Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai - QCG


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ


A: Khối Lượng Cổ Phiếu Niêm Yết
B: Tổng Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành
B1: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Đã Niêm Yết
B2: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Chưa Niêm Yết
C: Khối Lượng Cổ Phiếu Quỹ
A = B1 + C
B = B1 + B2 + C
Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ tức bằng tiền 25/05/2018 27/06/2018 6.40% 640đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 640 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018 và thanh toán cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền mặt của  Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã CK: QCG) như sau:2/ Cổ tức bằng tiền 18/07/2017 31/07/2017 8.60% 860đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 860 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã CK: QCG) như sau:3/ Phát hành khác 22/05/2015 22/05/2015 B1-: 272,202,143
Phát hành: 2,927,167
B1: 275,129,310
QCG: 22.5.2015, niêm yết bổ sung 2.927.167 cổ phiếu

- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 275.129.310 cổ phiếu ( Hai trăm bảy mươi lăm triệu một trăm hai mươi chín ngàn ba trăm mười cổ phiếu)

- Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nhằm thực hiện sáp nhập Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Địa ốc Sài Gòn Xanh vào Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai.


A = 275,129,310
4/ Phát hành khác 12/03/2015 12/03/2015 B1-: 127,076,862
Phát hành: 145,125,281
B1: 272,202,143
QCG: 12.3.2015, niêm yết bổ sung 145.125.281 cổ phiếu

- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 272.202.143 cổ phiếu ( Hai trăm bảy mươi hai triệu hai trăm lẻ hai ngàn một trăm bốn mươi ba cổ phiếu)

- Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và hoán đổi (cấn trừ) công nợ của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai.


A = 272,202,143
5/ Phát hành khác 13/08/2012 13/08/2012 B1-: 121,518,139
Phát hành: 5,558,723
B1: 127,076,862
QCG: Được chấp nhận niêm yết bổ sung 5,56 triệu cổ phiếu
Ngày niêm yết có hiệu lực: 13/8/2012.

Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 5.558.723 CP.

Tổng giá trị niêm yết bổ sung: 55.587.230.000 đồng

Ngày niêm yết có hiệu lực: 13/8/2012.


A = 127,076,862
6/ Cổ tức bằng tiền 21/10/2011 21/11/2011 5% 500đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2011

7/ Phát hành hiện hữu 24/08/2010 12/11/2010 1/1(giá: 15,000) B1-: 60,157,495
Phát hành: 60,157,495
B1: 120,314,990
Phát hành nội bộ 24/08/2010 12/11/2010 B1-: 120,314,990
Phát hành: 1,203,149
B1: 121,518,139
Tổng cổ phiếu phát hành: 61,360,644
Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 15.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2010
Ngày nộp tiền: 03/09/2010-30/09/2010
---------------------------------------------------


QCG
Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (HOSE)
Giá hiện tại: QCG 20.6 0(0) Hồ sơ công ty Tra cứu GDCĐ lớn & CĐ nội bộ
QCG: Chào bán 61.360.644 cổ phiếu ra công chúng


Ngày 11/8/2010, UBCKNN đã cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 637/UBCK-GCN cho CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG) với nội dung như sau:
CTCP Quốc Cường Gia Lai được phép chào bán ra công chúng chi tiết như sau:
Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 61.360.644 cp, trong đó:
60.157.495 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
1.203.149 cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt.
Thời gian phân phối: trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán có hiệu lực
Phương thức phân phối: theo phương án nêu trong bản cáo bạch
Tổ chức tư vấn phát hành: CTCP Chứng khoán Sài Gòn
------------------------------------------------------
QCG: Chấp thuận Niêm yết bổ sung 61.360.644 CP
Ngày niêm yết bổ sung 12/11/2010
---------------------------------------------------
Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 15.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2010
Ngày nộp tiền: 03/09/2010-30/09/2010
---------------------------------------------------


QCG
Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (HOSE)
Giá hiện tại: QCG 20.6 0(0) Hồ sơ công ty Tra cứu GDCĐ lớn & CĐ nội bộ
QCG: Chào bán 61.360.644 cổ phiếu ra công chúng


Ngày 11/8/2010, UBCKNN đã cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 637/UBCK-GCN cho CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG) với nội dung như sau:
CTCP Quốc Cường Gia Lai được phép chào bán ra công chúng chi tiết như sau:
Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 61.360.644 cp, trong đó:
60.157.495 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
1.203.149 cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt.
Thời gian phân phối: trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán có hiệu lực
Phương thức phân phối: theo phương án nêu trong bản cáo bạch
Tổ chức tư vấn phát hành: CTCP Chứng khoán Sài Gòn
------------------------------------------------------
QCG: Chấp thuận Niêm yết bổ sung 61.360.644 CP
Ngày niêm yết bổ sung 12/11/2010


A = 121,518,139
Ngay giao dich dau tien: 09/08/2010 ### Khoi luong niem yet lan dau: 60,157,495 ### Khoi luong niem yet hien tai: 275,129,310

 


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357