Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam - TNA


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ

2021
Tỉ lệ: 10/1 (Chia tách cổ phiếu)23/11/2021
Tỉ lệ: 10/1 (Chia tách cổ phiếu)23/11/2021

2020
Tỉ lệ: 100/15 (Chia tách cổ phiếu)20/08/2020
5% (500 đồng tiền mặt)08/07/2020

2019
4% (400 đồng tiền mặt)29/05/2019
Tỉ lệ: 100/15 (Chia tách cổ phiếu)29/05/2019

2018
Tỉ lệ: 100/139 (Chia tách cổ phiếu)24/10/2018
15% (1500 đồng tiền mặt)27/02/2018

2017
10% (1000 đồng tiền mặt)27/09/2017
Tỉ lệ: 122/25 (Chia tách cổ phiếu)29/05/2017
10% (1000 đồng tiền mặt)01/03/2017

2016
10% (1000 đồng tiền mặt)19/10/2016
10% (1000 đồng tiền mặt)02/06/2016
Tỉ lệ: 4/1.1 (Chia tách cổ phiếu)02/06/2016
10% (1000 đồng tiền mặt)24/02/2016

2015
10% (1000 đồng tiền mặt)23/09/2015
10% (1000 đồng tiền mặt)25/02/2015

2014
10% (1000 đồng tiền mặt)17/09/2014
10% (1000 đồng tiền mặt)25/02/2014

2013
10% (1000 đồng tiền mặt)18/09/2013
10% (1000 đồng tiền mặt)18/02/2013

2012
10% (1000 đồng tiền mặt)28/08/2012


Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ phiếu thưởng 23/11/2021 14/01/2022 10/1 Chia tách / thưởng: 3,938,593
Cổ phiếu thưởng 23/11/2021 14/01/2022 10/1 Chia tách / thưởng: 3,938,593
Phát hành khác 23/11/2021 14/01/2022 Phát hành: 1,969,296
Phát hành khác 23/11/2021 14/01/2022 Phát hành: 344,954
2/ Cổ phiếu thưởng 20/08/2020 27/08/2020 100/15 Chia tách / thưởng: 5,189,109
3/ Cổ tức bằng tiền 08/07/2020 22/07/2020 5% 500 đồng/cổ phiếu
4/ Cổ tức bằng tiền 29/05/2019 N/A 4% 400 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 29/05/2019 10/07/2019 100/15 Chia tách / thưởng: 4,519,094
5/ Phát hành khác 25/12/2018 25/12/2018 Phát hành: 512,009
6/ Cổ phiếu thưởng 24/10/2018 19/12/2018 100/139 Chia tách / thưởng: 17,503,112
7/ Cổ tức bằng tiền 27/02/2018 22/03/2018 15% 1500 đồng/cổ phiếu
8/ Cổ tức bằng tiền 27/09/2017 20/10/2017 10% 1000 đồng/cổ phiếu
9/ Cổ phiếu thưởng 29/05/2017 24/07/2017 122/25 Chia tách / thưởng: 2,070,651
Phát hành khác 29/05/2017 24/07/2017 Phát hành: 487,991
Tổng cổ phiếu phát hành: 2,558,642
10/ Cổ tức bằng tiền 01/03/2017 31/03/2017 10% 1000 đồng/cổ phiếu
11/ Cổ tức bằng tiền 19/10/2016 18/11/2016 10% 1000 đồng/cổ phiếu
12/ Cổ tức bằng tiền 02/06/2016 01/07/2016 10% 1000 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 02/06/2016 06/07/2016 4/1.1 Chia tách / thưởng: 2,200,000
13/ Cổ tức bằng tiền 24/02/2016 24/03/2016 10% 1000 đồng/cổ phiếu
14/ Cổ tức bằng tiền 23/09/2015 20/10/2015 10% 1000 đồng/cổ phiếu
15/ Cổ tức bằng tiền 25/02/2015 23/03/2015 10% 1000 đồng/cổ phiếu
16/ Cổ tức bằng tiền 17/09/2014 15/10/2014 10% 1000 đồng/cổ phiếu
17/ Cổ tức bằng tiền 25/02/2014 27/03/2014 10% 1000 đồng/cổ phiếu
18/ Cổ tức bằng tiền 18/09/2013 15/10/2013 10% 1000 đồng/cổ phiếu
19/ Cổ tức bằng tiền 18/02/2013 25/03/2013 10% 1000 đồng/cổ phiếu
20/ Cổ tức bằng tiền 28/08/2012 15/10/2012 10% 1000 đồng/cổ phiếu
21/ Cổ tức bằng tiền 17/08/2011 30/09/2011 10% 1000 đồng/cổ phiếu
22/ Cổ tức bằng tiền 16/02/2011 15/03/2011 15% 1500 đồng/cổ phiếu
23/ Cổ tức bằng tiền 12/08/2010 15/09/2010 10% 1000 đồng/cổ phiếu
24/ Cổ tức bằng tiền 13/04/2010 07/05/2010 5% 500 đồng/cổ phiếu
25/ Cổ tức bằng tiền 08/02/2010 08/02/2011 5% 500 đồng/cổ phiếu
26/ Cổ tức bằng tiền 17/08/2009 22/10/2009 13% 1300 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 17/08/2009 09/11/2009 6/1 Chia tách / thưởng: 550,000
Phát hành hiện hữu 17/08/2009 09/11/2009 2/1(giá: 10,000) Phát hành: 1,650,000
Phát hành khác 17/08/2009 09/11/2009 Phát hành: 2,500,000
Tổng cổ phiếu phát hành: 4,700,000
27/ Cổ tức bằng tiền 12/02/2009 05/03/2009 5% 500 đồng/cổ phiếu
28/ Cổ tức bằng tiền 16/07/2008 11/08/2008 10% 1000 đồng/cổ phiếu
29/ Cổ tức bằng tiền 19/02/2008 10/03/2008 10% 1000 đồng/cổ phiếu
30/ Cổ tức bằng tiền 18/02/2008 10/03/2008 10% 1000 đồng/cổ phiếu
31/ Cổ tức bằng tiền 17/07/2007 02/08/2007 10% 1000 đồng/cổ phiếu
32/ Cổ tức bằng tiền 17/01/2007 01/02/2007 10% 1000 đồng/cổ phiếu
33/ Phát hành hiện hữu 11/01/2007 05/03/2007 2/1(giá: 27,200) Phát hành: 650,000
Phát hành nội bộ 11/01/2007 05/03/2007 Phát hành: 100,000
Phát hành chiến lược 11/01/2007 05/03/2007 Phát hành: 1,250,000
Tổng cổ phiếu phát hành: 2,000,000
34/ Cổ tức bằng tiền 18/07/2006 31/07/2006 10% 1000 đồng/cổ phiếu
35/ Cổ tức bằng tiền 05/01/2006 18/01/2006 11% 1100 đồng/cổ phiếu
Ngay giao dich dau tien: 20/07/2005 ### Khoi luong niem yet lan dau: 1,300,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 49,576,264

 
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357