiếu quỹ 26/04/2012 26/04/2012 Khối lượng mua: 1,972,490
24/ Mua cổ phiếu quỹ 04/01/2012 04/01/2012 Khối lượng mua: 500,000
25/ Cổ tức bằng tiền 13/10/2011 28/10/2011 6% 600 đồng/cổ phiếu
26/ Mua cổ phiếu quỹ 20/09/2011 20/09/2011 Khối lượng mua: 1,000,000
27/ Cổ phiếu thưởng 24/02/2011 28/03/2011 100/25 Chia tách / thưởng: 4,057,751
28/ Cổ tức bằng tiền 07/07/2010 05/08/2010 12% 1200 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 07/07/2010 24/09/2010 10/1 Chia tách / thưởng: 1,461,954
Phát hành khác 07/07/2010 24/09/2010 Phát hành: 149,509
Tổng cổ phiếu phát hành: 1,611,463
29/ Mua cổ phiếu quỹ 05/03/2010 05/03/2010 Khối lượng mua: 500,000
30/ Cổ phiếu thưởng 24/07/2008 22/08/2008 100/12 Chia tách / thưởng: 1,620,000
31/ Phát hành hiện hữu 01/11/2007 09/01/2008 10/1(giá: 20,000) Phát hành: 1,000,000
Phát hành nội bộ 01/11/2007 09/01/2008 Phát hành: 1,000,000
Phát hành khác 01/11/2007 09/01/2008 Phát hành: 1,500,000
Tổng cổ phiếu phát hành: 3,500,000
32/ Bán cổ phiếu quỹ 12/10/2007 12/10/2007 Khối lượng bán: -55,900
33/ Cổ phiếu thưởng 27/07/2007 25/09/2007 12/1 Chia tách / thưởng: 465,341
Cổ phiếu thưởng 27/07/2007 25/09/2007 10/1 Chia tách / thưởng: 558,409
Phát hành hiện hữu 27/07/2007 25/09/2007 5/1(giá: 20,000) Phát hành: 1,116,818
Phát hành chiến lược 27/07/2007 25/09/2007 Phát hành: 2,219,442
Tổng cổ phiếu phát hành: 4,360,010
34/ Mua cổ phiếu quỹ 04/04/2007 04/04/2007 Khối lượng mua: 55,900
Ngay giao dich dau tien: 27/12/2006 ### Khoi luong niem yet lan dau: 5,639,990 ### Khoi luong niem yet hien tai: 245,654,354

 
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357