Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty cổ phần Tập đoàn COTANA - CSC


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ


A: Khối Lượng Cổ Phiếu Niêm Yết
B: Tổng Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành
B1: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Đã Niêm Yết
B2: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Chưa Niêm Yết
C: Khối Lượng Cổ Phiếu Quỹ
A = B1 + C
B = B1 + B2 + C
Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ tức bằng tiền 03/06/2019 14/06/2019 10% 1000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

2/ Cổ phiếu thưởng 04/12/2018 04/03/2019 1/1 B1-: 10,000,000
Chia tách / thưởng: 10,500,000 (-500,000)
B1: 20,500,000
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1

CSC: Chấp thuận niêm yết bổ sung 10.500.000 cổ phiếu (04/03/2019 15:39)
CSC: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 20.500.000 CP (02/01/2019 10:04)
CSC: Đã phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP (02/01/2019 10:03)
CSC: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 20.000.000 CP (19/12/2018 15:46)


A = 20,500,000
3/ Cổ tức bằng tiền 21/05/2018 05/06/2018 10% 1000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CSC của CTCP Tập đoàn COTANA như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/05/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền năm 2017:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 05/06/2018
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 05/06/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

4/ Cổ tức bằng tiền 11/05/2017 26/05/2017 10% 1000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CSC của CTCP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền năm 2016:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 26/5/2017
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/5/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

5/ Cổ tức bằng tiền 30/05/2016 09/06/2016 6% 600đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức bằng tiền năm 2015. 600đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2016

6/ Cổ phiếu thưởng 02/06/2015 01/07/2015 100/9 B1-: 9,000,000
Chia tách / thưởng: 1,000,000 (-190,000)
B1: 10,000,000
Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014. tỷ lệ 100:9
Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2015
--

CSC: Chấp thuận niêm yết bổ sung 1.000.000 CP (01/07/2015 00:00)


A = 10,000,000
7/ Cổ phiếu thưởng 25/06/2014 09/09/2014 10/7 B1-: 5,000,000
Chia tách / thưởng: 3,500,000
B1: 8,500,000
Cổ phiếu thưởng 25/06/2014 09/09/2014 10/1 B1-: 5,000,000
Chia tách / thưởng: 500,000
B1: 9,000,000
Tổng cổ phiếu phát hành: 4,000,000
CSC: 09/09/2014, ngày giao dịch đầu tiên 4.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung (28/08/2014 09:32)
---------------------------------------------------
Trả cổ tức còn lại năm 2011 và trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu. tỷ lệ 10:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 27/06/2014


A = 9,000,000
8/ Cổ tức bằng tiền 28/09/2012 16/10/2012 5% 500đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng tiền 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 02/10/2012

9/ Cổ tức bằng tiền 30/05/2011 20/06/2011 5% 500đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức lần 2 năm 2010 bằng tiền 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2011

10/ Cổ tức bằng tiền 24/12/2010 17/01/2011 10% 1000đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2010

11/ Cổ phiếu thưởng 18/03/2010 03/09/2010 100/6 B1-: 2,500,000
Chia tách / thưởng: 150,000
B1: 2,650,000
Phát hành hiện hữu 18/03/2010 03/09/2010 1/0.3(giá: 20,000) B1-: 2,500,000
Phát hành: 750,000
B1: 3,400,000
Phát hành chiến lược 18/03/2010 03/09/2010 B1-: 3,400,000
Phát hành: 1,600,000
B1: 5,000,000
Tổng cổ phiếu phát hành: 2,500,000
Trả cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:6
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2010
---------------------------------------------------
Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:0.3 20.000đồng/cổ phiếu
CSC: 3/9-Chính thức giao dịch 2.500.000 cp niêm yết bổ sung
---------------------------------------------------
Phat hanh doi tac chien luoc 1,600,000


A = 5,000,000
12/ Cổ tức bằng tiền 29/01/2010 24/02/2010 6% 600đồng/cổ phiếu
T.m .ng c. t.c n.m 2009, 600 ./cp

Ngay giao dich dau tien: 04/11/2009 ### Khoi luong niem yet lan dau: 2,500,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 20,500,000

 


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357