Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

CTCP Tập đoàn KIDO - KDC


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ

2022
6% (600 đồng tiền mặt)19/08/2022
6% (600 đồng tiền mặt)19/04/2022

2021
Tỉ lệ: 100/10 (Chia tách cổ phiếu)30/11/2021
6% (600 đồng tiền mặt)23/08/2021

2020
10% (1000 đồng tiền mặt)17/12/2020
16% (1600 đồng tiền mặt)27/08/2020

2019
10% (1000 đồng tiền mặt)29/11/2019

2018
16% (1600 đồng tiền mặt)09/08/2018

2017
16% (1600 đồng tiền mặt)25/07/2017

2016
14% (1400 đồng tiền mặt)15/09/2016
10% (1000 đồng tiền mặt)01/06/2016

2015
200% (20000 đồng tiền mặt)11/08/2015
10% (1000 đồng tiền mặt)04/05/2015

2014
Tỉ lệ: 5/1 (Chia tách cổ phiếu)11/09/2014
10% (1000 đồng tiền mặt)17/07/2014
10% (1000 đồng tiền mặt)24/03/2014

2013
10% (1000 đồng tiền mặt)14/08/2013
10% (1000 đồng tiền mặt)27/02/2013


Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ tức bằng tiền 19/08/2022 05/09/2022 6% 600 đồng/cổ phiếu
2/ Cổ tức bằng tiền 19/04/2022 10/05/2022 6% 600 đồng/cổ phiếu
3/ Bán cổ phiếu quỹ 10/12/2021 10/12/2021 Khối lượng bán: -22,874,910
4/ Cổ phiếu thưởng 30/11/2021 01/12/2021 100/10 Chia tách / thưởng: 0
5/ Cổ tức bằng tiền 23/08/2021 15/09/2021 6% 600 đồng/cổ phiếu
6/ Phát hành khác 26/01/2021 26/01/2021 Phát hành: 23,087,959
7/ Cổ tức bằng tiền 17/12/2020 18/01/2021 10% 1000 đồng/cổ phiếu
8/ Cổ tức bằng tiền 27/08/2020 10/09/2020 16% 1600 đồng/cổ phiếu
9/ Cổ tức bằng tiền 29/11/2019 13/12/2019 10% 1000 đồng/cổ phiếu
10/ Cổ tức bằng tiền 09/08/2018 04/09/2018 16% 1600 đồng/cổ phiếu
11/ Cổ tức bằng tiền 25/07/2017 07/08/2017 16% 1600 đồng/cổ phiếu
12/ Cổ tức bằng tiền 15/09/2016 27/09/2016 14% 1400 đồng/cổ phiếu
13/ Cổ tức bằng tiền 01/06/2016 16/06/2016 10% 1000 đồng/cổ phiếu
14/ Mua cổ phiếu quỹ 22/12/2015 22/12/2015 Khối lượng mua: 29,500,000
15/ Cổ tức bằng tiền 11/08/2015 21/08/2015 200% 20000 đồng/cổ phiếu
16/ Cổ tức bằng tiền 04/05/2015 20/05/2015 10% 1000 đồng/cổ phiếu
17/ Mua cổ phiếu quỹ 13/01/2015 13/01/2015 Khối lượng mua: 20,000,000
18/ Cổ phiếu thưởng 11/09/2014 13/10/2014 5/1 Chia tách / thưởng: 42,527,203
19/ Cổ tức bằng tiền 17/07/2014 30/07/2014 10% 1000 đồng/cổ phiếu
20/ Phát hành khác 28/05/2014 28/05/2014 Phát hành: 40,000,000
21/ Phát hành khác 22/05/2014 22/05/2014 Phát hành: 6,500,000
22/ Cổ tức bằng tiền 24/03/2014 04/04/2014 10% 1000 đồng/cổ phiếu
23/ Phát hành khác 27/02/2014 27/02/2014 Phát hành: 1,105,645
24/ Cổ tức bằng tiền 14/08/2013 18/09/2013 10% 1000 đồng/cổ phiếu
25/ Phát hành khác 04/04/2013 04/04/2013 Phát hành: 0
26/ Phát hành khác 01/03/2013 01/03/2013 Phát hành: 6,601,000
27/ Cổ tức bằng tiền 27/02/2013 27/03/2013 10% 1000 đồng/cổ phiếu
28/ Cổ phiếu thưởng 29/08/2012 26/10/2012 100/20 Chia tách / thưởng: 26,405,125
29/ Cổ tức bằng tiền 25/07/2012 20/09/2012 12% 1200 đồng/cổ phiếu
30/ Cổ tức bằng tiền 08/03/2012 12/04/2012 12% 1200 đồng/cổ phiếu
31/ Phát hành chiến lược 22/02/2012 22/02/2012 Phát hành: 14,000,000
32/ Mua cổ phiếu quỹ 05/10/2011 05/10/2011 Khối lượng mua: 459,070
33/ Cổ tức bằng tiền 24/08/2011 19/10/2011 12% 1200 đồng/cổ phiếu
34/ Phát hành khác 02/03/2011 02/03/2011 Phát hành: 18,241,293
35/ Cổ tức bằng tiền 04/10/2010 10/11/2010 12% 1200 đồng/cổ phiếu
36/ Cổ phiếu thưởng 07/05/2010 22/06/2010 4/1 Chia tách / thưởng: 20,048,881
37/ Phát hành nội bộ 23/03/2010 30/03/2010 Phát hành: 1,682,450
38/ Cổ phiếu thưởng 08/12/2009 30/12/2009 10/4 Chia tách / thưởng: 22,432,676
39/ Cổ tức bằng tiền 06/11/2009 25/12/2009 24% 2400 đồng/cổ phiếu
40/ Mua cổ phiếu quỹ 31/12/2008 31/12/2008 Khối lượng mua: 2,185
41/ Cổ tức bằng tiền 01/12/2008 22/12/2008 18% 1800 đồng/cổ phiếu
42/ Mua cổ phiếu quỹ 23/10/2008 23/10/2008 Khối lượng mua: 11,915
43/ Mua cổ phiếu quỹ 22/10/2008 22/10/2008 Khối lượng mua: 17,030
44/ Cổ tức bằng tiền 22/07/2008 27/08/2008 9% 900 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 22/07/2008 29/08/2008 100/22 Chia tách / thưởng: 10,119,474
45/ Mua cổ phiếu quỹ 15/04/2008 15/04/2008 Khối lượng mua: 1,002,056
46/ Phát hành chiến lược 25/12/2007 14/01/2008 Phát hành: 11,000,000
47/ Cổ tức bằng tiền 24/09/2007 24/10/2007 9% 900 đồng/cổ phiếu
48/ Cổ phiếu thưởng 03/05/2007 27/06/2007 10/2 Chia tách / thưởng: 5,999,996
49/ Cổ tức bằng tiền 12/03/2007 16/04/2007 9% 900 đồng/cổ phiếu
50/ Cổ tức bằng tiền 25/10/2006 15/11/2006 9% 900 đồng/cổ phiếu
51/ Cổ phiếu thưởng 22/05/2006 28/06/2006 10/2 Chia tách / thưởng: 5,000,000
52/ Cổ tức bằng tiền 13/03/2006 20/04/2006 8% 800 đồng/cổ phiếu
Ngay giao dich dau tien: 12/12/2005 ### Khoi luong niem yet lan dau: 25,000,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 251,624,010

 
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357