Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

CTCP Khử trùng Việt Nam - VFG


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ

2023
10% (1000 đồng tiền mặt)07/02/2023

2022
Tỉ lệ: 10/3 (Chia tách cổ phiếu)15/08/2022
10% (1000 đồng tiền mặt)04/08/2022
15% (1500 đồng tiền mặt)23/05/2022

2021
10% (1000 đồng tiền mặt)19/08/2021
20% (2000 đồng tiền mặt)03/06/2021

2020
10% (1000 đồng tiền mặt)06/11/2020
5% (500 đồng tiền mặt)05/08/2020
10% (1000 đồng tiền mặt)14/02/2020

2019
10% (1000 đồng tiền mặt)22/08/2019
20% (2000 đồng tiền mặt)13/05/2019

2018
10% (1000 đồng tiền mặt)07/09/2018
Tỉ lệ: 10/3 (Chia tách cổ phiếu)25/06/2018
15% (1500 đồng tiền mặt)17/05/2018

2017
10% (1000 đồng tiền mặt)03/08/2017
Tỉ lệ: 10/3 (Chia tách cổ phiếu)15/06/2017
15% (1500 đồng tiền mặt)03/05/2017

2016
10% (1000 đồng tiền mặt)09/08/2016
10% (1000 đồng tiền mặt)04/05/2016
10% (1000 đồng tiền mặt)12/01/2016

2015
10% (1000 đồng tiền mặt)21/09/2015
Tỉ lệ: 3/1 (Chia tách cổ phiếu)29/06/2015
15% (1500 đồng tiền mặt)07/05/2015

2014
10% (1000 đồng tiền mặt)26/11/2014
10% (1000 đồng tiền mặt)27/08/2014
5% (500 đồng tiền mặt)07/03/2014


Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ tức bằng tiền 07/02/2023 22/02/2023 10% 1000 đồng/cổ phiếu
2/ Cổ phiếu thưởng 15/08/2022 16/08/2022 10/3 Chia tách / thưởng: 0
3/ Cổ tức bằng tiền 04/08/2022 25/08/2022 10% 1000 đồng/cổ phiếu
4/ Cổ tức bằng tiền 23/05/2022 14/06/2022 15% 1500 đồng/cổ phiếu
5/ Cổ tức bằng tiền 19/08/2021 31/08/2021 10% 1000 đồng/cổ phiếu
6/ Cổ tức bằng tiền 03/06/2021 24/06/2021 20% 2000 đồng/cổ phiếu
7/ Cổ tức bằng tiền 06/11/2020 26/11/2020 10% 1000 đồng/cổ phiếu
8/ Cổ tức bằng tiền 05/08/2020 21/08/2020 5% 500 đồng/cổ phiếu
9/ Cổ tức bằng tiền 14/02/2020 03/03/2020 10% 1000 đồng/cổ phiếu
10/ Cổ tức bằng tiền 22/08/2019 12/09/2019 10% 1000 đồng/cổ phiếu
11/ Phát hành khác 09/08/2019 09/08/2019 Phát hành: 475,403
12/ Cổ tức bằng tiền 13/05/2019 28/05/2019 20% 2000 đồng/cổ phiếu
13/ Cổ tức bằng tiền 07/09/2018 21/09/2018 10% 1000 đồng/cổ phiếu
14/ Phát hành khác 27/08/2018 27/08/2018 Phát hành: 713,106
15/ Cổ phiếu thưởng 25/06/2018 25/07/2018 10/3 Chia tách / thưởng: 7,127,994
16/ Cổ tức bằng tiền 17/05/2018 05/06/2018 15% 1500 đồng/cổ phiếu
17/ Cổ tức bằng tiền 03/08/2017 24/08/2017 10% 1000 đồng/cổ phiếu
18/ Cổ phiếu thưởng 15/06/2017 01/07/2017 10/3 Chia tách / thưởng: 5,482,568
19/ Cổ tức bằng tiền 03/05/2017 19/05/2017 15% 1500 đồng/cổ phiếu
20/ Cổ tức bằng tiền 09/08/2016 24/08/2016 10% 1000 đồng/cổ phiếu
21/ Phát hành khác 27/07/2016 27/07/2016 Phát hành: 600,000
22/ Cổ tức bằng tiền 04/05/2016 16/05/2016 10% 1000 đồng/cổ phiếu
23/ Cổ tức bằng tiền 12/01/2016 28/01/2016 10% 1000 đồng/cổ phiếu
24/ Cổ tức bằng tiền 21/09/2015 02/10/2015 10% 1000 đồng/cổ phiếu
25/ Cổ phiếu thưởng 29/06/2015 02/08/2015 3/1 Chia tách / thưởng: 4,424,181
26/ Cổ tức bằng tiền 07/05/2015 22/05/2015 15% 1500 đồng/cổ phiếu
27/ Cổ tức bằng tiền 26/11/2014 12/12/2014 10% 1000 đồng/cổ phiếu
28/ Cổ tức bằng tiền 27/08/2014 15/09/2014 10% 1000 đồng/cổ phiếu
29/ Cổ tức bằng tiền 07/03/2014 28/03/2014 5% 500 đồng/cổ phiếu
30/ Cổ tức bằng tiền 02/12/2013 30/12/2013 10% 1000 đồng/cổ phiếu
31/ Cổ tức bằng tiền 15/07/2013 31/07/2013 10% 1000 đồng/cổ phiếu
32/ Cổ tức bằng tiền 16/04/2013 06/05/2013 5% 500 đồng/cổ phiếu
33/ Phát hành khác 06/03/2013 06/03/2013 Phát hành: 310,000
34/ Cổ tức bằng tiền 28/02/2013 15/03/2013 10% 1000 đồng/cổ phiếu
35/ Cổ tức bằng tiền 24/08/2012 10/09/2012 10% 1000 đồng/cổ phiếu
36/ Phát hành khác 06/08/2012 06/08/2012 Phát hành: 290,000
37/ Cổ tức bằng tiền 08/03/2012 27/03/2012 10% 1000 đồng/cổ phiếu
38/ Cổ tức bằng tiền 16/12/2011 30/12/2011 10% 1000 đồng/cổ phiếu
39/ Cổ tức bằng tiền 10/06/2011 30/06/2011 15% 1500 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 10/06/2011 17/10/2011 10/3 Chia tách / thưởng: 2,924,470
40/ Cổ tức bằng tiền 09/12/2010 27/12/2010 10% 1000 đồng/cổ phiếu
41/ Cổ tức bằng tiền 12/08/2010 01/09/2010 10% 1000 đồng/cổ phiếu
42/ Cổ tức bằng tiền 18/05/2010 10/06/2010 8% 800 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 18/05/2010 29/07/2010 10/2 Chia tách / thưởng: 1,624,729
43/ Mua cổ phiếu quỹ 17/12/2009 17/12/2009 Khối lượng mua: 10,210
Ngay giao dich dau tien: 17/12/2009 ### Khoi luong niem yet lan dau: 8,133,855 ### Khoi luong niem yet hien tai: 32,078,654

 
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357