Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 - TV4


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ

2022
Tỉ lệ: 100/12 (Chia tách cổ phiếu)09/11/2022

2021
Tỉ lệ: 100/12 (Chia tách cổ phiếu)06/10/2021

2020
5% (500 đồng tiền mặt)19/11/2020
5% (500 đồng tiền mặt)06/03/2020

2019
4% (400 đồng tiền mặt)14/10/2019
5% (500 đồng tiền mặt)07/06/2019
5% (500 đồng tiền mặt)11/01/2019

2018
3.682% (368.2 đồng tiền mặt)18/10/2018
11% (1100 đồng tiền mặt)21/02/2018
Tỉ lệ: 100/8.5 (Chia tách cổ phiếu)21/02/2018

2017
8% (800 đồng tiền mặt)13/10/2017
3% (300 đồng tiền mặt)15/08/2017
4% (400 đồng tiền mặt)27/02/2017

2016
7% (700 đồng tiền mặt)16/11/2016
3% (300 đồng tiền mặt)22/07/2016
5% (500 đồng tiền mặt)19/01/2016

2015
5% (500 đồng tiền mặt)24/06/2015
5% (500 đồng tiền mặt)22/01/2015

2014
5% (500 đồng tiền mặt)10/12/2014
3% (300 đồng tiền mặt)26/06/2014

2013
Tỉ lệ: 100/20 (Chia tách cổ phiếu)17/06/2013


Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ phiếu thưởng 09/11/2022 10/11/2022 100/12 Chia tách / thưởng: 0
2/ Cổ phiếu thưởng 06/10/2021 17/12/2021 100/12 Chia tách / thưởng: 1,827,199
3/ Cổ tức bằng tiền 19/11/2020 03/12/2020 5% 500 đồng/cổ phiếu
4/ Cổ tức bằng tiền 06/03/2020 25/03/2020 5% 500 đồng/cổ phiếu
5/ Cổ tức bằng tiền 14/10/2019 31/10/2019 4% 400 đồng/cổ phiếu
6/ Cổ tức bằng tiền 07/06/2019 25/06/2019 5% 500 đồng/cổ phiếu
7/ Cổ tức bằng tiền 11/01/2019 30/01/2019 5% 500 đồng/cổ phiếu
8/ Cổ tức bằng tiền 18/10/2018 31/10/2018 3.68% 368.2 đồng/cổ phiếu
9/ Cổ tức bằng tiền 21/02/2018 05/03/2018 11% 1100 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 21/02/2018 20/04/2018 100/8.5 Chia tách / thưởng: 1,183,205
10/ Cổ tức bằng tiền 13/10/2017 25/10/2017 8% 800 đồng/cổ phiếu
11/ Cổ tức bằng tiền 15/08/2017 30/08/2017 3% 300 đồng/cổ phiếu
12/ Cổ tức bằng tiền 27/02/2017 10/03/2017 4% 400 đồng/cổ phiếu
13/ Cổ tức bằng tiền 16/11/2016 30/11/2016 7% 700 đồng/cổ phiếu
14/ Cổ tức bằng tiền 22/07/2016 05/08/2016 3% 300 đồng/cổ phiếu
15/ Cổ tức bằng tiền 19/01/2016 29/01/2016 5% 500 đồng/cổ phiếu
16/ Cổ tức bằng tiền 24/06/2015 08/07/2015 5% 500 đồng/cổ phiếu
17/ Cổ tức bằng tiền 22/01/2015 06/02/2015 5% 500 đồng/cổ phiếu
18/ Cổ tức bằng tiền 10/12/2014 25/12/2014 5% 500 đồng/cổ phiếu
19/ Cổ tức bằng tiền 26/06/2014 30/07/2014 3% 300 đồng/cổ phiếu
20/ Phát hành khác 20/01/2014 20/01/2014 Phát hành: 3,643,898
21/ Cổ phiếu thưởng 17/06/2013 08/08/2013 100/20 Chia tách / thưởng: 1,692,181
22/ Phát hành khác 10/05/2013 10/05/2013 Phát hành: 3,034,513
23/ Cổ phiếu thưởng 23/06/2011 09/08/2011 10:2 Chia tách / thưởng: 0
Cổ phiếu thưởng 23/06/2011 03/08/2012 100/20 Chia tách / thưởng: 715,690
24/ Cổ phiếu thưởng 22/07/2010 08/10/2010 100/20 Chia tách / thưởng: 550,000
Tổng cổ phiếu phát hành: 550,000
Ngay giao dich dau tien: 22/07/2008 ### Khoi luong niem yet lan dau: 2,750,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 17,228,254

 
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357