Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG - TNG


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ

2023
4% (400 đồng tiền mặt)09/01/2023

2022
4% (400 đồng tiền mặt)11/10/2022
4% (400 đồng tiền mặt)02/06/2022
Tỉ lệ: 100/8 (Chia tách cổ phiếu)02/06/2022
4% (400 đồng tiền mặt)13/01/2022

2021
4% (400 đồng tiền mặt)13/12/2021
Tỉ lệ: 100/8 (Chia tách cổ phiếu)30/09/2021
4% (400 đồng tiền mặt)20/01/2021

2020
4% (400 đồng tiền mặt)26/10/2020
Tỉ lệ: 100/8 (Chia tách cổ phiếu)09/07/2020
8% (800 đồng tiền mặt)21/02/2020
8% (800 đồng tiền mặt)20/02/2020

2019
1% (100 đồng tiền mặt)13/06/2019
Tỉ lệ: 5/1 (Chia tách cổ phiếu)13/06/2019

2018
Tỉ lệ: 5/1 (Chia tách cổ phiếu)25/06/2018

2017
Tỉ lệ: 10/2 (Chia tách cổ phiếu)29/06/2017

2016
Tỉ lệ: 10/1 (Chia tách cổ phiếu)15/08/2016

2015
Tỉ lệ: 10/1 (Chia tách cổ phiếu)09/11/2015
Tỉ lệ: 4/1 giá 10000/cổ phiếu (Phát hành cổ phiếu)09/11/2015
6% (600 đồng tiền mặt)10/02/2015

2014
Tỉ lệ: 10/1 (Chia tách cổ phiếu)16/12/2014
Tỉ lệ: 3/1 giá 10000/cổ phiếu (Phát hành cổ phiếu)16/12/2014
Tỉ lệ: 10/1 (Chia tách cổ phiếu)02/06/2014


Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ tức bằng tiền 09/01/2023 17/01/2023 4% 400 đồng/cổ phiếu
2/ Cổ tức bằng tiền 11/10/2022 20/10/2022 4% 400 đồng/cổ phiếu
3/ Cổ phiếu thưởng 02/06/2022 03/06/2022 100/8 Chia tách / thưởng: 0
Cổ tức bằng tiền 02/06/2022 01/07/2022 4% 400 đồng/cổ phiếu
4/ Cổ tức bằng tiền 13/01/2022 24/01/2022 4% 400 đồng/cổ phiếu
5/ Phát hành khác 11/01/2022 11/01/2022 Phát hành: 6,800,000
6/ Cổ tức bằng tiền 13/12/2021 24/01/2022 4% 400 đồng/cổ phiếu
7/ Cổ phiếu thưởng 30/09/2021 07/12/2021 100/8 Chia tách / thưởng: 6,362,956
8/ Phát hành khác 17/09/2021 17/09/2021 Phát hành: 5,540,946
9/ Cổ tức bằng tiền 20/01/2021 03/02/2021 4% 400 đồng/cổ phiếu
10/ Cổ tức bằng tiền 26/10/2020 12/11/2020 4% 400 đồng/cổ phiếu
11/ Phát hành khác 13/10/2020 13/10/2020 Phát hành: 3,568,745
12/ Cổ phiếu thưởng 09/07/2020 22/07/2020 100/8 Chia tách / thưởng: 5,216,918
13/ Cổ tức bằng tiền 21/02/2020 06/03/2020 8% 800 đồng/cổ phiếu
14/ Cổ tức bằng tiền 20/02/2020 06/03/2020 8% 800 đồng/cổ phiếu
15/ Phát hành khác 18/12/2019 18/12/2019 Phát hành: 3,043,478
16/ Cổ tức bằng tiền 13/06/2019 N/A 1% 100 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 13/06/2019 24/07/2019 5/1 Chia tách / thưởng: 10,361,438
17/ Phát hành khác 26/04/2019 26/04/2019 Phát hành: 2,467,009
18/ Cổ phiếu thưởng 25/06/2018 30/07/2018 5/1 Chia tách / thưởng: 8,223,458
19/ Cổ phiếu thưởng 29/06/2017 21/09/2017 10/2 Chia tách / thưởng: 6,852,996
20/ Phát hành khác 05/05/2017 05/05/2017 Phát hành: 200,000
21/ Cổ phiếu thưởng 15/08/2016 14/11/2016 10/1 Chia tách / thưởng: 2,962,213
22/ Cổ phiếu thưởng 09/11/2015 16/12/2015 10/1 Chia tách / thưởng: 2,194,257
Phát hành hiện hữu 09/11/2015 03/03/2016 4/1(giá: 10,000) Phát hành: 5,485,642
Tổng cổ phiếu phát hành: 7,679,899
23/ Cổ tức bằng tiền 10/02/2015 08/04/2015 6% 600 đồng/cổ phiếu
24/ Cổ phiếu thưởng 16/12/2014 02/04/2015 10/1 Chia tách / thưởng: 1,480,742
Phát hành hiện hữu 16/12/2014 23/04/2015 3/1(giá: 10,000) Phát hành: 4,935,805
Phát hành khác 16/12/2014 23/04/2015 Phát hành: 718,819
Tổng cổ phiếu phát hành: 7,135,366
25/ Cổ phiếu thưởng 02/06/2014 28/07/2014 10/1 Chia tách / thưởng: 1,346,133
26/ Cổ tức bằng tiền 03/04/2013 22/04/2013 10% 1000 đồng/cổ phiếu
27/ Cổ tức bằng tiền 26/03/2012 16/04/2012 6% 600 đồng/cổ phiếu
28/ Cổ tức bằng tiền 26/12/2011 12/01/2012 10% 1000 đồng/cổ phiếu
29/ Cổ tức bằng tiền 21/04/2011 12/05/2011 6% 600 đồng/cổ phiếu
30/ Cổ tức bằng tiền 05/01/2011 24/01/2011 10% 1000 đồng/cổ phiếu
Phát hành hiện hữu 05/01/2011 19/04/2011 2/1(giá: 13,000) Phát hành: 4,343,775
Phát hành nội bộ 05/01/2011 19/04/2011 Phát hành: 430,000
Tổng cổ phiếu phát hành: 4,773,775
31/ Cổ tức bằng tiền 22/11/2010 08/12/2010 6% 600 đồng/cổ phiếu
32/ Cổ phiếu thưởng 25/01/2010 23/06/2010 100/10 Chia tách / thưởng: 543,000
Phát hành hiện hữu 25/01/2010 23/06/2010 2/1(giá: 15,000) Phát hành: 2,715,000
Tổng cổ phiếu phát hành: 3,258,000
33/ Cổ tức bằng tiền 04/03/2009 29/05/2009 16% 1600 đồng/cổ phiếu
34/ Cổ tức bằng tiền 18/03/2008 28/05/2008 16% 1600 đồng/cổ phiếu
Ngay giao dich dau tien: 22/11/2007 ### Khoi luong niem yet lan dau: 5,430,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 92,698,779

 
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357