Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong - NTP


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ

2022
15% (1500 đồng tiền mặt)30/11/2022
Tỉ lệ: 10/1 (Chia tách cổ phiếu)11/07/2022
10% (1000 đồng tiền mặt)18/05/2022

2021
15% (1500 đồng tiền mặt)04/11/2021
10% (1000 đồng tiền mặt)07/05/2021

2020
15% (1500 đồng tiền mặt)03/11/2020
Tỉ lệ: 100/20 (Chia tách cổ phiếu)25/06/2020
10% (1000 đồng tiền mặt)04/06/2020
10% (1000 đồng tiền mặt)03/01/2020

2019
10% (1000 đồng tiền mặt)31/12/2019
Tỉ lệ: 10/1 (Chia tách cổ phiếu)25/10/2019
10% (1000 đồng tiền mặt)29/07/2019

2018
15% (1500 đồng tiền mặt)29/05/2018

2017
15% (1500 đồng tiền mặt)07/11/2017
10% (1000 đồng tiền mặt)01/06/2017
Tỉ lệ: 100/20 (Chia tách cổ phiếu)01/06/2017

2016
15% (1500 đồng tiền mặt)05/12/2016
10% (1000 đồng tiền mặt)23/05/2016
Tỉ lệ: 5/1 (Chia tách cổ phiếu)23/05/2016
15% (1500 đồng tiền mặt)05/01/2016
15% (1500 đồng tiền mặt)04/01/2016

2015
5% (500 đồng tiền mặt)26/05/2015
Tỉ lệ: 10/1 (Chia tách cổ phiếu)26/05/2015
10% (1000 đồng tiền mặt)02/02/2015

2014
15% (1500 đồng tiền mặt)28/05/2014
Tỉ lệ: 100/30 (Chia tách cổ phiếu)28/05/2014

2013
15% (1500 đồng tiền mặt)05/12/2013
20% (2000 đồng tiền mặt)07/06/2013


Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ tức bằng tiền 30/11/2022 15/12/2022 15% 1500 đồng/cổ phiếu
2/ Cổ phiếu thưởng 11/07/2022 12/07/2022 10/1 Chia tách / thưởng: 0
3/ Cổ tức bằng tiền 18/05/2022 31/05/2022 10% 1000 đồng/cổ phiếu
4/ Cổ tức bằng tiền 04/11/2021 24/11/2021 15% 1500 đồng/cổ phiếu
5/ Cổ tức bằng tiền 07/05/2021 28/05/2021 10% 1000 đồng/cổ phiếu
6/ Cổ tức bằng tiền 03/11/2020 27/11/2020 15% 1500 đồng/cổ phiếu
7/ Cổ phiếu thưởng 25/06/2020 08/07/2020 100/20 Chia tách / thưởng: 19,632,771
8/ Cổ tức bằng tiền 04/06/2020 26/06/2020 10% 1000 đồng/cổ phiếu
9/ Cổ tức bằng tiền 03/01/2020 16/01/2020 10% 1000 đồng/cổ phiếu
10/ Cổ tức bằng tiền 31/12/2019 15/01/2020 10% 1000 đồng/cổ phiếu
11/ Cổ phiếu thưởng 25/10/2019 29/11/2019 10/1 Chia tách / thưởng: 8,924,030
12/ Cổ tức bằng tiền 29/07/2019 10/09/2019 10% 1000 đồng/cổ phiếu
13/ Cổ tức bằng tiền 29/05/2018 29/06/2018 15% 1500 đồng/cổ phiếu
14/ Cổ tức bằng tiền 07/11/2017 29/11/2017 15% 1500 đồng/cổ phiếu
15/ Cổ tức bằng tiền 01/06/2017 07/07/2017 10% 1000 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 01/06/2017 12/07/2017 100/20 Chia tách / thưởng: 14,873,461
16/ Cổ tức bằng tiền 05/12/2016 23/12/2016 15% 1500 đồng/cổ phiếu
17/ Cổ tức bằng tiền 23/05/2016 28/06/2016 10% 1000 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 23/05/2016 07/07/2016 5/1 Chia tách / thưởng: 12,394,619
18/ Cổ tức bằng tiền 05/01/2016 28/01/2016 15% 1500 đồng/cổ phiếu
19/ Cổ tức bằng tiền 04/01/2016 28/01/2016 15% 1500 đồng/cổ phiếu
20/ Cổ tức bằng tiền 26/05/2015 19/06/2015 5% 500 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 26/05/2015 27/07/2015 10/1 Chia tách / thưởng: 5,633,929
21/ Cổ tức bằng tiền 02/02/2015 12/03/2015 10% 1000 đồng/cổ phiếu
22/ Cổ tức bằng tiền 28/05/2014 20/06/2014 15% 1500 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 28/05/2014 22/07/2014 100/30 Chia tách / thưởng: 13,001,399
23/ Cổ tức bằng tiền 05/12/2013 26/12/2013 15% 1500 đồng/cổ phiếu
24/ Cổ tức bằng tiền 07/06/2013 04/07/2013 20% 2000 đồng/cổ phiếu
25/ Cổ tức bằng tiền 14/12/2012 28/12/2012 10% 1000 đồng/cổ phiếu
26/ Cổ tức bằng tiền 05/09/2012 27/09/2012 10% 1000 đồng/cổ phiếu
27/ Cổ tức bằng tiền 20/12/2011 19/01/2012 10% 1000 đồng/cổ phiếu
28/ Cổ tức bằng tiền 10/06/2011 01/07/2011 10% 1000 đồng/cổ phiếu
29/ Cổ phiếu thưởng 26/01/2011 26/12/2011 1/1 Chia tách / thưởng: 21,668,998
30/ Cổ tức bằng tiền 07/09/2010 06/10/2010 20% 2000 đồng/cổ phiếu
31/ Cổ tức bằng tiền 30/11/2009 28/12/2009 18% 1800 đồng/cổ phiếu
32/ Cổ tức bằng tiền 08/05/2009 25/05/2009 30% 3000 đồng/cổ phiếu
33/ Cổ tức bằng tiền 12/11/2008 15/12/2008 12% 1200 đồng/cổ phiếu
34/ Cổ tức bằng tiền 14/05/2008 06/06/2008 20% 2000 đồng/cổ phiếu
35/ Cổ tức bằng tiền 13/07/2007 10/08/2007 10% 1000 đồng/cổ phiếu
36/ Cổ tức bằng tiền 16/05/2007 08/06/2007 5% 500 đồng/cổ phiếu
Cổ tức bằng tiền 16/05/2007 08/06/2007 5% 500 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 16/05/2007 08/06/2007 2/1 Chia tách / thưởng: 7,223,000
Tổng cổ phiếu phát hành: 7,223,000
Ngay giao dich dau tien: 11/12/2006 ### Khoi luong niem yet lan dau: 14,446,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 117,796,183

 
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357