Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

CTCP Sữa Việt Nam - VNM


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ

2022
14% (1400 đồng tiền mặt)22/12/2022
15% (1500 đồng tiền mặt)06/07/2022
14% (1400 đồng tiền mặt)10/01/2022

2021
15% (1500 đồng tiền mặt)07/09/2021
11% (1100 đồng tiền mặt)07/06/2021
10% (1000 đồng tiền mặt)05/01/2021

2020
20% (2000 đồng tiền mặt)29/09/2020
Tỉ lệ: 5/1 (Chia tách cổ phiếu)29/09/2020
15% (1500 đồng tiền mặt)29/06/2020

2019
10% (1000 đồng tiền mặt)26/12/2019
20% (2000 đồng tiền mặt)16/09/2019
15% (1500 đồng tiền mặt)05/06/2019

2018
10% (1000 đồng tiền mặt)27/12/2018
20% (2000 đồng tiền mặt)05/09/2018
Tỉ lệ: 5/1 (Chia tách cổ phiếu)05/09/2018
15% (1500 đồng tiền mặt)05/06/2018

2017
15% (1500 đồng tiền mặt)28/12/2017
20% (2000 đồng tiền mặt)14/08/2017
20% (2000 đồng tiền mặt)04/05/2017

2016
40% (4000 đồng tiền mặt)19/08/2016
Tỉ lệ: 5/1 (Chia tách cổ phiếu)19/08/2016
20% (2000 đồng tiền mặt)03/06/2016

2015
40% (4000 đồng tiền mặt)05/08/2015
Tỉ lệ: 5/1 (Chia tách cổ phiếu)05/08/2015

2014
20% (2000 đồng tiền mặt)13/08/2014
Tỉ lệ: 5/1 (Chia tách cổ phiếu)13/08/2014
20% (2000 đồng tiền mặt)13/05/2014

2013
8% (800 đồng tiền mặt)16/12/2013
20% (2000 đồng tiền mặt)20/08/2013
18% (1800 đồng tiền mặt)14/06/2013


Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ tức bằng tiền 22/12/2022 28/02/2023 14% 1400 đồng/cổ phiếu
2/ Cổ tức bằng tiền 06/07/2022 19/08/2022 15% 1500 đồng/cổ phiếu
3/ Cổ tức bằng tiền 10/01/2022 25/02/2022 14% 1400 đồng/cổ phiếu
4/ Cổ tức bằng tiền 07/09/2021 30/09/2021 15% 1500 đồng/cổ phiếu
5/ Cổ tức bằng tiền 07/06/2021 30/06/2021 11% 1100 đồng/cổ phiếu
6/ Cổ tức bằng tiền 05/01/2021 26/02/2021 10% 1000 đồng/cổ phiếu
7/ Cổ phiếu thưởng 29/09/2020 05/10/2020 5/1 Chia tách / thưởng: 348,337,559
Cổ tức bằng tiền 29/09/2020 15/10/2020 20% 2000 đồng/cổ phiếu
8/ Cổ tức bằng tiền 29/06/2020 15/07/2020 15% 1500 đồng/cổ phiếu
9/ Cổ tức bằng tiền 26/12/2019 28/02/2020 10% 1000 đồng/cổ phiếu
10/ Cổ tức bằng tiền 16/09/2019 26/09/2019 20% 2000 đồng/cổ phiếu
11/ Cổ tức bằng tiền 05/06/2019 26/06/2019 15% 1500 đồng/cổ phiếu
12/ Cổ tức bằng tiền 27/12/2018 28/02/2019 10% 1000 đồng/cổ phiếu
13/ Cổ tức bằng tiền 05/09/2018 26/09/2018 20% 2000 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 05/09/2018 27/09/2018 5/1 Chia tách / thưởng: 290,290,686
14/ Cổ tức bằng tiền 05/06/2018 26/06/2018 15% 1500 đồng/cổ phiếu
15/ Cổ tức bằng tiền 28/12/2017 30/03/2018 15% 1500 đồng/cổ phiếu
16/ Cổ tức bằng tiền 14/08/2017 31/08/2017 20% 2000 đồng/cổ phiếu
17/ Cổ tức bằng tiền 04/05/2017 22/05/2017 20% 2000 đồng/cổ phiếu
18/ Cổ tức bằng tiền 19/08/2016 31/08/2016 40% 4000 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 19/08/2016 20/09/2016 5/1 Chia tách / thưởng: 241,909,985
19/ Bán cổ phiếu quỹ 06/08/2016 06/08/2016 Khối lượng bán: -316,110
20/ Phát hành khác 05/08/2016 05/08/2016 Phát hành: 8,887,731
21/ Cổ tức bằng tiền 03/06/2016 16/06/2016 20% 2000 đồng/cổ phiếu
22/ Cổ tức bằng tiền 05/08/2015 04/09/2015 40% 4000 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 05/08/2015 15/09/2015 5/1 Chia tách / thưởng: 200,065,058
23/ Cổ tức bằng tiền 13/08/2014 05/09/2014 20% 2000 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 13/08/2014 22/09/2014 5/1 Chia tách / thưởng: 166,727,937
24/ Cổ tức bằng tiền 13/05/2014 30/05/2014 20% 2000 đồng/cổ phiếu
25/ Cổ tức bằng tiền 16/12/2013 03/01/2014 8% 800 đồng/cổ phiếu
26/ Cổ tức bằng tiền 20/08/2013 06/09/2013 20% 2000 đồng/cổ phiếu
27/ Cổ tức bằng tiền 14/06/2013 28/06/2013 18% 1800 đồng/cổ phiếu
28/ Cổ phiếu thưởng 19/12/2012 25/01/2013 2/1 Chia tách / thưởng: 277,899,322
29/ Cổ tức bằng tiền 21/08/2012 06/09/2012 20% 2000 đồng/cổ phiếu
30/ Cổ tức bằng tiền 06/04/2012 25/04/2012 20% 2000 đồng/cổ phiếu
31/ Mua cổ phiếu quỹ 22/02/2012 22/02/2012 Khối lượng mua: 18,100
32/ Mua cổ phiếu quỹ 21/02/2012 21/02/2012 Khối lượng mua: 186,590
33/ Cổ phiếu thưởng 29/11/2011 30/12/2011 2/1 Chia tách / thưởng: 185,357,065
34/ Cổ tức bằng tiền 13/09/2011 30/09/2011 20% 2000 đồng/cổ phiếu
35/ Mua cổ phiếu quỹ 25/08/2011 25/08/2011 Khối lượng mua: 7,530
36/ Phát hành nội bộ 01/07/2011 01/07/2011 Phát hành: 14,254,910
37/ Mua cổ phiếu quỹ 06/06/2011 06/06/2011 Khối lượng mua: 8,700
38/ Mua cổ phiếu quỹ 13/05/2011 13/05/2011 Khối lượng mua: 21,420
39/ Mua cổ phiếu quỹ 09/04/2011 09/04/2011 Khối lượng mua: 7,750
40/ Phát hành nội bộ 08/04/2011 08/04/2011 Phát hành: 3,498,520
41/ Phát hành khác 11/03/2011 11/03/2011 Phát hành: 1,806,820
42/ Mua cổ phiếu quỹ 24/12/2010 24/12/2010 Khối lượng mua: 28,870
43/ Cổ tức bằng tiền 13/08/2010 31/08/2010 30% 3000 đồng/cổ phiếu
44/ Cổ tức bằng tiền 08/04/2010 27/04/2010 10% 1000 đồng/cổ phiếu
45/ Cổ tức bằng tiền 25/02/2010 26/03/2010 10% 1000 đồng/cổ phiếu
46/ Cổ phiếu thưởng 18/09/2009 21/10/2009 1/1 Chia tách / thưởng: 175,624,990
47/ Mua cổ phiếu quỹ 17/09/2009 17/09/2009 Khối lượng mua: 21,830
48/ Mua cổ phiếu quỹ 03/09/2009 03/09/2009 Khối lượng mua: 15,320
49/ Cổ tức bằng tiền 20/07/2009 05/08/2009 20% 2000 đồng/cổ phiếu
50/ Phát hành nội bộ 10/07/2009 10/07/2009 Phát hành: 364,640
51/ Cổ tức bằng tiền 26/11/2008 15/12/2008 19% 1900 đồng/cổ phiếu
52/ Cổ tức bằng tiền 18/08/2008 05/09/2008 10% 1000 đồng/cổ phiếu
53/ Cổ tức bằng tiền 17/04/2008 09/05/2008 10% 1000 đồng/cổ phiếu
54/ Cổ tức bằng tiền 27/06/2007 16/07/2007 19% 1900 đồng/cổ phiếu
55/ Cổ tức bằng tiền 31/01/2007 15/02/2007 10% 1000 đồng/cổ phiếu
Phát hành hiện hữu 31/01/2007 04/05/2007 20/1(giá: 10,000) Phát hành: 8,347,500
56/ Phát hành khác 15/11/2006 30/01/2007 Phát hành: 7,950,000
57/ Cổ tức bằng tiền 28/06/2006 14/07/2006 9% 900 đồng/cổ phiếu
Ngay giao dich dau tien: 19/01/2006 ### Khoi luong niem yet lan dau: 159,000,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 2,089,955,445

 
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357