Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành - BTT


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ


A: Khối Lượng Cổ Phiếu Niêm Yết
B: Tổng Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành
B1: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Đã Niêm Yết
B2: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Chưa Niêm Yết
C: Khối Lượng Cổ Phiếu Quỹ
A = B1 + C
B = B1 + B2 + C
Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ tức bằng tiền 13/09/2019 09/10/2019 5% 500đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 500 đồng/CP

2/ Cổ tức bằng tiền 07/09/2018 12/10/2018 10% 1000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

3/ Phát hành khác 15/01/2018 15/01/2018 B1-: 12,878,703
Phát hành: 621,297
B1: 13,500,000
BTT: 15.1.2018, niêm yết bổ sung 621.297 cp (11/01/2018 17:33)
BTT: Đã phát hành 621.521 cp ESOP (06/12/2017 17:37)
BTT: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 13.500.000 cp (06/12/2017 17:08)


A = 13,500,000
4/ Cổ phiếu thưởng 14/08/2017 02/10/2017 200/43 B1-: 10,600,000
Chia tách / thưởng: 2,278,703 (297)
B1: 12,878,703
Cổ tức bằng tiền 14/08/2017 06/10/2017 10% 1000đồng/cổ phiếu
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 200:43

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 – năm 2016 và đợt 1 – năm 2017 bằng tiền và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (mã CK: BTT) như sau:BTT: 10.10.2017, giao dịch 2.278.703 cp niêm yết bổ sung (03/10/2017 15:37)
BTT: 2.10.2017, niêm yết bổ sung 2.278.703 cp (28/09/2017 17:21)
BTT: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 12.878.479 cp (12/09/2017 11:20)
---------------------------------------------------
Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 – năm 2016 và đợt 1 – năm 2017 bằng tiền và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (mã CK: BTT) như sau:5/ Cổ tức bằng tiền 30/05/2016 29/06/2016 17% 1700đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2 năm 2015 và trả cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền. 1.700đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2016

6/ Cổ tức bằng tiền 27/08/2015 21/09/2015 8% 800đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền. 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2015

7/ Cổ tức bằng tiền 19/05/2015 05/06/2015 7% 700đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 3 năm 2014 bằng tiền. 700đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2015

8/ Cổ tức bằng tiền 08/12/2014 25/12/2014 8% 800đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt. 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2014

9/ Cổ tức bằng tiền 06/08/2014 03/09/2014 10% 1000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2014

10/ Cổ tức bằng tiền 06/05/2014 22/05/2014 10% 1000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 3 năm 2013 bằng tiền mặt 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2014

11/ Cổ tức bằng tiền 12/11/2013 29/11/2013 10% 1000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/11/2013

12/ Cổ tức bằng tiền 30/07/2013 16/08/2013 10% 1000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 01/08/2013

13/ Cổ tức bằng tiền 18/04/2013 09/05/2013 8% 800đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 3 năm 2012 bằng tiền 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 23/04/2013

14/ Cổ tức bằng tiền 14/01/2013 31/01/2013 8% 800đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/01/2013

15/ Cổ phiếu thưởng 19/10/2012 02/01/2013 44/9 B1-: 8,800,000
Chia tách / thưởng: 1,800,000
B1: 10,600,000
Thưởng cổ phiếu tỷ lệ 44:9
Ngày đăng ký cuối cùng: 23/10/2012
--------
BTT: Quyết định niêm yết bổ sung 1.800.000 cổ phiếu
Ngày niêm yết có hiệu lực: 02/01/2013.


A = 10,600,000
16/ Cổ tức bằng tiền 23/07/2012 08/08/2012 10% 1000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 01 năm 2012 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2012

17/ Cổ tức bằng tiền 24/04/2012 16/05/2012 12% 1200đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 03 năm 2011 1.200đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2012

18/ Cổ tức bằng tiền 20/12/2011 11/01/2012 8% 800đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 02/2011 bằng tiền 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2011

19/ Cổ tức bằng tiền 08/09/2011 28/09/2011 10% 1000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 01 năm 2011 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2011

20/ Cổ tức bằng tiền 28/04/2011 18/05/2011 13% 1300đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 03 năm 2010 1.300đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2011

21/ Cổ tức bằng tiền 30/12/2010 20/01/2011 10% 1000đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 04/01/2011

22/ Cổ tức bằng tiền 11/08/2010 27/08/2010 7% 700đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức bằng tiền mặt 700đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 13/08/2010

23/ Cổ tức bằng tiền 20/04/2010 05/05/2010 5% 500đồng/cổ phiếu
Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2009 bằng tiền mặt 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2010

Ngay giao dich dau tien: 14/04/2010 ### Khoi luong niem yet lan dau: 8,800,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 13,500,000

 


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357