Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

CTCP Container Việt Nam - VSC


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ

2022
10% (1000 đồng tiền mặt)28/09/2022
Tỉ lệ: 10/1 (Chia tách cổ phiếu)29/06/2022

2021
Tỉ lệ: 1/1 giá 10000/cổ phiếu (Phát hành cổ phiếu)08/11/2021
Tỉ lệ: 1/1 giá 10000/cổ phiếu (Phát hành cổ phiếu)25/10/2021
5% (500 đồng tiền mặt)20/10/2021
5% (500 đồng tiền mặt)28/04/2021

2020
15% (1500 đồng tiền mặt)27/10/2020
12% (1200 đồng tiền mặt)03/09/2020

2019
8% (800 đồng tiền mặt)28/08/2019
15% (1500 đồng tiền mặt)03/06/2019
Tỉ lệ: 100/10 (Chia tách cổ phiếu)03/06/2019

2018
10% (1000 đồng tiền mặt)27/08/2018
10% (1000 đồng tiền mặt)08/05/2018

2017
10% (1000 đồng tiền mặt)21/12/2017
Tỉ lệ: 100/10 (Chia tách cổ phiếu)21/12/2017

2016
10% (1000 đồng tiền mặt)20/10/2016
10% (1000 đồng tiền mặt)03/06/2016
Tỉ lệ: 100/10 (Chia tách cổ phiếu)03/06/2016

2015
10% (1000 đồng tiền mặt)10/09/2015
5% (500 đồng tiền mặt)05/06/2015
Tỉ lệ: 100/20 (Chia tách cổ phiếu)05/06/2015

2014
10% (1000 đồng tiền mặt)04/12/2014
5% (500 đồng tiền mặt)20/06/2014
Tỉ lệ: 100/20 (Chia tách cổ phiếu)20/06/2014

2013
15% (1500 đồng tiền mặt)26/08/2013
Tỉ lệ: 100/20 (Chia tách cổ phiếu)01/07/2013
20% (2000 đồng tiền mặt)23/04/2013


Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ tức bằng tiền 28/09/2022 18/10/2022 10% 1000 đồng/cổ phiếu
2/ Cổ phiếu thưởng 29/06/2022 28/07/2022 10/1 Chia tách / thưởng: 11,024,560
3/ Phát hành hiện hữu 08/11/2021 17/01/2022 1/1(giá: 10,000) Phát hành: 55,122,798
4/ Phát hành hiện hữu 25/10/2021 26/10/2021 1/1(giá: 10,000) Phát hành: 0
5/ Cổ tức bằng tiền 20/10/2021 18/11/2021 5% 500 đồng/cổ phiếu
6/ Cổ tức bằng tiền 28/04/2021 19/05/2021 5% 500 đồng/cổ phiếu
7/ Cổ tức bằng tiền 27/10/2020 18/11/2020 15% 1500 đồng/cổ phiếu
8/ Cổ tức bằng tiền 03/09/2020 18/09/2020 12% 1200 đồng/cổ phiếu
9/ Cổ tức bằng tiền 28/08/2019 13/09/2019 8% 800 đồng/cổ phiếu
10/ Cổ tức bằng tiền 03/06/2019 20/06/2019 15% 1500 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 03/06/2019 10/07/2019 100/10 Chia tách / thưởng: 5,011,230
11/ Cổ tức bằng tiền 27/08/2018 12/09/2018 10% 1000 đồng/cổ phiếu
12/ Cổ tức bằng tiền 08/05/2018 23/05/2018 10% 1000 đồng/cổ phiếu
13/ Cổ tức bằng tiền 21/12/2017 29/12/2017 10% 1000 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 21/12/2017 29/01/2018 100/10 Chia tách / thưởng: 4,555,714
14/ Cổ tức bằng tiền 20/10/2016 11/11/2016 10% 1000 đồng/cổ phiếu
15/ Cổ tức bằng tiền 03/06/2016 21/06/2016 10% 1000 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 03/06/2016 04/07/2016 100/10 Chia tách / thưởng: 4,141,604
16/ Cổ tức bằng tiền 10/09/2015 29/09/2015 10% 1000 đồng/cổ phiếu
17/ Bán cổ phiếu quỹ 26/08/2015 26/08/2015 Khối lượng bán: -166,600
18/ Cổ tức bằng tiền 05/06/2015 22/06/2015 5% 500 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 05/06/2015 07/07/2015 100/20 Chia tách / thưởng: 6,874,988
19/ Cổ tức bằng tiền 04/12/2014 26/12/2014 10% 1000 đồng/cổ phiếu
20/ Cổ tức bằng tiền 20/06/2014 10/07/2014 5% 500 đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 20/06/2014 30/07/2014 100/20 Chia tách / thưởng: 5,729,210
21/ Cổ tức bằng tiền 26/08/2013 16/09/2013 15% 1500 đồng/cổ phiếu
22/ Cổ phiếu thưởng 01/07/2013 06/08/2013 100/20 Chia tách / thưởng: 4,774,380
23/ Cổ tức bằng tiền 23/04/2013 21/05/2013 20% 2000 đồng/cổ phiếu
24/ Cổ tức bằng tiền 18/12/2012 28/12/2012 20% 2000 đồng/cổ phiếu
25/ Phát hành khác 12/12/2012 12/12/2012 Phát hành: 144,000
26/ Cổ tức bằng tiền 29/12/2011 18/01/2012 20% 2000 đồng/cổ phiếu
27/ Cổ tức bằng tiền 29/08/2011 21/09/2011 20% 2000 đồng/cổ phiếu
28/ Cổ phiếu thưởng 18/05/2011 15/08/2011 1/1 Chia tách / thưởng: 11,863,951
29/ Cổ tức bằng tiền 06/01/2011 27/01/2011 20% 2000 đồng/cổ phiếu
30/ Mua cổ phiếu quỹ 02/01/2011 02/01/2011 Khối lượng mua: 166,600
31/ Cổ tức bằng tiền 20/08/2010 17/09/2010 20% 2000 đồng/cổ phiếu
32/ Cổ tức bằng tiền 23/02/2010 23/03/2010 10% 1000 đồng/cổ phiếu
33/ Cổ phiếu thưởng 24/11/2009 15/01/2010 4/1 Chia tách / thưởng: 2,406,157
34/ Bán cổ phiếu quỹ 19/10/2009 19/10/2009 Khối lượng bán: -100,000
35/ Cổ tức bằng tiền 08/06/2009 24/06/2009 20% 2000 đồng/cổ phiếu
36/ Cổ tức bằng tiền 17/12/2008 30/12/2008 30% 3000 đồng/cổ phiếu
37/ Cổ tức bằng tiền 06/08/2008 29/08/2008 20% 2000 đồng/cổ phiếu
38/ Cổ phiếu thưởng 05/06/2008 15/07/2008 10/2 Chia tách / thưởng: 1,587,467
39/ Mua cổ phiếu quỹ 14/03/2008 14/03/2008 Khối lượng mua: 100,000
Ngay giao dich dau tien: 09/01/2008 ### Khoi luong niem yet lan dau: 8,037,334 ### Khoi luong niem yet hien tai: 121,269,397

 
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357