Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC - DIC


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ


A: Khối Lượng Cổ Phiếu Niêm Yết
B: Tổng Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành
B1: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Đã Niêm Yết
B2: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Chưa Niêm Yết
C: Khối Lượng Cổ Phiếu Quỹ
A = B1 + C
B = B1 + B2 + C
Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ tức bằng tiền 19/10/2017 28/11/2017 3% 300đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 300 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2016 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (mã CK: DIC) như sau:2/ Cổ tức bằng tiền 27/10/2016 29/11/2016 3.50% 350đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền. 350đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2016

3/ Cổ phiếu thưởng 05/10/2015 06/11/2015 100/6 B1-: 25,081,805
Chia tách / thưởng: 1,504,035 (873)
B1: 26,585,840
Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. tỷ lệ 100:6
Ngày đăng ký cuối cùng: 07/10/2015

-


DIC: 6.11.2015, niêm yết bổ sung 1.504.035 cổ phiếu (04/11/2015 16:53)


A = 26,585,840
4/ Phát hành hiện hữu 15/01/2015 16/04/2015 100/46(giá: 10,000) B1-: 17,081,805
Phát hành: 8,000,000 (-142,370)
B1: 25,081,805
Thực hiện quyền mua cổ phiếu. tỷ lệ 100:46. 10.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 19/01/2015
Ngày nộp tiền: 22/01/2015-27/02/2015
-
DIC: 16.4.2015, giao dịch 8.000.000 cổ phiếu thay đổi niêm yết
- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 25.081.805 cổ phiếu.


A = 25,081,805
5/ Bán cổ phiếu quỹ 09/10/2014 09/10/2014 B1-: 16,516,865
Khối lượng bán: -564,940
B1: 17,081,805
DIC: Đã bán toàn bộ 564.940 cổ phiếu quỹ


A = 17,081,805
6/ Cổ tức bằng tiền 06/08/2014 12/09/2014 6% 600đồng/cổ phiếu
Chia cổ tức năm 2013 bằng tiền. 600đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2014

7/ Cổ phiếu thưởng 30/09/2013 13/11/2013 25/1 B1-: 15,881,129
Chia tách / thưởng: 635,736 (-491)
B1: 16,516,865
Trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2 năm 2012 tỷ lệ 25:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 02/10/2013
--

DIC: 13/11, giao dịch 635.736 cổ phiếu phát hành thêm (06/11/2013 16:40)

C: 564,940

A = B1 + C = 17,081,805
8/ Cổ tức bằng tiền 17/04/2013 14/06/2013 4% 400đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền 400đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2013

9/ Mua cổ phiếu quỹ 20/11/2012 20/11/2012 B1-: 15,911,129
Khối lượng mua: 30,000
B1: 15,881,129
DIC: Đã mua 30.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

C: 564,940

A = B1 + C = 16,446,069
10/ Cổ tức bằng tiền 18/06/2012 18/07/2012 10% 1000đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 18/06/2012 15/08/2012 10/1 B1-: 14,465,060
Chia tách / thưởng: 1,446,069 (437)
B1: 15,911,129
Trả cổ tức bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2012
---------------------------------------------------
Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2011 tỷ lệ 10:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2012
-----
DIC: 15/8 - giao dịch 1.446.069 cổ phiếu phát hành thêm (08/08/2012 15:54)

C: 534,940

A = B1 + C = 16,446,069
11/ Mua cổ phiếu quỹ 24/02/2012 24/02/2012 B1-: 15,000,000
Khối lượng mua: 534,940
B1: 14,465,060
DIC: Đã mua lại 534.940 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
Thời gian thực hiện từ 24/11/2011 đến 24/2/2012

C: 534,940

A = B1 + C = 15,000,000
12/ Cổ tức bằng tiền 21/03/2011 12/05/2011 12% 1200đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền 1.200đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2011

13/ Phát hành hiện hữu 07/03/2011 10/06/2011 5/1(giá: 11,500) B1-: 12,500,000
Phát hành: 2,500,000
B1: 15,000,000
Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 5:1 11.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2011
Ngày nộp tiền: 28/03/2011-22/04/2011


A = 15,000,000
14/ Phát hành nội bộ 16/03/2010 08/04/2010 B1-: 8,200,000
Phát hành: 1,020,000
B1: 9,220,000
Phát hành hiện hữu 16/03/2010 25/06/2010 10/4(giá: 11,500) B1-: 8,200,000
Phát hành: 3,280,000
B1: 12,500,000
Tổng cổ phiếu phát hành: 4,300,000
DIC: 8/4-Chính thức giao dịch 1.020.000 cổ phiếu phát hành thêm

Đây là số cổ phiếu phát hành thêm đúng theo phương án mà Công ty đã công bố bao gồm: 200.000 cổ phần phát hành cho cán bộ công nhân viên và 820.000 cổ phần phát hành cho đối tác chiến lược.
---------------------------------------------------
- Số lượng : 3,280,000 cổ phiếu
- Đây là số cổ phiếu phát hành thêm đúng theo thông báo số 204/TB-SGDHCM ngày 04/03/2010 phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:4, giá 11.500 đồng/cổ phiếu
- Ngày niêm yết có hiệu lực: 21/06/2010
- Ngày chính thức giao dịch: 25/06/2010


A = 12,500,000
15/ Cổ tức bằng tiền 25/02/2010 08/04/2010 15% 1500đồng/cổ phiếu
C. t.c n.m 2009, 1.500 ./cp

16/ Cổ phiếu thưởng 03/06/2009 14/07/2009 20/3 B1-: 6,769,955
Chia tách / thưởng: 1,430,045 (-414,552)
B1: 8,200,000
DIC: 5/6/2009 - Ngày ĐKCC phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 20:3

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 1.015.493 cổ phiếu


DIC: 14/7-Giao dịch 1.430.045 cổ phiếu phát hành thêm


A = 8,200,000
17/ Cổ tức bằng tiền 10/04/2009 08/05/2009 10% 1000đồng/cổ phiếu
Cổ tức năm 2008, 1.000 đ/cp

18/ Phát hành khác 09/02/2009 12/02/2009 B1-: 5,599,955
Phát hành: 1,170,000
B1: 6,769,955
- Niêm yết bổ sung 1,17 triệu cổ phiếu phát hành thêm
- Số lượng: 1.170.000 cổ phiếu
- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Quyết định số 302/UBCK-GCN ngày 05 tháng 05 năm 2008 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Ngày niêm yết bổ sung có hiệu lực: 09/02/2009
- Ngày chính thức giao dịch: 12/02/2009


A = 6,769,955
19/ Cổ tức bằng tiền 26/05/2008 16/06/2008 19% 1900đồng/cổ phiếu
Phát hành hiện hữu 26/05/2008 31/07/2008 3/2(giá: 10,000) B1-: 3,359,955
Phát hành: 2,240,000 (-30)
B1: 5,599,955
Cổ tức năm 2007, 1.900 đ/cp
---------------------------------------------------
Cổ tức năm 2007, 1.900 đ/cp
--------------------
DIC: 31/7-Chính thức giao dịch 2,24 triệu cổ phiếu phát hành thêm (HOSE)
- Đây là số CP phát hành cho cổ đông hiện hữu theo Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông số 444/TB-SGDHCM ngày 15/05/2008.
- Ngày niêm yết bổ sung có hiệu lực: 24/07/2008
- Ngày chính thức giao dịch: 31/07/2008


A = 5,599,955
20/ Cổ tức bằng tiền 05/06/2007 05/07/2007 5% 500đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 05/06/2007 18/07/2007 20/1 B1-: 3,200,000
Chia tách / thưởng: 159,955 (45)
B1: 3,359,955
Trả cổ tức đợt 2/2006
---------------------------------------------------
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 160.000 cổ phiếu
=================
DIC: 18/07 Chính thức giao dịch 159.955 cổ phiếu phát hành thêm (HOSTC)


A = 3,359,955
21/ Cổ tức bằng tiền 29/01/2007 13/02/2007 15% 1500đồng/cổ phiếu
Cổ tức đợt 1/2006, 1.500 đ/cp

Ngay giao dich dau tien: 28/12/2006 ### Khoi luong niem yet lan dau: 3,200,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 26,585,840

 


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357