Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

CTCP Transimex - TMS


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ

2023
Tỉ lệ: 100/15 (Chia tách cổ phiếu)18/01/2023

2021
5% (500 đồng tiền mặt)23/09/2021
Tỉ lệ: 100/15 (Chia tách cổ phiếu)23/09/2021

2020
5% (500 đồng tiền mặt)16/12/2020
Tỉ lệ: 100/15 (Chia tách cổ phiếu)16/12/2020
Tỉ lệ: 100/15 (Chia tách cổ phiếu)18/02/2020

2018
15% (1500 đồng tiền mặt)19/10/2018
Tỉ lệ: 100/10 (Chia tách cổ phiếu)19/10/2018
Tỉ lệ: 100/25 (Chia tách cổ phiếu)05/04/2018

2017
5% (500 đồng tiền mặt)19/10/2017

2016
5% (500 đồng tiền mặt)21/06/2016
Tỉ lệ: 100/15 (Chia tách cổ phiếu)21/06/2016

2015
9% (900 đồng tiền mặt)18/12/2015

2014
6% (600 đồng tiền mặt)09/06/2014

2013
7% (700 đồng tiền mặt)31/12/2013
9% (900 đồng tiền mặt)29/05/2013

2012
6% (600 đồng tiền mặt)13/12/2012
Tỉ lệ: 20/1 (Chia tách cổ phiếu)28/05/2012
6% (600 đồng tiền mặt)11/05/2012


Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ phiếu thưởng 18/01/2023 19/01/2023 100/15 Chia tách / thưởng: 0
2/ Phát hành khác 21/02/2022 21/02/2022 Phát hành: 12,214,697
3/ Cổ tức bằng tiền 23/09/2021 08/10/2021 5% 500 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 23/09/2021 02/11/2021 100/15 Chia tách / thưởng: 12,216,440
4/ Cổ tức bằng tiền 16/12/2020 31/12/2020 5% 500 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 16/12/2020 28/01/2021 100/15 Chia tách / thưởng: 10,623,324
5/ Phát hành khác 18/11/2020 18/11/2020 Phát hành: 7,711,751
6/ Cổ phiếu thưởng 18/02/2020 15/04/2020 100/15 Chia tách / thưởng: 8,232,114
7/ Phát hành khác 17/10/2019 17/10/2019 Phát hành: 7,360,250
8/ Cổ tức bằng tiền 19/10/2018 31/10/2018 15% 1500 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 19/10/2018 11/12/2018 100/10 Chia tách / thưởng: 4,320,200
9/ Cổ phiếu thưởng 05/04/2018 05/06/2018 100/25 Chia tách / thưởng: 8,641,086
10/ Cổ tức bằng tiền 19/10/2017 03/11/2017 5% 500 đồng/cổ phiếu
11/ Phát hành khác 24/03/2017 24/03/2017 Phát hành: 3,298,985
12/ Phát hành khác 14/11/2016 14/11/2016 Phát hành: 665,264
13/ Cổ tức bằng tiền 21/06/2016 25/07/2016 5% 500 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 21/06/2016 08/08/2016 100/15 Chia tách / thưởng: 3,991,586
14/ Phát hành khác 02/03/2016 02/03/2016 Phát hành: 2,844,532
15/ Cổ tức bằng tiền 18/12/2015 25/01/2016 9% 900 đồng/cổ phiếu
16/ Phát hành khác 08/05/2015 08/05/2015 Phát hành: 692,215
17/ Cổ tức bằng tiền 09/06/2014 20/06/2014 6% 600 đồng/cổ phiếu
18/ Cổ tức bằng tiền 31/12/2013 15/01/2014 7% 700 đồng/cổ phiếu
19/ Cổ tức bằng tiền 29/05/2013 20/06/2013 9% 900 đồng/cổ phiếu
20/ Cổ tức bằng tiền 13/12/2012 27/12/2012 6% 600 đồng/cổ phiếu
21/ Phát hành khác 28/05/2012 03/07/2012 Phát hành: 4,000,000
Cổ phiếu thưởng 28/05/2012 31/07/2012 20/1 Chia tách / thưởng: 913,794
Tổng cổ phiếu phát hành: 4,913,794
22/ Cổ tức bằng tiền 11/05/2012 29/06/2012 6% 600 đồng/cổ phiếu
23/ Phát hành khác 13/07/2011 13/07/2011 Phát hành: 1,760,656
24/ Cổ tức bằng tiền 18/05/2011 15/06/2011 10% 1000 đồng/cổ phiếu
25/ Cổ phiếu thưởng 13/10/2010 07/01/2011 4/1 Chia tách / thưởng: 3,303,122
26/ Cổ tức bằng tiền 09/11/2009 08/01/2010 10% 1000 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 09/11/2009 08/02/2010 10/1 Chia tách / thưởng: 1,010,263
Phát hành hiện hữu 09/11/2009 08/02/2010 100/17.81(giá: 15,000) Phát hành: 1,799,278
Phát hành khác 09/11/2009 08/02/2010 Phát hành: 300,322
Tổng cổ phiếu phát hành: 3,109,863
27/ Phát hành hiện hữu 10/08/2009 04/11/2009 100/22.49(giá: 15,000) Phát hành: 1,799,791
Phát hành nội bộ 10/08/2009 04/11/2009 Phát hành: 300,000
Tổng cổ phiếu phát hành: 2,099,791
28/ Cổ tức bằng tiền 25/03/2009 10/04/2009 2% 200 đồng/cổ phiếu
29/ Phát hành hiện hữu 06/01/2009 02/06/2009 10/3(giá: 30,000) Phát hành: 1,904,400
30/ Cổ tức bằng tiền 05/12/2008 25/12/2008 6% 600 đồng/cổ phiếu
31/ Cổ tức bằng tiền 26/06/2008 25/07/2008 7% 700 đồng/cổ phiếu
32/ Cổ tức bằng tiền 03/01/2008 25/01/2008 7% 700 đồng/cổ phiếu
33/ Cổ tức bằng tiền 08/06/2007 19/07/2007 8% 800 đồng/cổ phiếu
Phát hành hiện hữu 08/06/2007 29/08/2007 5/1(giá: 20,000) Phát hành: 1,058,000
34/ Phát hành khác 25/05/2007 25/05/2007 Phát hành: 1,000,000
35/ Cổ tức bằng tiền 27/12/2006 22/01/2007 7% 700 đồng/cổ phiếu
36/ Cổ tức bằng tiền 28/06/2006 19/07/2006 8% 800 đồng/cổ phiếu
Ngay giao dich dau tien: 04/08/2000 ### Khoi luong niem yet lan dau: 4,290,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 105,871,548

 
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357