Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cẩm - Intimex - HCC


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ


A: Khối Lượng Cổ Phiếu Niêm Yết
B: Tổng Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành
B1: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Đã Niêm Yết
B2: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Chưa Niêm Yết
C: Khối Lượng Cổ Phiếu Quỹ
A = B1 + C
B = B1 + B2 + C
Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ tức bằng tiền 13/09/2019 02/10/2019 28% 2800đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2,800 đồng/CP

2/ Cổ tức bằng tiền 19/09/2018 18/10/2018 30% 3000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 3,000 đồng/CP

3/ Cổ phiếu thưởng 21/06/2017 05/09/2017 100/48 B1-: 4,404,548
Chia tách / thưởng: 2,114,038 (145)
B1: 6,518,586
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 48%
HCC: Ngày 05/09/2017, giao dịch đầu tiên 2.114.038 cổ phiếu niêm yết bổ sung (25/08/2017 16:55)
HCC: Chấp thuận niêm yết bổ sung 2.114.038 cổ phiếu (10/08/2017 16:31)


A = 6,518,586
4/ Cổ tức bằng tiền 19/09/2016 18/10/2016 20% 2000đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 19/09/2016 20/10/2016 10/2 B1-: 3,670,522
Chia tách / thưởng: 734,026 (78)
B1: 4,404,548
Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền. 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2016
---------------------------------------------------
Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu. tỷ lệ 10:2
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2016

HCC: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 734.026 cổ phiếu (20/10/2016 15:14)
HCC: Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành 4.404.509 cp và báo cáo kết quả phát hành (03/10/2016 14:50)


A = 4,404,548
5/ Cổ tức bằng tiền 20/10/2015 09/11/2015 20% 2000đồng/cổ phiếu
Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền. 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/10/2015

6/ Cổ tức bằng tiền 23/09/2014 10/10/2014 4% 400đồng/cổ phiếu
Thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền. 400đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/2014

7/ Cổ tức bằng tiền 10/10/2013 11/11/2013 5% 500đồng/cổ phiếu
Thanh toán cổ tức năm 2012 bằng tiền 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/10/2013

8/ Cổ tức bằng tiền 15/11/2012 28/12/2012 20% 2000đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 19/11/2012

9/ Cổ tức bằng tiền 02/05/2012 30/05/2012 8% 800đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2011 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2012

10/ Cổ tức bằng tiền 01/02/2012 17/02/2012 20% 2000đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 03/02/2012

11/ Cổ phiếu thưởng 08/08/2011 30/09/2011 100/30 B1-: 2,823,561
Chia tách / thưởng: 846,961 (107)
B1: 3,670,522
Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100:30
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2011
--------

HCC: 30/09, giao dịch 846.961 cổ phiếu niêm yết bổ sung (26/09/2011 16:51)


A = 3,670,522
12/ Cổ phiếu thưởng 17/11/2010 25/02/2011 100/20 B1-: 1,947,362
Chia tách / thưởng: 389,358 (114)
B1: 2,336,720
Cổ phiếu thưởng 17/11/2010 25/02/2011 100/25 B1-: 1,947,362
Chia tách / thưởng: 486,841
B1: 2,823,561
Tổng cổ phiếu phát hành: 876,199
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100:20
Ngày đăng ký cuối cùng: 19/11/2010
---------------
- SGDCK Hà Nội thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu CTCP Bê tông Hòa Cầm - Intimex (MCK: HCC) phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức đợt 1 năm 2010.
- Mã chứng khoán: HCC;
- Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 876.199 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 2.823.561 cổ phiếu
- Ngày giao dịch chính thức: Thứ Sáu, ngày 25/02/2011.
(Theo hnx.vn)
---------------------------------------------------
Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100:25
Ngày đăng ký cuối cùng: 19/11/2010


A = 2,823,561
13/ Cổ phiếu thưởng 05/02/2010 08/06/2010 100/20 B1-: 1,622,802
Chia tách / thưởng: 324,560
B1: 1,947,362
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100:20
Ngày đăng ký cuối cùng: 09/02/2010
------------------
- Thông báo về ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu niêm yết bổ sung của CTCP Bê tông Hoà Cầm (MCK: HCC).
- Tên chứng khoán: CTCP Bê tông Hoà Cầm
- Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 324.560 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 1.947.362 cổ phiếu
- Ngày giao dịch chính thức: 8/06/2010.


A = 1,947,362
14/ Cổ tức bằng tiền 15/04/2009 11/05/2009 5% 500đồng/cổ phiếu
Cổ tức đợt 3/2008, 500 đ/cp

15/ Cổ tức bằng tiền 11/12/2008 30/12/2008 5% 500đồng/cổ phiếu
Cổ tức đợt 2/2008, 500 đ/cp

16/ Cổ tức bằng tiền 18/09/2008 13/10/2008 15% 1500đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2008, 1500 đồng/cổ phiếu

17/ Cổ tức bằng tiền 11/04/2008 09/05/2008 4.35% 435đồng/cổ phiếu
Cổ tức đượt 3/2007, 435 đồng/cp

18/ Cổ tức bằng tiền 13/02/2008 04/03/2008 7% 700đồng/cổ phiếu
Cổ tức năm 2007, 700 đ/cp

Ngay giao dich dau tien: 24/12/2007 ### Khoi luong niem yet lan dau: 1,622,802 ### Khoi luong niem yet hien tai: 6,518,586

 


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357