Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây - WSB


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ

2022
20% (2000 đồng tiền mặt)06/09/2022

2021
15% (1500 đồng tiền mặt)13/12/2021
20% (2000 đồng tiền mặt)07/05/2021
10% (1000 đồng tiền mặt)12/03/2021

2020
10% (1000 đồng tiền mặt)19/11/2020
10% (1000 đồng tiền mặt)20/08/2020
30% (3000 đồng tiền mặt)08/04/2020

2019
20% (2000 đồng tiền mặt)17/09/2019

2018
20% (2000 đồng tiền mặt)26/12/2018
20% (2000 đồng tiền mặt)09/10/2018
20% (2000 đồng tiền mặt)11/07/2018
20% (2000 đồng tiền mặt)26/04/2018

2017
10% (1000 đồng tiền mặt)30/10/2017
20% (2000 đồng tiền mặt)19/05/2017

2016
10% (1000 đồng tiền mặt)09/12/2016
20% (2000 đồng tiền mặt)22/04/2016
10% (1000 đồng tiền mặt)29/01/2016

2015
15% (1500 đồng tiền mặt)29/05/2015
10% (1000 đồng tiền mặt)14/01/2015

2014
13% (1300 đồng tiền mặt)21/05/2014
10% (1000 đồng tiền mặt)23/01/2014

2013
10% (1000 đồng tiền mặt)19/06/2013


Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ tức bằng tiền 06/09/2022 30/09/2022 20% 2000 đồng/cổ phiếu
2/ Cổ tức bằng tiền 13/12/2021 30/12/2021 15% 1500 đồng/cổ phiếu
3/ Cổ tức bằng tiền 07/05/2021 31/05/2021 20% 2000 đồng/cổ phiếu
4/ Cổ tức bằng tiền 12/03/2021 31/03/2021 10% 1000 đồng/cổ phiếu
5/ Cổ tức bằng tiền 19/11/2020 11/12/2020 10% 1000 đồng/cổ phiếu
6/ Cổ tức bằng tiền 20/08/2020 08/09/2020 10% 1000 đồng/cổ phiếu
7/ Cổ tức bằng tiền 08/04/2020 29/04/2020 30% 3000 đồng/cổ phiếu
8/ Cổ tức bằng tiền 17/09/2019 30/09/2019 20% 2000 đồng/cổ phiếu
9/ Cổ tức bằng tiền 26/12/2018 18/01/2019 20% 2000 đồng/cổ phiếu
10/ Cổ tức bằng tiền 09/10/2018 02/11/2018 20% 2000 đồng/cổ phiếu
11/ Cổ tức bằng tiền 11/07/2018 31/07/2018 20% 2000 đồng/cổ phiếu
12/ Cổ tức bằng tiền 26/04/2018 18/05/2018 20% 2000 đồng/cổ phiếu
13/ Cổ tức bằng tiền 30/10/2017 15/11/2017 10% 1000 đồng/cổ phiếu
14/ Cổ tức bằng tiền 19/05/2017 02/06/2017 20% 2000 đồng/cổ phiếu
15/ Cổ tức bằng tiền 09/12/2016 27/12/2016 10% 1000 đồng/cổ phiếu
16/ Cổ tức bằng tiền 22/04/2016 26/05/2016 20% 2000 đồng/cổ phiếu
17/ Cổ tức bằng tiền 29/01/2016 25/02/2016 10% 1000 đồng/cổ phiếu
18/ Cổ tức bằng tiền 29/05/2015 16/06/2015 15% 1500 đồng/cổ phiếu
19/ Cổ tức bằng tiền 14/01/2015 30/01/2015 10% 1000 đồng/cổ phiếu
20/ Cổ tức bằng tiền 21/05/2014 03/06/2014 13% 1300 đồng/cổ phiếu
21/ Cổ tức bằng tiền 23/01/2014 14/02/2014 10% 1000 đồng/cổ phiếu
22/ Cổ tức bằng tiền 19/06/2013 03/07/2013 10% 1000 đồng/cổ phiếu
23/ Cổ tức bằng tiền 19/12/2012 28/12/2012 8% 800 đồng/cổ phiếu
24/ Cổ tức bằng tiền 29/10/2012 13/11/2012 10% 1000 đồng/cổ phiếu
25/ Cổ tức bằng tiền 12/07/2012 24/07/2012 7% 700 đồng/cổ phiếu
26/ Cổ tức bằng tiền 08/12/2011 26/12/2011 20% 2000 đồng/cổ phiếu
27/ Cổ tức bằng tiền 18/05/2011 03/06/2011 15% 1500 đồng/cổ phiếu
28/ Cổ tức bằng tiền 12/11/2010 30/11/2010 10% 1000 đồng/cổ phiếu
Ngay giao dich dau tien: 10/08/2010 ### Khoi luong niem yet lan dau: 14,500,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 14,500,000

 
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357