Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

CTCP Pin Ắc quy Miền Nam - PAC


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ

2023
10% (1000 đồng tiền mặt)18/01/2023

2022
5% (500 đồng tiền mặt)12/08/2022
10% (1000 đồng tiền mặt)21/03/2022

2021
5% (500 đồng tiền mặt)12/08/2021

2020
10% (1000 đồng tiền mặt)19/11/2020
5% (500 đồng tiền mặt)23/06/2020

2019
15% (1500 đồng tiền mặt)05/12/2019
5% (500 đồng tiền mặt)19/06/2019

2018
7% (700 đồng tiền mặt)13/12/2018
8% (800 đồng tiền mặt)08/10/2018
30% (3000 đồng tiền mặt)25/06/2018

2017
7% (700 đồng tiền mặt)17/11/2017
10% (1000 đồng tiền mặt)21/09/2017
5% (500 đồng tiền mặt)14/03/2017

2016
7% (700 đồng tiền mặt)15/08/2016
10% (1000 đồng tiền mặt)22/06/2016
Tỉ lệ: 2/1 (Chia tách cổ phiếu)22/06/2016

2015
7% (700 đồng tiền mặt)07/12/2015
8% (800 đồng tiền mặt)14/09/2015
15% (1500 đồng tiền mặt)29/05/2015
Tỉ lệ: 100/15 (Chia tách cổ phiếu)29/05/2015

2014
7% (700 đồng tiền mặt)11/12/2014
8% (800 đồng tiền mặt)04/08/2014
5% (500 đồng tiền mặt)13/05/2014
7% (700 đồng tiền mặt)06/01/2014


Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ tức bằng tiền 18/01/2023 14/02/2023 10% 1000 đồng/cổ phiếu
2/ Cổ tức bằng tiền 12/08/2022 31/08/2022 5% 500 đồng/cổ phiếu
3/ Cổ tức bằng tiền 21/03/2022 07/04/2022 10% 1000 đồng/cổ phiếu
4/ Cổ tức bằng tiền 12/08/2021 27/08/2021 5% 500 đồng/cổ phiếu
5/ Cổ tức bằng tiền 19/11/2020 14/12/2020 10% 1000 đồng/cổ phiếu
6/ Cổ tức bằng tiền 23/06/2020 10/07/2020 5% 500 đồng/cổ phiếu
7/ Cổ tức bằng tiền 05/12/2019 25/12/2019 15% 1500 đồng/cổ phiếu
8/ Cổ tức bằng tiền 19/06/2019 10/07/2019 5% 500 đồng/cổ phiếu
9/ Cổ tức bằng tiền 13/12/2018 25/12/2018 7% 700 đồng/cổ phiếu
10/ Cổ tức bằng tiền 08/10/2018 25/10/2018 8% 800 đồng/cổ phiếu
11/ Cổ tức bằng tiền 25/06/2018 10/07/2018 30% 3000 đồng/cổ phiếu
12/ Cổ tức bằng tiền 17/11/2017 14/12/2017 7% 700 đồng/cổ phiếu
13/ Cổ tức bằng tiền 21/09/2017 20/10/2017 10% 1000 đồng/cổ phiếu
14/ Cổ tức bằng tiền 14/03/2017 06/04/2017 5% 500 đồng/cổ phiếu
15/ Cổ tức bằng tiền 15/08/2016 26/08/2016 7% 700 đồng/cổ phiếu
16/ Cổ tức bằng tiền 22/06/2016 08/07/2016 10% 1000 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 22/06/2016 01/08/2016 2/1 Chia tách / thưởng: 15,492,598
17/ Bán cổ phiếu quỹ 20/05/2016 20/05/2016 Khối lượng bán: -362,812
18/ Cổ tức bằng tiền 07/12/2015 23/12/2015 7% 700 đồng/cổ phiếu
19/ Cổ tức bằng tiền 14/09/2015 29/09/2015 8% 800 đồng/cổ phiếu
20/ Cổ tức bằng tiền 29/05/2015 18/06/2015 15% 1500 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 29/05/2015 17/07/2015 100/15 Chia tách / thưởng: 3,994,340
21/ Cổ tức bằng tiền 11/12/2014 25/12/2014 7% 700 đồng/cổ phiếu
22/ Cổ tức bằng tiền 04/08/2014 21/08/2014 8% 800 đồng/cổ phiếu
23/ Cổ tức bằng tiền 13/05/2014 30/05/2014 5% 500 đồng/cổ phiếu
24/ Cổ tức bằng tiền 06/01/2014 21/01/2014 7% 700 đồng/cổ phiếu
25/ Cổ tức bằng tiền 04/09/2013 27/09/2013 8% 800 đồng/cổ phiếu
26/ Cổ tức bằng tiền 28/05/2013 20/06/2013 5% 500 đồng/cổ phiếu
27/ Cổ tức bằng tiền 21/12/2012 15/01/2013 7% 700 đồng/cổ phiếu
28/ Cổ tức bằng tiền 06/09/2012 25/09/2012 8% 800 đồng/cổ phiếu
29/ Cổ tức bằng tiền 23/05/2012 15/06/2012 14% 1400 đồng/cổ phiếu
30/ Cổ tức bằng tiền 12/12/2011 30/12/2011 8% 800 đồng/cổ phiếu
31/ Cổ phiếu thưởng 06/06/2011 11/08/2011 10/2 Chia tách / thưởng: 4,438,242
32/ Cổ tức bằng tiền 03/11/2010 26/11/2010 7% 700 đồng/cổ phiếu
33/ Cổ tức bằng tiền 16/08/2010 06/09/2010 8% 800 đồng/cổ phiếu
34/ Cổ tức bằng tiền 14/05/2010 08/06/2010 5% 500 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 14/05/2010 09/07/2010 10/1 Chia tách / thưởng: 2,017,636
35/ Cổ phiếu thưởng 09/12/2009 30/12/2009 4/1 Chia tách / thưởng: 4,035,273
36/ Bán cổ phiếu quỹ 04/12/2009 04/12/2009 Khối lượng bán: -119,300
37/ Cổ tức bằng tiền 08/10/2009 16/11/2009 7% 700 đồng/cổ phiếu
38/ Mua cổ phiếu quỹ 10/06/2009 10/06/2009 Khối lượng mua: 175,430
39/ Mua cổ phiếu quỹ 09/06/2009 09/06/2009 Khối lượng mua: 2,780
40/ Cổ tức bằng tiền 01/06/2009 22/06/2009 8% 800 đồng/cổ phiếu
41/ Cổ tức bằng tiền 06/03/2009 01/04/2009 7% 700 đồng/cổ phiếu
42/ Cổ tức bằng tiền 26/11/2008 22/12/2008 7% 700 đồng/cổ phiếu
43/ Mua cổ phiếu quỹ 16/09/2008 16/09/2008 Khối lượng mua: 300,000
44/ Cổ tức bằng tiền 14/07/2008 01/08/2008 8% 800 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 14/07/2008 22/08/2008 10/1 Chia tách / thưởng: 1,500,000
45/ Phát hành hiện hữu 17/01/2008 04/06/2008 4/1(giá: 25,000) Phát hành: 3,000,000
46/ Cổ tức bằng tiền 12/07/2007 27/07/2007 5% 500 đồng/cổ phiếu
47/ Phát hành hiện hữu 06/06/2007 15/08/2007 6/1(giá: 20,000) Phát hành: 1,710,500
Phát hành nội bộ 06/06/2007 15/08/2007 Phát hành: 26,500
Tổng cổ phiếu phát hành: 1,737,000
48/ Cổ tức bằng tiền 13/02/2007 12/03/2007 9% 900 đồng/cổ phiếu
Ngay giao dich dau tien: 12/12/2006 ### Khoi luong niem yet lan dau: 10,263,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 46,475,609

 
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357