Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 - DP3


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ


A: Khối Lượng Cổ Phiếu Niêm Yết
B: Tổng Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành
B1: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Đã Niêm Yết
B2: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Chưa Niêm Yết
C: Khối Lượng Cổ Phiếu Quỹ
A = B1 + C
B = B1 + B2 + C
Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ tức bằng tiền 03/05/2019 12/06/2019 50% 5000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 5,000 đồng/CP

2/ Phát hành hiện hữu 12/02/2019 13/02/2019 8/1(giá: 26,400) B1-: 6,800,000
Phát hành: 850,000
B1: 7,650,000
Khối lượng dự kiến phát hành: 850,000, Tỷ lệ: 8/1, Giá phát hành: 26400 VND


A = 7,650,000
3/ Cổ tức bằng tiền 17/10/2018 20/11/2018 30% 3000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 3,000 đồng/CP

4/ Cổ tức bằng tiền 02/04/2018 04/05/2018 30% 3000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 3,000 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DP3 của CTCP Dược phẩm Trung ương 3 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/04/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 8h00, thứ 6 ngày 27/04/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 – Địa chỉ: Nhà máy Nam Sơn – số 28 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.
          - Nội dung họp: Kế hoạch kinh doanh năm 2018, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của Công ty và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
     * Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2017:
          - Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 04/05/2018
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán Thống kê của Công ty, địa chỉ: số 28 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 04/05/2018 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

5/ Cổ tức bằng tiền 28/12/2017 18/01/2018 10% 1000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DP3 của CTCP Dược phẩm Trung ương 3 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/12/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 18/01/2018
          - Địa điểm thực hiện:
               +
Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng
kế toán thống kê của Công ty, địa chỉ: 28 đường 351 thôn Quỳnh Hoàng,
xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng vào các ngày trong tuần
bắt đầu từ ngày 18/01/2018 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
               +
Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành
viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

6/ Cổ tức bằng tiền 17/05/2017 02/06/2017 20% 2000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DP3 của CTCP Dược phẩm Trung ương 3 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền năm 2016:
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 02/6/2017
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán Thống kê – Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3, số 28 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng và Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh, số 42/74 Nguyễn Giản Thanh, phường 5, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (đối với các cổ đông đăng ký địa chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh) bắt đầu từ ngày 02/6/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

7/ Phát hành hiện hữu 04/01/2016 12/04/2016 4/1(giá: 10,000) B1-: 5,250,000
Phát hành: 1,550,000 (-237,500)
B1: 6,800,000
Cổ tức bằng tiền 04/01/2016 30/05/2016 16% 1600đồng/cổ phiếu
Thực hiện quyền mua cổ phiếu. tỷ lệ 4:1. 10.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01/2016
Ngày nộp tiền: 12/01/2016-05/02/2016

---

DP3: 12/04/2016, giao dịch 1.550.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung (01/04/2016 00:00)
DP3: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 1.550.000 cổ phiếu (25/03/2016 00:00)
DP3: Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành 6.800.000 cp (29/02/2016 11:11)
---------------------------------------------------
Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015. 1.600đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01/2016

8/ Cổ tức bằng tiền 18/05/2015 28/05/2015 16% 1600đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền. 1.600đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2015

Ngay giao dich dau tien: 17/07/2015 ### Khoi luong niem yet lan dau: 5,250,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 6,800,000

 


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357