Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

CTCP Đầu tư Thương mại SMC - SMC


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ

2022
Tỉ lệ: 100/20 (Chia tách cổ phiếu)28/06/2022
5% (500 đồng tiền mặt)19/05/2022

2021
5% (500 đồng tiền mặt)12/11/2021
5% (500 đồng tiền mặt)03/06/2021

2020
5% (500 đồng tiền mặt)20/10/2020
5% (500 đồng tiền mặt)14/07/2020

2019
5% (500 đồng tiền mặt)09/10/2019
5% (500 đồng tiền mặt)12/07/2019
Tỉ lệ: 10/1 (Chia tách cổ phiếu)12/07/2019

2018
6% (600 đồng tiền mặt)12/10/2018
5% (500 đồng tiền mặt)06/07/2018
Tỉ lệ: 100/30 (Chia tách cổ phiếu)06/07/2018

2017
5% (500 đồng tiền mặt)28/08/2017
5% (500 đồng tiền mặt)19/04/2017

2016
5% (500 đồng tiền mặt)27/12/2016
5% (500 đồng tiền mặt)14/09/2016

2014
5% (500 đồng tiền mặt)03/11/2014
3% (300 đồng tiền mặt)07/03/2014

2013
5% (500 đồng tiền mặt)10/07/2013
7% (700 đồng tiền mặt)31/01/2013

2012
8% (800 đồng tiền mặt)31/07/2012
5% (500 đồng tiền mặt)20/02/2012


Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ phiếu thưởng 28/06/2022 21/07/2022 100/20 Chia tách / thưởng: 12,197,595
2/ Cổ tức bằng tiền 19/05/2022 03/06/2022 5% 500 đồng/cổ phiếu
3/ Cổ tức bằng tiền 12/11/2021 26/11/2021 5% 500 đồng/cổ phiếu
4/ Cổ tức bằng tiền 03/06/2021 18/05/2021 5% 500 đồng/cổ phiếu
5/ Cổ tức bằng tiền 20/10/2020 30/10/2020 5% 500 đồng/cổ phiếu
6/ Cổ tức bằng tiền 14/07/2020 27/07/2020 5% 500 đồng/cổ phiếu
7/ Cổ tức bằng tiền 09/10/2019 25/10/2019 5% 500 đồng/cổ phiếu
8/ Cổ tức bằng tiền 12/07/2019 26/07/2019 5% 500 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 12/07/2019 30/08/2019 10/1 Chia tách / thưởng: 5,499,164
Phát hành khác 12/07/2019 30/08/2019 Phát hành: 500,000
Tổng cổ phiếu phát hành: 5,999,164
9/ Cổ tức bằng tiền 12/10/2018 26/10/2018 6% 600 đồng/cổ phiếu
10/ Cổ tức bằng tiền 06/07/2018 18/07/2018 5% 500 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 06/07/2018 27/09/2018 100/30 Chia tách / thưởng: 12,599,773
11/ Cổ tức bằng tiền 28/08/2017 13/09/2017 5% 500 đồng/cổ phiếu
12/ Phát hành khác 03/05/2017 03/05/2017 Phát hành: 12,487,600
13/ Cổ tức bằng tiền 19/04/2017 04/05/2017 5% 500 đồng/cổ phiếu
14/ Cổ tức bằng tiền 27/12/2016 12/01/2017 5% 500 đồng/cổ phiếu
15/ Cổ tức bằng tiền 14/09/2016 28/09/2016 5% 500 đồng/cổ phiếu
16/ Cổ tức bằng tiền 03/11/2014 19/11/2014 5% 500 đồng/cổ phiếu
17/ Cổ tức bằng tiền 07/03/2014 26/03/2014 3% 300 đồng/cổ phiếu
18/ Cổ tức bằng tiền 10/07/2013 25/07/2013 5% 500 đồng/cổ phiếu
19/ Cổ tức bằng tiền 31/01/2013 22/02/2013 7% 700 đồng/cổ phiếu
20/ Cổ tức bằng tiền 31/07/2012 16/08/2012 8% 800 đồng/cổ phiếu
21/ Cổ tức bằng tiền 20/02/2012 08/03/2012 5% 500 đồng/cổ phiếu
22/ Cổ phiếu thưởng 16/11/2011 19/01/2012 10/2 Chia tách / thưởng: 4,918,677
23/ Cổ tức bằng tiền 03/08/2011 01/09/2011 5% 500 đồng/cổ phiếu
24/ Cổ tức bằng tiền 04/03/2011 23/03/2011 6% 600 đồng/cổ phiếu
25/ Cổ tức bằng tiền 09/12/2010 22/12/2010 10% 1000 đồng/cổ phiếu
26/ Phát hành hiện hữu 27/08/2010 24/11/2010 4/1(giá: 15,000) Phát hành: 3,663,186
Phát hành nội bộ 27/08/2010 24/11/2010 Phát hành: 295,000
Phát hành khác 27/08/2010 24/11/2010 Phát hành: 6,041,184
Tổng cổ phiếu phát hành: 9,999,370
27/ Cổ tức bằng tiền 26/02/2010 16/03/2010 8% 800 đồng/cổ phiếu
28/ Cổ tức bằng tiền 11/06/2009 27/07/2009 8% 800 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 11/06/2009 27/07/2009 3/1 Chia tách / thưởng: 3,663,353
29/ Cổ tức bằng tiền 27/02/2009 18/03/2009 4% 400 đồng/cổ phiếu
30/ Mua cổ phiếu quỹ 02/01/2009 02/01/2009 Khối lượng mua: 4,232
31/ Cổ tức bằng tiền 20/10/2008 14/11/2008 4% 400 đồng/cổ phiếu
32/ Cổ tức bằng tiền 06/08/2008 28/08/2008 8% 800 đồng/cổ phiếu
33/ Cổ tức bằng tiền 16/04/2008 09/05/2008 5% 500 đồng/cổ phiếu
34/ Cổ phiếu thưởng 15/01/2008 10/03/2008 10/1 Chia tách / thưởng: 999,481
35/ Mua cổ phiếu quỹ 14/01/2008 14/01/2008 Khối lượng mua: 2,486
36/ Phát hành chiến lược 04/10/2007 08/12/2007 Phát hành: 700,000
Phát hành hiện hữu 04/10/2007 18/12/2007 10/2(giá: 20,000) Phát hành: 1,499,987
Phát hành nội bộ 04/10/2007 18/12/2007 Phát hành: 300,000
Tổng cổ phiếu phát hành: 2,499,987
37/ Cổ phiếu thưởng 03/05/2007 31/05/2007 4/1 Chia tách / thưởng: 1,500,000
Ngay giao dich dau tien: 30/10/2006 ### Khoi luong niem yet lan dau: 6,000,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 73,171,869

 
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357