Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - STB


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ


A: Khối Lượng Cổ Phiếu Niêm Yết
B: Tổng Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành
B1: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Đã Niêm Yết
B2: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Chưa Niêm Yết
C: Khối Lượng Cổ Phiếu Quỹ
A = B1 + C
B = B1 + B2 + C
Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Phát hành khác 16/08/2017 16/08/2017 B1-: 1,385,215,716
Phát hành: 400,000,000
B1: 1,785,215,716
STB: 25.9.2017, giao dịch 400.000.000 cp niêm yết bổ sung (23/08/2017 11:04)
Sacombank được niêm yết bổ sung 400 triệu cổ phần hoán đổi từ NH Phương Nam (22/08/2017 10:05)
STB: 16.8.2017, niêm yết bổ sung 400.000.000 cp (15/08/2017 06:15)
Sacombank sắp niêm yết 400 triệu cp hoán đổi với SouthernBank vốn bị 'mắc kẹt' trước đó (13/01/2017 12:40)
Sacombank chính thức tăng vốn lên 18.852 tỷ đồng (01/12/2015 14:48)
STB: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 1.803.653.429 cp (01/12/2015 10:49)

C: 100,000,000

A = B1 + C = 1,885,215,716
2/ Cổ phiếu thưởng 16/10/2015 17/11/2015 100/20 B1-: 1,142,511,590
Chia tách / thưởng: 242,704,126 (-14,201,808)
B1: 1,385,215,716
Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. tỷ lệ 100:20
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2015

-

STB: 17.11.2015, niêm yết bổ sung 242.704.126 cổ phiếu (13/11/2015 17:15)

Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 1.485.215.716 cổ
phiếu

C: 100,000,000

A = B1 + C = 1,485,215,716
3/ Cổ tức bằng tiền 29/11/2013 16/12/2013 8% 800đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 03/12/2013

4/ Phát hành khác 21/08/2013 21/08/2013 B1-: 1,110,292,561
Phát hành: 32,219,029
B1: 1,142,511,590
STB: Niêm yết bổ sung 32,2 triệu cổ phiếu ESOP

Số lượng: 32.219.029 cổ phiếu (Ba mươi hai triệu hai trăm mười chín nghìn không trăm hai mươi chín cổ phiếu).

Ngày niêm yết có hiệu lực: 21/08/2013, Ngày chính thức giao dịch: 03/07/2014.

C: 100,000,000

A = B1 + C = 1,242,511,590
5/ Cổ tức bằng tiền 20/05/2013 10/06/2013 6% 600đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 20/05/2013 08/07/2013 100/14 B1-: 973,967,664
Chia tách / thưởng: 136,324,897 (30,576)
B1: 1,110,292,561
Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2012 600đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2013
---------------------------------------------------
Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011 tỷ lệ 100:14
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2013
---------------
STB: 8/7, giao dịch 136.324.897 cp phát hành thêm trả cổ tức năm 2011 (27/06/2013 16:44)

C: 100,000,000

A = B1 + C = 1,210,292,561
6/ Mua cổ phiếu quỹ 03/01/2012 03/01/2012 B1-: 1,073,967,664
Khối lượng mua: 100,000,000
B1: 973,967,664
Sacombank hoàn tất mua 100 triệu cổ phiếu quỹ
Thời gian thực hiện từ 16/11-3/1.

C: 100,000,000

A = B1 + C = 1,073,967,664
7/ Cổ tức bằng tiền 10/08/2011 30/08/2011 15% 1500đồng/cổ phiếu
Phát hành hiện hữu 10/08/2011 07/12/2011 100/15(giá: 10,000) B1-: 917,923,013
Phát hành: 137,688,451 (1)
B1: 1,055,611,464
Phát hành khác 10/08/2011 17/12/2011 B1-: 1,055,611,464
Phát hành: 18,356,200
B1: 1,073,967,664
Tổng cổ phiếu phát hành: 156,044,651
Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2011
---------------------------------------------------
Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100:15 10.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2011
Ngày nộp tiền: 30/08/2011-27/09/2011

- Số lượng đăng ký phát hành: 156.046.911 cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán phát hành: 137.688.451 cổ phiếu

------

STB: 7/12 - giao dịch 156.044.651 cổ phiếu phát hành thêm
---------------------------------------------------
18.356.200???


A = 1,073,967,664
8/ Cổ phiếu thưởng 07/07/2010 22/10/2010 20/3 B1-: 670,035,300
Chia tách / thưởng: 100,505,295
B1: 770,540,595
Phát hành hiện hữu 07/07/2010 22/10/2010 10/2(giá: 12,000) B1-: 670,035,300
Phát hành: 133,981,712 (25,348)
B1: 904,522,307
Phát hành nội bộ 07/07/2010 22/10/2010 B1-: 904,522,307
Phát hành: 13,400,706
B1: 917,923,013
Tổng cổ phiếu phát hành: 247,887,713
Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2009 tỷ lệ 20:3
Ngày đăng ký cuối cùng: 09/07/2010
Theo đó, STB được chào bán 247.913.061 cổ phiếu, trong đó 100.505.295 cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu; 134.007.060 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và 13.400.706 cổ phiếu chào bán cho cán bộ cốt cán.

----------

STB: 22/10 Chính thức giao dịch 247.887.713 CP Phát hành thêm
Khối lượng niêm yết: 917.923.013
Khối lượng lưu hành: 917.923.013
---------------------------------------------------
Theo đó, STB sẽ phát hành 134.007.060 cổ phiếu tỷ lệ 10:2 với giá phát hành là 12.000 đ/CP.
Ngày đăng ký cuối cùng: 09/07/2010
Ngày nộp tiền: 26/07/2010-20/08/2010
---------------------------------------------------
Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2009 tỷ lệ 20:3
Ngày đăng ký cuối cùng: 09/07/2010
Theo đó, STB được chào bán 247.913.061 cổ phiếu, trong đó 100.505.295 cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu; 134.007.060 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và 13.400.706 cổ phiếu chào bán cho cán bộ cốt cán.


A = 917,923,013
9/ Cổ phiếu thưởng 16/09/2009 03/12/2009 20/3 B1-: 511,583,084
Chia tách / thưởng: 76,737,463
B1: 588,320,547
Phát hành hiện hữu 16/09/2009 03/12/2009 20/3(giá: 10,000) B1-: 511,583,084
Phát hành: 76,714,754 (22,709)
B1: 665,035,300
Phát hành nội bộ 16/09/2009 03/12/2009 B1-: 665,035,300
Phát hành: 5,000,000
B1: 670,035,300
Tổng cổ phiếu phát hành: 158,452,217
Tỷ lệ cổ tức: 15% (tương đương tỷ lệ 20:3), mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được
hưởng 01 quyền, cứ 20 quyền sẽ được nhận 3 cổ phiếu mới.

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 76.737.462 cổ phiếu
=============
STB: ngày 3/12 chính thức giao dịch 158 triệu cổ phiếu phát hành thêm
HoSE thông báo chấp thuận cho ngân hàng Sacombank được niêm yết bổ sung 158.452.216 cổ phiếu.

------
KL Niêm yết: 670,035,300
---------------------------------------------------
Tỷ lệ phát hành: 20:3, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 20
quyền sẽ được mua 3 cổ phiếu mới.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 76.737.462 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
---------------------------------------------------
Phát hành cho cán bộ chủ chốt của Ngân hàng
- Số lượng phát hành: 5.000.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu


A = 670,035,300
10/ Bán cổ phiếu quỹ 07/07/2009 07/07/2009 B1-: 493,317,814
Khối lượng bán: -18,265,270
B1: 511,583,084
Trước đó, vào ngày 22/6/2009, Sacombank đã gởi thông báo đến HOSE đăng ký bán 18.265.270 cổ phiếu quỹ bằng phương thức giao dịch thoả thuận và khớp lệnh kể từ ngày 01/7/2009. Tính đến thời điểm ngày 06/7/2009, số lượng cổ phiếu quỹ của Sacombank đã giao dịch thoả thuận thành công qua HOSE là 5.400.000 cổ phiếu.

Và ngày 07/7/2009, Sacombank đã bán thỏa thuận toàn bộ số cổ phiếu quỹ còn lại là 12.865.270 cổ phiếu, tuân thủ đúng Công văn 1226/SGDHCM-NY với giá thỏa thuận theo đúng quy định là không nhỏ hơn giá tham chiếu trừ 3 đơn vị yết giá.


A = 511,583,084
11/ Mua cổ phiếu quỹ 31/12/2008 31/12/2008 B1-: 511,583,084
Khối lượng mua: 18,265,270
B1: 493,317,814
Theo đó, từ ngày 18/11/2008 đến 31/12/2008, STB đã mua lại 18.265.270 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ (trong tổng số 25.000.000 cổ phiếu đã đăng ký mua). Nguồn vốn để mua lại từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn đến thời điểm 30/09/2008.

C: 18,265,270

A = B1 + C = 511,583,084
12/ Cổ phiếu thưởng 23/07/2008 10/09/2008 20/3 B1-: 444,881,417
Chia tách / thưởng: 66,701,667 (30,546)
B1: 511,583,084
Trả cổ tức 2007 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
===============
+ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 66.732.212 cổ phiếu
============
STB: 10/9-Giao dịch 66.701.667 cổ phiếu phát hành thêm


A = 511,583,084
13/ Cổ phiếu thưởng 07/06/2007 21/08/2007 25/3 B1-: 208,941,281
Chia tách / thưởng: 25,072,954
B1: 234,014,235
Phát hành hiện hữu 07/06/2007 21/08/2007 1/1(giá: 15,000) B1-: 208,941,281
Phát hành: 208,867,186 (74,095)
B1: 442,881,421
Phát hành nội bộ 07/06/2007 21/08/2007 B1-: 442,881,421
Phát hành: 2,000,000
B1: 444,807,322
Phát hành khác 07/06/2007 21/08/2007 B1-: 444,807,322
Phát hành: 74,095
B1: 444,881,417
Tổng cổ phiếu phát hành: 236,014,235
Trả cổ tức 2006 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 25:3
===============
Tỷ lệ thực hiện: 12%/mệnh giá (tương đương tỷ lệ 25: 3)
Số lượng cổ phiếu phát hành: 25.072.954 cổ phiếu
---------------------------------------------------
Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 1:1, 15000đ/CP
============
Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 208.941.281 cổ phiếu
============
STB: Giao dịch 235.940.136 cổ phiếu phát hành thêm ngày 21/08/2007
---------------------------------------------------
- Chào bán cho cán bộ chủ chốt: 2.000.000 cổ phiếu;
---------------------------------------------------
74,095???


A = 444,881,417
14/ Cổ phiếu thưởng 13/10/2006 15/11/2006 10/1 B1-: 189,947,299
Chia tách / thưởng: 18,993,982 (748)
B1: 208,941,281
Phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 10:1
============
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa chấp thuận kế hoạch niêm yết bổ sung 18.993.982 cổ phiếu của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.


A = 208,941,281
Ngay giao dich dau tien: 12/07/2006 ### Khoi luong niem yet lan dau: 189,947,299 ### Khoi luong niem yet hien tai: 1,885,215,716

 


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357