Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

CTCP Phú Tài - PTB


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ

2022
10% (1000 đồng tiền mặt)22/12/2022
5% (500 đồng tiền mặt)26/05/2022
Tỉ lệ: 10/4 (Chia tách cổ phiếu)26/05/2022

2021
20% (2000 đồng tiền mặt)09/06/2021
Tỉ lệ: 100/5.51 (Chia tách cổ phiếu)09/06/2021

2020
20% (2000 đồng tiền mặt)13/07/2020
10% (1000 đồng tiền mặt)15/04/2020

2019
32% (3200 đồng tiền mặt)25/04/2019

2018
10% (1000 đồng tiền mặt)27/06/2018
Tỉ lệ: 100/50 (Chia tách cổ phiếu)27/06/2018
Tỉ lệ: 5/1 giá 35000/cổ phiếu (Phát hành cổ phiếu)14/03/2018

2017
10% (1000 đồng tiền mặt)05/06/2017
Tỉ lệ: 100/20 (Chia tách cổ phiếu)05/06/2017

2016
Tỉ lệ: 10/2 (Chia tách cổ phiếu)15/09/2016
Tỉ lệ: 5/1 giá 10000/cổ phiếu (Phát hành cổ phiếu)23/02/2016

2015
Tỉ lệ: 10/2 (Chia tách cổ phiếu)27/05/2015

2014
25% (2500 đồng tiền mặt)14/04/2014

2013
10% (1000 đồng tiền mặt)08/05/2013


Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ tức bằng tiền 22/12/2022 06/01/2023 10% 1000 đồng/cổ phiếu
2/ Cổ tức bằng tiền 26/05/2022 17/06/2022 5% 500 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 26/05/2022 01/07/2022 10/4 Chia tách / thưởng: 19,439,776
3/ Cổ phiếu thưởng 09/06/2021 23/06/2021 100/5.51 Chia tách / thưởng: 2,537,861
Cổ tức bằng tiền 09/06/2021 24/06/2021 20% 2000 đồng/cổ phiếu
4/ Cổ tức bằng tiền 13/07/2020 20/08/2020 20% 2000 đồng/cổ phiếu
5/ Mua cổ phiếu quỹ 18/05/2020 18/05/2020 Khối lượng mua: 1,240,260
6/ Cổ tức bằng tiền 15/04/2020 08/05/2020 10% 1000 đồng/cổ phiếu
7/ Cổ tức bằng tiền 25/04/2019 28/05/2019 32% 3200 đồng/cổ phiếu
8/ Mua cổ phiếu quỹ 22/04/2019 22/04/2019 Khối lượng mua: 1,300,000
9/ Cổ phiếu thưởng 27/06/2018 05/07/2018 100/50 Chia tách / thưởng: 16,199,874
Cổ tức bằng tiền 27/06/2018 16/07/2018 10% 1000 đồng/cổ phiếu
10/ Phát hành hiện hữu 14/03/2018 12/06/2018 5/1(giá: 35,000) Phát hành: 5,184,039
Phát hành khác 14/03/2018 12/06/2018 Phát hành: 1,296,000
Tổng cổ phiếu phát hành: 6,480,039
11/ Cổ tức bằng tiền 05/06/2017 16/06/2017 10% 1000 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 05/06/2017 10/07/2017 100/20 Chia tách / thưởng: 4,320,106
12/ Cổ phiếu thưởng 15/09/2016 17/10/2016 10/2 Chia tách / thưởng: 3,600,123
13/ Phát hành hiện hữu 23/02/2016 02/06/2016 5/1(giá: 10,000) Phát hành: 2,880,127
Phát hành khác 23/02/2016 02/06/2016 Phát hành: 720,030
Tổng cổ phiếu phát hành: 3,600,157
14/ Cổ phiếu thưởng 27/05/2015 29/06/2015 10/2 Chia tách / thưởng: 2,400,129
15/ Cổ tức bằng tiền 14/04/2014 12/05/2014 25% 2500 đồng/cổ phiếu
16/ Cổ tức bằng tiền 08/05/2013 22/05/2013 10% 1000 đồng/cổ phiếu
17/ Cổ tức bằng tiền 22/11/2012 12/12/2012 10% 1000 đồng/cổ phiếu
18/ Cổ tức bằng tiền 10/04/2012 26/04/2012 20% 2000 đồng/cổ phiếu
19/ Cổ phiếu thưởng 20/12/2011 27/02/2012 100/10 Chia tách / thưởng: 859,976
Cổ phiếu thưởng 20/12/2011 27/02/2012 1/0.2455 Chia tách / thưởng: 2,111,241
Phát hành khác 20/12/2011 27/02/2012 Phát hành: 429,669
Tổng cổ phiếu phát hành: 3,400,886
Ngay giao dich dau tien: 22/07/2011 ### Khoi luong niem yet lan dau: 8,599,760 ### Khoi luong niem yet hien tai: 68,038,403

 
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357