Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội - KHA


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ

2020
20% (2000 đồng tiền mặt)17/09/2020

2018
110% (11000 đồng tiền mặt)29/11/2018
15% (1500 đồng tiền mặt)01/11/2018

2017
5% (500 đồng tiền mặt)31/10/2017
10% (1000 đồng tiền mặt)16/01/2017

2016
5% (500 đồng tiền mặt)07/06/2016
10% (1000 đồng tiền mặt)15/01/2016

2015
10% (1000 đồng tiền mặt)04/09/2015
10% (1000 đồng tiền mặt)10/04/2015

2014
8% (800 đồng tiền mặt)30/12/2014
7% (700 đồng tiền mặt)17/09/2014
5% (500 đồng tiền mặt)10/03/2014

2013
5% (500 đồng tiền mặt)10/12/2013
5% (500 đồng tiền mặt)01/08/2013
5% (500 đồng tiền mặt)22/05/2013

2012
5% (500 đồng tiền mặt)14/12/2012
5% (500 đồng tiền mặt)08/08/2012
5% (500 đồng tiền mặt)03/05/2012

2011
5% (500 đồng tiền mặt)23/12/2011
5% (500 đồng tiền mặt)16/08/2011
10% (1000 đồng tiền mặt)15/02/2011

2010
10% (1000 đồng tiền mặt)08/11/2010
5% (500 đồng tiền mặt)09/04/2010


Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ tức bằng tiền 17/09/2020 29/09/2020 20% 2000 đồng/cổ phiếu
2/ Cổ tức bằng tiền 29/11/2018 13/12/2018 110% 11000 đồng/cổ phiếu
3/ Cổ tức bằng tiền 01/11/2018 14/11/2018 15% 1500 đồng/cổ phiếu
4/ Cổ tức bằng tiền 31/10/2017 30/11/2017 5% 500 đồng/cổ phiếu
5/ Cổ tức bằng tiền 16/01/2017 09/02/2017 10% 1000 đồng/cổ phiếu
6/ Cổ tức bằng tiền 07/06/2016 23/06/2016 5% 500 đồng/cổ phiếu
7/ Cổ tức bằng tiền 15/01/2016 28/01/2016 10% 1000 đồng/cổ phiếu
8/ Cổ tức bằng tiền 04/09/2015 18/09/2015 10% 1000 đồng/cổ phiếu
9/ Cổ tức bằng tiền 10/04/2015 23/04/2015 10% 1000 đồng/cổ phiếu
10/ Cổ tức bằng tiền 30/12/2014 15/01/2015 8% 800 đồng/cổ phiếu
11/ Cổ tức bằng tiền 17/09/2014 13/10/2014 7% 700 đồng/cổ phiếu
12/ Cổ tức bằng tiền 10/03/2014 22/04/2014 5% 500 đồng/cổ phiếu
13/ Cổ tức bằng tiền 10/12/2013 26/12/2013 5% 500 đồng/cổ phiếu
14/ Cổ tức bằng tiền 01/08/2013 22/08/2013 5% 500 đồng/cổ phiếu
15/ Cổ tức bằng tiền 22/05/2013 10/06/2013 5% 500 đồng/cổ phiếu
16/ Cổ tức bằng tiền 14/12/2012 10/01/2013 5% 500 đồng/cổ phiếu
17/ Cổ tức bằng tiền 08/08/2012 29/08/2012 5% 500 đồng/cổ phiếu
18/ Cổ tức bằng tiền 03/05/2012 18/05/2012 5% 500 đồng/cổ phiếu
19/ Cổ tức bằng tiền 23/12/2011 12/01/2012 5% 500 đồng/cổ phiếu
20/ Cổ tức bằng tiền 16/08/2011 05/09/2011 5% 500 đồng/cổ phiếu
21/ Cổ tức bằng tiền 15/02/2011 15/04/2011 10% 1000 đồng/cổ phiếu
22/ Cổ tức bằng tiền 08/11/2010 26/11/2010 10% 1000 đồng/cổ phiếu
23/ Cổ tức bằng tiền 09/04/2010 06/05/2010 5% 500 đồng/cổ phiếu
24/ Cổ tức bằng tiền 10/12/2009 11/01/2010 7% 700 đồng/cổ phiếu
25/ Cổ tức bằng tiền 06/08/2009 27/08/2009 8% 800 đồng/cổ phiếu
26/ Cổ tức bằng tiền 16/04/2009 15/05/2009 5% 500 đồng/cổ phiếu
27/ Cổ tức bằng tiền 20/11/2008 19/12/2008 10% 1000 đồng/cổ phiếu
28/ Cổ tức bằng tiền 26/08/2008 29/09/2008 5% 500 đồng/cổ phiếu
29/ Cổ tức bằng tiền 09/04/2008 09/05/2008 5% 500 đồng/cổ phiếu
30/ Cổ phiếu thưởng 20/12/2007 14/02/2008 100/8 Chia tách / thưởng: 1,045,960
31/ Bán cổ phiếu quỹ 19/12/2007 19/12/2007 Phát hành: -9,367
32/ Cổ tức bằng tiền 06/08/2007 31/08/2007 5% 500 đồng/cổ phiếu
Phát hành hiện hữu 06/08/2007 31/08/2007 2/1(giá: 16,000) Phát hành: 3,273,316
Phát hành nội bộ 06/08/2007 31/08/2007 Phát hành: 326,864
Phát hành chiến lược 06/08/2007 31/08/2007 Phát hành: 2,941,773
Tổng cổ phiếu phát hành: 6,541,953
33/ Cổ tức bằng tiền 18/01/2007 08/02/2007 6% 600 đồng/cổ phiếu
34/ Cổ tức bằng tiền 17/07/2006 18/08/2006 6% 600 đồng/cổ phiếu
Phát hành hiện hữu 17/07/2006 02/10/2006 2/1(giá: 10,000) Phát hành: 1,645,875
Phát hành khác 17/07/2006 02/10/2006 Phát hành: 1,645,875
Tổng cổ phiếu phát hành: 3,291,750
35/ Cổ phiếu thưởng 19/04/2006 22/05/2006 20/1 Chia tách / thưởng: 156,750
36/ Cổ tức bằng tiền 11/11/2005 08/12/2005 8% 800 đồng/cổ phiếu
37/ Cổ tức bằng tiền 26/01/2005 24/02/2005 4% 400 đồng/cổ phiếu
Ngay giao dich dau tien: 19/08/2002 ### Khoi luong niem yet lan dau: 3,135,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 14,120,309

 
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357