Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ

2023
6% (600 đồng tiền mặt)06/01/2023

2022
Tỉ lệ: 3/1 (Chia tách cổ phiếu)29/12/2022
8% (800 đồng tiền mặt)28/10/2022
6% (600 đồng tiền mặt)23/06/2022
6% (600 đồng tiền mặt)07/03/2022

2021
6% (600 đồng tiền mặt)09/12/2021
8% (800 đồng tiền mặt)15/03/2021

2020
6% (600 đồng tiền mặt)08/12/2020
10% (1000 đồng tiền mặt)01/04/2020

2019
8% (800 đồng tiền mặt)23/07/2019
Tỉ lệ: 3/1 (Chia tách cổ phiếu)05/06/2019
2% (200 đồng tiền mặt)21/05/2019

2018
8% (800 đồng tiền mặt)28/12/2018
10% (1000 đồng tiền mặt)08/08/2018
Tỉ lệ: 2/1 (Chia tách cổ phiếu)14/06/2018
2% (200 đồng tiền mặt)14/05/2018

2017
8% (800 đồng tiền mặt)19/12/2017
10% (1000 đồng tiền mặt)16/08/2017
8% (800 đồng tiền mặt)17/05/2017

2016
10% (1000 đồng tiền mặt)23/11/2016
10% (1000 đồng tiền mặt)01/06/2016

2015
5% (500 đồng tiền mặt)31/12/2015
5% (500 đồng tiền mặt)30/12/2015
3% (300 đồng tiền mặt)10/06/2015
Tỉ lệ: 10/1 (Chia tách cổ phiếu)10/06/2015
Tỉ lệ: 10/2 (Chia tách cổ phiếu)10/06/2015

2014
12% (1200 đồng tiền mặt)16/10/2014
10% (1000 đồng tiền mặt)22/04/2014
10% (1000 đồng tiền mặt)06/01/2014


Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ tức bằng tiền 06/01/2023 30/01/2023 6% 600 đồng/cổ phiếu
2/ Cổ phiếu thưởng 29/12/2022 30/12/2022 3/1 Chia tách / thưởng: 80,870,787
3/ Cổ tức bằng tiền 28/10/2022 22/11/2022 8% 800 đồng/cổ phiếu
4/ Cổ tức bằng tiền 23/06/2022 21/07/2022 6% 600 đồng/cổ phiếu
5/ Phát hành khác 20/04/2022 20/04/2022 Phát hành: 15,000,000
6/ Cổ tức bằng tiền 07/03/2022 07/04/2022 6% 600 đồng/cổ phiếu
7/ Cổ tức bằng tiền 09/12/2021 11/01/2022 6% 600 đồng/cổ phiếu
8/ Cổ tức bằng tiền 15/03/2021 14/04/2021 8% 800 đồng/cổ phiếu
9/ Phát hành khác 01/02/2021 01/02/2021 Phát hành: 2,317,276
10/ Cổ tức bằng tiền 08/12/2020 22/12/2020 6% 600 đồng/cổ phiếu
11/ Cổ tức bằng tiền 01/04/2020 16/04/2020 10% 1000 đồng/cổ phiếu
12/ Phát hành khác 14/01/2020 14/01/2020 Phát hành: 2,625,625
13/ Cổ tức bằng tiền 23/07/2019 08/08/2019 8% 800 đồng/cổ phiếu
14/ Cổ phiếu thưởng 05/06/2019 10/07/2019 3/1 Chia tách / thưởng: 55,665,531
15/ Cổ tức bằng tiền 21/05/2019 04/06/2019 2% 200 đồng/cổ phiếu
16/ Cổ tức bằng tiền 28/12/2018 14/01/2019 8% 800 đồng/cổ phiếu
17/ Phát hành khác 21/12/2018 21/12/2018 Phát hành: 4,863,658
18/ Cổ tức bằng tiền 08/08/2018 24/08/2018 10% 1000 đồng/cổ phiếu
19/ Cổ phiếu thưởng 14/06/2018 10/07/2018 2/1 Chia tách / thưởng: 54,037,842
20/ Cổ tức bằng tiền 14/05/2018 01/06/2018 2% 200 đồng/cổ phiếu
21/ Cổ tức bằng tiền 19/12/2017 12/01/2018 8% 800 đồng/cổ phiếu
22/ Cổ tức bằng tiền 16/08/2017 08/09/2017 10% 1000 đồng/cổ phiếu
23/ Phát hành khác 08/08/2017 08/08/2017 Phát hành: 9,827,457
24/ Cổ tức bằng tiền 17/05/2017 31/05/2017 8% 800 đồng/cổ phiếu
25/ Cổ tức bằng tiền 23/11/2016 05/01/2017 10% 1000 đồng/cổ phiếu
26/ Cổ tức bằng tiền 01/06/2016 08/07/2016 10% 1000 đồng/cổ phiếu
27/ Cổ tức bằng tiền 31/12/2015 15/01/2016 5% 500 đồng/cổ phiếu
28/ Cổ tức bằng tiền 30/12/2015 15/01/2016 5% 500 đồng/cổ phiếu
29/ Cổ tức bằng tiền 10/06/2015 29/06/2015 3% 300 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 10/06/2015 29/07/2015 10/1 Chia tách / thưởng: 7,559,718
Cổ phiếu thưởng 10/06/2015 29/07/2015 10/2 Chia tách / thưởng: 15,118,079
Tổng cổ phiếu phát hành: 22,677,797
30/ Cổ tức bằng tiền 16/10/2014 10/11/2014 12% 1200 đồng/cổ phiếu
31/ Cổ tức bằng tiền 22/04/2014 15/05/2014 10% 1000 đồng/cổ phiếu
32/ Cổ tức bằng tiền 06/01/2014 20/01/2014 10% 1000 đồng/cổ phiếu
33/ Phát hành khác 23/12/2013 23/12/2013 Phát hành: 3,599,200
34/ Cổ tức bằng tiền 14/05/2013 06/06/2013 13% 1300 đồng/cổ phiếu
35/ Cổ tức bằng tiền 22/08/2012 14/09/2012 10% 1000 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 22/08/2012 09/10/2012 5/1 Chia tách / thưởng: 11,998,834
36/ Cổ tức bằng tiền 29/05/2012 14/06/2012 5% 500 đồng/cổ phiếu
37/ Cổ tức bằng tiền 29/12/2011 16/01/2012 10% 1000 đồng/cổ phiếu
38/ Cổ tức bằng tiền 14/07/2011 05/08/2011 10% 1000 đồng/cổ phiếu
39/ Cổ tức bằng tiền 11/05/2011 27/05/2011 5% 500 đồng/cổ phiếu
40/ Cổ tức bằng tiền 06/01/2011 24/01/2011 10% 1000 đồng/cổ phiếu
41/ Cổ tức bằng tiền 15/09/2010 07/10/2010 10% 1000 đồng/cổ phiếu
42/ Cổ phiếu thưởng 23/06/2010 18/08/2010 2/1 Chia tách / thưởng: 19,999,221
43/ Cổ tức bằng tiền 22/04/2010 17/05/2010 5% 500 đồng/cổ phiếu
44/ Cổ tức bằng tiền 03/12/2009 21/12/2009 10% 1000 đồng/cổ phiếu
45/ Cổ phiếu thưởng 28/08/2009 19/10/2009 3/1 Chia tách / thưởng: 9,999,921
46/ Cổ tức bằng tiền 12/08/2009 03/09/2009 15% 1500 đồng/cổ phiếu
47/ Cổ tức bằng tiền 07/04/2009 28/04/2009 4% 400 đồng/cổ phiếu
Ngay giao dich dau tien: 23/03/2009 ### Khoi luong niem yet lan dau: 30,000,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 242,612,362

 
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357