Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu - SJ1


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ

2022
Tỉ lệ: 50/3 (Chia tách cổ phiếu)30/06/2022

2021
6% (600 đồng tiền mặt)15/06/2021

2020
6% (600 đồng tiền mặt)07/07/2020
Tỉ lệ: 20/1 (Chia tách cổ phiếu)07/07/2020

2019
6% (600 đồng tiền mặt)08/07/2019
Tỉ lệ: 50/3 (Chia tách cổ phiếu)08/07/2019

2018
7% (700 đồng tiền mặt)30/07/2018
Tỉ lệ: 100/3 (Chia tách cổ phiếu)30/07/2018

2017
Tỉ lệ: 50/3 (Chia tách cổ phiếu)28/07/2017
Tỉ lệ: 1/1 giá 13000/cổ phiếu (Phát hành cổ phiếu)28/07/2017
6% (600 đồng tiền mặt)04/07/2017

2016
Tỉ lệ: 10/1 (Chia tách cổ phiếu)21/07/2016
Tỉ lệ: 4/1 (Chia tách cổ phiếu)21/07/2016
5% (500 đồng tiền mặt)02/03/2016

2015
6% (600 đồng tiền mặt)11/09/2015
Tỉ lệ: 100/6 (Chia tách cổ phiếu)22/07/2015
Tỉ lệ: 4/1 (Chia tách cổ phiếu)06/03/2015

2014
10% (1000 đồng tiền mặt)02/04/2014
Tỉ lệ: 2/1 giá 12000/cổ phiếu (Phát hành cổ phiếu)18/03/2014

2013
10% (1000 đồng tiền mặt)01/08/2013


Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ phiếu thưởng 30/06/2022 01/07/2022 50/3 Chia tách / thưởng: 0
2/ Cổ tức bằng tiền 15/06/2021 30/06/2021 6% 600 đồng/cổ phiếu
3/ Cổ tức bằng tiền 07/07/2020 20/07/2020 6% 600 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 07/07/2020 22/07/2020 20/1 Chia tách / thưởng: 1,055,062
4/ Cổ tức bằng tiền 08/07/2019 08/08/2019 6% 600 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 08/07/2019 19/08/2019 50/3 Chia tách / thưởng: 1,194,423
5/ Cổ tức bằng tiền 30/07/2018 15/08/2018 7% 700 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 30/07/2018 11/09/2018 100/3 Chia tách / thưởng: 563,418
6/ Cổ phiếu thưởng 28/07/2017 27/10/2017 50/3 Chia tách / thưởng: 627,322
Phát hành hiện hữu 28/07/2017 27/10/2017 1/1(giá: 13,000) Phát hành: 10,455,371
Tổng cổ phiếu phát hành: 11,082,693
7/ Cổ tức bằng tiền 04/07/2017 06/07/2017 6% 600 đồng/cổ phiếu
8/ Cổ phiếu thưởng 21/07/2016 19/09/2016 10/1 Chia tách / thưởng: 774,518
Cổ phiếu thưởng 21/07/2016 19/09/2016 4/1 Chia tách / thưởng: 1,936,296
Tổng cổ phiếu phát hành: 2,710,814
9/ Cổ tức bằng tiền 02/03/2016 17/03/2016 5% 500 đồng/cổ phiếu
10/ Cổ tức bằng tiền 11/09/2015 15/10/2015 6% 600 đồng/cổ phiếu
11/ Cổ phiếu thưởng 22/07/2015 29/09/2015 100/6 Chia tách / thưởng: 418,719
Phát hành khác 22/07/2015 29/09/2015 Phát hành: 348,000
Tổng cổ phiếu phát hành: 766,719
12/ Cổ phiếu thưởng 06/03/2015 27/04/2015 4/1 Chia tách / thưởng: 1,395,800
13/ Cổ tức bằng tiền 02/04/2014 25/04/2014 10% 1000 đồng/cổ phiếu
14/ Phát hành hiện hữu 18/03/2014 18/05/2014 2/1(giá: 12,000) Phát hành: 1,925,000
15/ Cổ tức bằng tiền 01/08/2013 23/08/2013 10% 1000 đồng/cổ phiếu
16/ Cổ tức bằng tiền 21/09/2012 09/10/2012 10% 1000 đồng/cổ phiếu
17/ Cổ phiếu thưởng 15/11/2011 13/11/2012 100/10 Chia tách / thưởng: 350,000
18/ Cổ tức bằng tiền 09/03/2011 29/03/2011 10% 1000 đồng/cổ phiếu
19/ Cổ tức bằng tiền 08/03/2011 29/03/2011 10% 1000 đồng/cổ phiếu
20/ Bán cổ phiếu quỹ 30/12/2010 30/12/2010 Khối lượng bán: -144,270
21/ Bán cổ phiếu quỹ 29/12/2010 29/12/2010 Khối lượng bán: -5,000
22/ Cổ tức bằng tiền 17/08/2010 07/09/2010 10% 1000 đồng/cổ phiếu
23/ Cổ tức bằng tiền 23/02/2010 15/03/2010 12% 1200 đồng/cổ phiếu
24/ Cổ tức bằng tiền 17/08/2009 11/09/2009 4% 400 đồng/cổ phiếu
Cổ tức bằng tiền 17/08/2009 11/09/2009 8% 800 đồng/cổ phiếu
25/ Cổ tức bằng tiền 26/11/2008 19/12/2008 8% 800 đồng/cổ phiếu
26/ Mua cổ phiếu quỹ 17/11/2008 17/11/2008 Khối lượng mua: 100,000
27/ Cổ tức bằng tiền 10/07/2008 01/08/2008 8% 800 đồng/cổ phiếu
28/ Mua cổ phiếu quỹ 13/06/2008 13/06/2008 Khối lượng mua: 49,270
29/ Cổ tức bằng tiền 27/02/2008 18/03/2008 8% 800 đồng/cổ phiếu
30/ Phát hành hiện hữu 12/09/2007 28/11/2007 5/1(giá: 20,000) Phát hành: 400,000
Phát hành nội bộ 12/09/2007 28/11/2007 Phát hành: 96,670
Phát hành chiến lược 12/09/2007 28/11/2007 Phát hành: 500,000
Phát hành khác 12/09/2007 28/11/2007 Phát hành: 503,330
Tổng cổ phiếu phát hành: 1,500,000
31/ Cổ tức bằng tiền 10/08/2007 29/08/2007 8% 800 đồng/cổ phiếu
32/ Cổ tức bằng tiền 25/07/2007 10/08/2007 12.90% 1290 đồng/cổ phiếu
33/ Cổ tức bằng tiền 19/06/2007 10/07/2007 8% 800 đồng/cổ phiếu
Ngay giao dich dau tien: 29/12/2006 ### Khoi luong niem yet lan dau: 2,000,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 22,156,060

 
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357