Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh - REE


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ


A: Khối Lượng Cổ Phiếu Niêm Yết
B: Tổng Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành
B1: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Đã Niêm Yết
B2: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Chưa Niêm Yết
C: Khối Lượng Cổ Phiếu Quỹ
A = B1 + C
B = B1 + B2 + C
Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ tức bằng tiền 26/02/2019 05/04/2019 18% 1800đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,800 đồng/CP

2/ Cổ tức bằng tiền 28/02/2018 27/04/2018 16% 1600đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,600 đồng/CP

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 và trả cổ tức 2017 như sau:3/ Cổ tức bằng tiền 28/02/2017 28/04/2017 16% 1600đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền. 1.600đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2017

4/ Cổ phiếu thưởng 11/05/2016 08/06/2016 20/3 B1-: 264,614,336
Chia tách / thưởng: 40,442,031 (-749,881)
B1: 305,056,367
Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu. tỷ lệ 20:3
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2016

---
REE: 8.6.2016, niêm yết bổ sung 40.442.031 cổ phiếu (07/06/2016 14:27)
- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 310.058.841 cổ phiếu (Ba trăm mười triệu không trăm năm mươi tám nghìn tám trăm bốn mươi mốt cổ phiếu)

C: 5,002,474

A = B1 + C = 310,058,841
5/ Cổ tức bằng tiền 26/02/2016 01/04/2016 10% 1000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/02/2016

6/ Phát hành khác 21/01/2016 21/01/2016 B1-: 264,068,065
Phát hành: 546,271
B1: 264,614,336
REE: 22.1.2016, niêm yết bổ sung 546.271 cổ phiếu (21/01/2016 09:56)

---
Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: 269.070.539 cổ phiếu (Hai trăm sáu mươi chín triệu không trăm bảy mươi nghìn năm trăm ba mươi chín cổ phiếu)
- Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 546.271 cổ phiếu (Năm trăm bốn mươi sáu nghìn hai trăm bảy mươi mốt cổ phiếu)
HOSE_BM-7.2/7-BH6-02/2014 Trang 1/2
- Giá trị chứng khoán thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 5.462.710.000 đồng (Năm tỷ bốn trăm sáu mươi hai triệu bảy trăm mười nghìn đồng)
- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 269.616.810 cổ phiếu (Hai trăm sáu mươi chín triệu sáu trăm mười sáu nghìn tám trăm mười cổ phiếu)
- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 2.696.168.100.000 đồng (Hai nghìn sáu trăm chín mươi sáu tỷ một trăm sáu mươi tám triệu một trăm nghìn đồng)
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 22/01/2016
- Lý do thay đổi niêm yết: Thực hiện chuyển đổi đợt 3 trái phiếu chuyển đổi
phát hành năm 2012 thành cổ phiếu.

C: 5,002,474

A = B1 + C = 269,616,810
7/ Cổ tức bằng tiền 25/02/2015 01/04/2015 16% 1600đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức tạm ứng năm 2014 bằng tiền mặt. 1.600đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2015

8/ Phát hành khác 26/12/2014 26/12/2014 B1-: 260,649,065
Phát hành: 3,419,000
B1: 264,068,065
REE: 26.12.2014, niêm yết bổ sung 3.419.000 cổ phiếu
Ngày 24/12/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 507/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã CK: REE) được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:
- Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: 265.651.539 cổ phiếu ( Hai trăm sáu mươi lăm triệu sáu trăm năm mươi mốt nghìn năm trăm ba mươi chín cổ phiếu)

- Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 3.419.000 cổ phiếu (Ba triệu bốn trăm mười chín nghìn cổ phiếu)

- Giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 34.190.000.000 đồng ( Ba mươi bốn tỷ một trăm chín mươi triệu đồng)

- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 269.070.539 cổ phiếu ( Hai trăm sáu mươi chín triệu không trăm bảy mươi nghìn năm trăm ba mươi chín cổ phiếu)

- Tổng giá trị niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 2.690.705.390.000 đồng ( Hai nghìn sáu trăm chín mươi tỷ bảy trăm lẻ năm triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng)

- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 26/12/2014

- Lý do thay đổi niêm yết: chuyển đổi trái phiếu

C: 5,002,474

A = B1 + C = 269,070,539
9/ Phát hành khác 15/05/2014 15/05/2014 B1-: 258,683,911
Phát hành: 1,965,154
B1: 260,649,065
REE: Quyết định thay đổi niêm yết 1.965.154 cp

- Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêmyết: 263.686.385 cổ phiếu (Hai trăm sáu mươi ba triệu sáu trăm tám mươi sáu nghìn ba trăm tám mươilăm cổ phiếu)

- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổiniêm yết: 265.651.539 cổ phiếu ( Hai trăm sáu mươi lăm triệu sáu trăm nămmươi mốt nghìn năm trăm ba mươi chín cổ phiếu)

- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 15/05/2014
- Lý do thay đổi niêm yết: thưởng cho người lao động được lựa chọn trongcông ty

C: 5,002,474

A = B1 + C = 265,651,539
10/ Cổ tức bằng tiền 19/02/2014 31/03/2014 16% 1600đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức tạm ứng năm 2013 bằng tiền 1.600đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2014

11/ Phát hành khác 07/02/2014 07/02/2014 B1-: 239,640,911
Phát hành: 19,043,000
B1: 258,683,911
REE: Niêm yết 19.043.000 cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu

Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 263.686.385 cổ phiếu (Hai trăm sáu mươi ba triệu sáu trăm tám mươi sáu nghìn ba trăm tám mươi lăm cổ phiếu)

Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 07/02/2014

C: 5,002,474

A = B1 + C = 263,686,385
12/ Cổ tức bằng tiền 20/02/2013 25/04/2013 16% 1600đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt 1.600đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2013

13/ Phát hành khác 19/12/2012 19/12/2012 B1-: 231,640,911
Phát hành: 8,000,000
B1: 239,640,911
REE: 19/12, giao dịch 8.000.000 cổ phiếu phát hành thêm


Ngày 12/12/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 980/2012/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (mã CK: REE) như sau:

Số lượng: 8.000.000 cổ phiếu (Tám triệu cổ phiếu)
Đây là số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho nhân viên chủ chốt trong công ty năm 2010.

C: 5,002,474

A = B1 + C = 244,643,385
14/ Cổ tức bằng tiền 16/02/2012 06/04/2012 16% 1600đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức năm 2011 1.600đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2012

15/ Mua cổ phiếu quỹ 23/08/2011 23/08/2011 B1-: 236,643,385
Khối lượng mua: 5,002,474
B1: 231,640,911
Theo đó, từ ngày 1/6 đến 23/8/2011, REE đã mua 5 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ nâng tổng lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ lên 5.002.747 đơn vị.

C: 5,002,474

A = B1 + C = 236,643,385
16/ Phát hành khác 12/08/2011 12/08/2011 B1-: 178,293,289
Phát hành: 58,350,096
B1: 236,643,385
REE: Quyết định niêm yết bổ sung 58.350.096 cổ phiếu
Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 58.350.096 cổ phiếu (Năm mươi tám triệu ba trăm năm mươi nghìn chínmươi sáu cổ phiếu).
Ngày niêm yết có hiệu lực: 12/08/2011


A = 236,643,385
17/ Cổ tức bằng tiền 15/02/2011 08/03/2011 16% 1600đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền 1.600đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 17/02/2011

18/ Bán cổ phiếu quỹ 19/08/2010 19/08/2010 B1-: 178,291,956
Khối lượng bán: -1,333
B1: 178,293,289
21/08/2010
Đã bán 1.333 cổ phiếu quỹ???


A = 178,293,289
19/ Cổ phiếu thưởng 23/06/2010 26/07/2010 5/1 B1-: 81,041,798
Chia tách / thưởng: 16,208,360
B1: 97,250,158
Cổ phiếu thưởng 23/06/2010 26/07/2010 1/1 B1-: 81,041,798
Chia tách / thưởng: 81,041,798
B1: 178,291,956
Tổng cổ phiếu phát hành: 97,250,158
Trả cổ tức đợt 2/2009 bằng cổ phiếu tỷ lệ 5:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2010
• Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 16.208.359 cổ phiếu


REE: 26/07 - Giao dịch 97.250.158 cổ phiếu phát hành thêm (19/07/2010)
---------------------------------------------------
Phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2010
• Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 81.041.798 cổ phiếu

C: 1,333

A = B1 + C = 178,293,289
20/ Cổ tức bằng tiền 12/08/2009 14/09/2009 7% 700đồng/cổ phiếu
Cổ tức đợt 1/2009, 700 đ/cp

21/ Phát hành khác 04/05/2009 04/05/2009 B1-: 80,162,151
Phát hành: 879,647
B1: 81,041,798
REE: 4/5-Giao dịch 879.647 cổ phiếu phát hành thêm

Số lượng: 879.647 cổ phiếu (Tám trăm bảy mươi chín nghìn, sáu trăm bốn mươi bảy cổ phiếu). Đây là số cổ phiếu ESOP phát hành thưởng cho nhân viên (từ năm 2004 đến hết năm 2008) theo Giấy chứng nhận phát hành số 04/UBCK-ĐKPH ngày 19/04/2004.

C: 1,333

A = B1 + C = 81,043,131
22/ Cổ phiếu thưởng 13/08/2008 06/11/2008 10/4 B1-: 57,259,055
Chia tách / thưởng: 22,903,096 (526)
B1: 80,162,151
Trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 40%
=====================
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 23.155.536 cổ phiếu (gồm 22.903.622 cổ phiếu phát hành cho số cổ phần đã niêm yết và 251.914 cổ phần phát hành cho số cổ phần ESOP chưa niêm yết).
================
REE: Niêm yết bổ sung 22.903.096 cổ phiếu phát hành thêm

C: 1,333

A = B1 + C = 80,163,484
23/ Mua cổ phiếu quỹ 12/08/2008 12/08/2008 B1-: 57,260,388
Khối lượng mua: 1,333
B1: 57,259,055
15/12/2006???
- Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành là 57.260.388 cổ phiếu;
- Vì lọai trừ 1.333 cổ phiếu quỹ, do đó số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là
57.259.055 cổ phiếu do 14.871 cổ đông sở hữu;

C: 1,333

A = B1 + C = 57,260,388
24/ Phát hành khác 11/08/2008 11/08/2008 B1-: 57,259,055
Phát hành: 1,333
B1: 57,260,388
1333 tương ứng cổ phiếu quỹ???


A = 57,260,388
25/ Cổ phiếu thưởng 08/05/2007 05/06/2007 2/1 B1-: 38,172,941
Chia tách / thưởng: 19,086,114 (357)
B1: 57,259,055
Phân phối cổ tức bổ sung bằng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
=======================
===================
REE: 5/6-Chính thức giao dịch 19.086.114 cổ phiếu phát hành thêm (HOSTC)


A = 57,259,055
26/ Bán cổ phiếu quỹ 01/05/2007 01/05/2007 B1-: 38,253,600
Phát hành: -80,659
B1: 38,172,941
đã mua 80659 cổ phiếu quỹ???


Cổ tức chương trình cổ phiếu thưởng nhân viên - ESOP: cổ tức 14% được phân phối 01 đợt vào ngày 31/03/2006:

Năm 2004, Công ty đã thưởng 41.250 cổ phiếu ESOP cho nhân viên;
Năm 2005, Công ty tiếp tục thưởng 44.592 cổ phiếu ESOP. Tuy nhiên đầu năm 2006, công ty thu hồi 5.183 cổ phiếu ESOP của 07 nhân viên thôi làm việc tại công ty. Như vậy số cổ phiếu ESOP phát hành thêm là (44.592 - 5.183) = 39.409 cp
Tổng số cp ESOP lưu hành là (41.250 + 39.409) = 80.659 cp ESOP
Cổ tức cp ESOP (80.659 * 1.400 đ) = 112.922.600 đồng


A = 38,172,941
27/ Phát hành khác 11/01/2007 16/03/2007 B1-: 33,803,010
Phát hành: 4,450,590
B1: 38,253,600
REE: Nhận giấy chứng nhận đăng ký phát hành thêm 4.450.590 cổ phiếu
====================
REE: 16/3-Chính thức giao dịch 4.450.590 cổ phiếu phát hành thêm


A = 38,253,600
28/ Cổ tức bằng tiền 20/12/2006 05/01/2007 9% 900đồng/cổ phiếu
Cổ tức đợt 2/2006, 900 đ/cp

29/ Phát hành hiện hữu 11/10/2006 14/12/2006 5/1(giá: 70,500) B1-: 28,253,600
Phát hành: 5,549,410 (101,310)
B1: 33,803,010
Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 5:1, 70500đ/CP
==================
REE: Chính thức phát hành thêm 5.650.720 cổ phiếu
================
REE: 14/12-Chính thức giao dịch 5.549.410 cổ phiếu phát hành thêm


A = 33,803,010
30/ Cổ tức bằng tiền 15/05/2006 30/06/2006 7% 700đồng/cổ phiếu
Cổ tức đợt 1/2006, 700 đ/cp

31/ Cổ tức bằng tiền 24/02/2006 31/03/2006 7% 700đồng/cổ phiếu
Cổ tức đợt 2/2005, 700 đ/cp

32/ Phát hành khác 26/09/2005 19/10/2005 B1-: 23,253,600
Phát hành: 5,000,000
B1: 28,253,600
REE: Nhận giấy chứng nhận phát hành thêm 5 triệu cổ phiếu


A = 28,253,600
33/ Cổ tức bằng tiền 06/07/2005 29/07/2005 7% 700đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2005

34/ Cổ tức bằng tiền 24/02/2005 31/03/2005 1.50% 150đồng/cổ phiếu
Phát hành khác 24/02/2005 31/03/2005 B1-: 22,579,326
Phát hành: 674,274
B1: 23,253,600
Trả cổ tức đợt 2/2004
---------------------------------------------------
- Tỷ lệ cổ tức đợt II/2004:8% (800 đồng/cổ phiếu), trong đó:

- 150 đồng chi trả bằng tiền mặt

- 650 đồng chi trả bằng cổ phiếu, giá để quy đổi ra cổ phiếu là giá đóng cửa của ngày 22/02/2005 có chiết khấu giảm 10%.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2005

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2005

- Ngày chi trả cổ tức: 31/03/2005


A = 23,253,600
35/ Phát hành khác 01/02/2005 01/02/2005 B1-: 15,000,000
Phát hành: 7,579,326
B1: 22,579,326
????????????????


A = 22,579,326
36/ Phát hành khác N/A N/A B1-: 0
Phát hành: 546,271
B1: 0
REE: 22.1.2016, niêm yết bổ sung 546.271 cổ phiếu (21/01/2016 09:56)

Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: 269.070.539 cổ phiếu (Hai trăm sáu mươi chín triệu không trăm bảy mươi nghìn năm trăm ba mươi chín cổ phiếu)
- Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 546.271 cổ phiếu (Năm trăm bốn mươi sáu nghìn hai trăm bảy mươi mốt cổ phiếu)
HOSE_BM-7.2/7-BH6-02/2014 Trang 1/2
- Giá trị chứng khoán thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 5.462.710.000 đồng (Năm tỷ bốn trăm sáu mươi hai triệu bảy trăm mười nghìn đồng)
- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 269.616.810 cổ phiếu (Hai trăm sáu mươi chín triệu sáu trăm mười sáu nghìn tám trăm mười cổ phiếu)
- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 2.696.168.100.000 đồng (Hai nghìn sáu trăm chín mươi sáu tỷ một trăm sáu mươi tám triệu một trăm nghìn đồng)
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 22/01/2016


A = 0
Ngay giao dich dau tien: 28/07/2000 ### Khoi luong niem yet lan dau: 15,000,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 310,058,841

 


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357