Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang - THG


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ

2022
10% (1000 đồng tiền mặt)21/12/2022
5% (500 đồng tiền mặt)02/06/2022
Tỉ lệ: 100/25 (Chia tách cổ phiếu)02/06/2022
10% (1000 đồng tiền mặt)18/03/2022

2021
10% (1000 đồng tiền mặt)18/11/2021
10% (1000 đồng tiền mặt)14/07/2021
Tỉ lệ: 100/10 (Chia tách cổ phiếu)14/07/2021
15% (1500 đồng tiền mặt)18/03/2021

2020
15% (1500 đồng tiền mặt)30/12/2020
10% (1000 đồng tiền mặt)23/09/2020
5% (500 đồng tiền mặt)25/06/2020
Tỉ lệ: 10/1 (Chia tách cổ phiếu)25/06/2020
15% (1500 đồng tiền mặt)21/05/2020
10% (1000 đồng tiền mặt)24/03/2020

2019
10% (1000 đồng tiền mặt)24/12/2019
20% (2000 đồng tiền mặt)23/05/2019
8% (800 đồng tiền mặt)21/01/2019

2018
12% (1200 đồng tiền mặt)26/09/2018
Tỉ lệ: 10/1 (Chia tách cổ phiếu)18/06/2018
20% (2000 đồng tiền mặt)17/05/2018

2017
10% (1000 đồng tiền mặt)04/10/2017
20% (2000 đồng tiền mặt)24/05/2017
10% (1000 đồng tiền mặt)09/01/2017

2016
Tỉ lệ: 10/1 (Chia tách cổ phiếu)06/10/2016
Tỉ lệ: 10/1 giá 15000/cổ phiếu (Phát hành cổ phiếu)06/10/2016
11% (1100 đồng tiền mặt)17/06/2016

2015
3% (300 đồng tiền mặt)16/12/2015
6% (600 đồng tiền mặt)14/09/2015
10% (1000 đồng tiền mặt)20/05/2015

2014
3% (300 đồng tiền mặt)05/12/2014
9.6% (960 đồng tiền mặt)16/05/2014

2013
3% (300 đồng tiền mặt)08/11/2013
Tỉ lệ: 4/1 (Chia tách cổ phiếu)08/11/2013
12% (1200 đồng tiền mặt)23/04/2013


Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ tức bằng tiền 21/12/2022 06/01/2023 10% 1000 đồng/cổ phiếu
2/ Cổ tức bằng tiền 02/06/2022 15/06/2022 5% 500 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 02/06/2022 05/07/2022 100/25 Chia tách / thưởng: 3,992,827
3/ Cổ tức bằng tiền 18/03/2022 06/04/2022 10% 1000 đồng/cổ phiếu
4/ Cổ tức bằng tiền 18/11/2021 03/12/2021 10% 1000 đồng/cổ phiếu
5/ Cổ tức bằng tiền 14/07/2021 04/08/2021 10% 1000 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 14/07/2021 11/08/2021 100/10 Chia tách / thưởng: 1,451,956
6/ Cổ tức bằng tiền 18/03/2021 07/04/2021 15% 1500 đồng/cổ phiếu
7/ Cổ tức bằng tiền 30/12/2020 13/01/2021 15% 1500 đồng/cổ phiếu
8/ Cổ tức bằng tiền 23/09/2020 07/10/2020 10% 1000 đồng/cổ phiếu
9/ Cổ tức bằng tiền 25/06/2020 09/07/2020 5% 500 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 25/06/2020 31/07/2020 10/1 Chia tách / thưởng: 1,319,977
10/ Cổ tức bằng tiền 21/05/2020 05/06/2020 15% 1500 đồng/cổ phiếu
11/ Cổ tức bằng tiền 24/03/2020 08/04/2020 10% 1000 đồng/cổ phiếu
12/ Cổ tức bằng tiền 24/12/2019 08/01/2020 10% 1000 đồng/cổ phiếu
13/ Cổ tức bằng tiền 23/05/2019 06/06/2019 20% 2000 đồng/cổ phiếu
14/ Cổ tức bằng tiền 21/01/2019 30/01/2019 8% 800 đồng/cổ phiếu
15/ Cổ tức bằng tiền 26/09/2018 10/10/2018 12% 1200 đồng/cổ phiếu
16/ Cổ phiếu thưởng 18/06/2018 17/07/2018 10/1 Chia tách / thưởng: 1,199,991
17/ Cổ tức bằng tiền 17/05/2018 31/05/2018 20% 2000 đồng/cổ phiếu
18/ Cổ tức bằng tiền 04/10/2017 19/10/2017 10% 1000 đồng/cổ phiếu
19/ Cổ tức bằng tiền 24/05/2017 08/06/2017 20% 2000 đồng/cổ phiếu
20/ Cổ tức bằng tiền 09/01/2017 20/01/2017 10% 1000 đồng/cổ phiếu
21/ Cổ phiếu thưởng 06/10/2016 30/12/2016 10/1 Chia tách / thưởng: 1,000,000
Phát hành hiện hữu 06/10/2016 30/12/2016 10/1(giá: 15,000) Phát hành: 1,000,000
Tổng cổ phiếu phát hành: 2,000,000
22/ Cổ tức bằng tiền 17/06/2016 07/07/2016 11% 1100 đồng/cổ phiếu
23/ Cổ tức bằng tiền 16/12/2015 07/01/2016 3% 300 đồng/cổ phiếu
24/ Cổ tức bằng tiền 14/09/2015 30/09/2015 6% 600 đồng/cổ phiếu
25/ Cổ tức bằng tiền 20/05/2015 05/06/2015 10% 1000 đồng/cổ phiếu
26/ Cổ tức bằng tiền 05/12/2014 25/12/2014 3% 300 đồng/cổ phiếu
27/ Cổ tức bằng tiền 16/05/2014 30/05/2014 9.60% 960 đồng/cổ phiếu
28/ Cổ tức bằng tiền 08/11/2013 27/11/2013 3% 300 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 08/11/2013 27/02/2014 4/1 Chia tách / thưởng: 2,000,000
29/ Cổ tức bằng tiền 23/04/2013 10/05/2013 12% 1200 đồng/cổ phiếu
30/ Cổ tức bằng tiền 19/11/2012 05/12/2012 3% 300 đồng/cổ phiếu
31/ Cổ tức bằng tiền 08/03/2012 06/04/2012 14% 1400 đồng/cổ phiếu
32/ Cổ tức bằng tiền 18/08/2011 06/09/2011 6% 600 đồng/cổ phiếu
Ngay giao dich dau tien: 28/07/2011 ### Khoi luong niem yet lan dau: 8,000,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 19,963,893

 
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357