Symbol  

Sign in     Sign up     Alerts
    0 cp68     Alerts
Contact     SmartPhone       TIẾNG VIỆT

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Sign in   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Advanced Statistics Business Plan Book Price Stock At Bottom Volume Buzz Correlation between volume and price Differentiation Price Group Chart Giao dịch nước ngoài
Companies Listing Basic Financial Indexes Basic Strength Index FINANCIAL COMPARISON Shareholder Structure Insider Trade Calendar Events Special Events
Market Scale Market Index Category Index Daily Data
Stock Screener By Financial Indexes Power Financial Signals Filter Chart Signals and Alerts
Chart Signals Price Chart WEEKLY CHART Swings Trading
Industry groups and Basic Financials Financial Reporting by Industry Group Financial Increasement
Securities News Economic News Banking and Finance News Business News Real Estate News World Financial News Business News Gold News Goods Currency News
Stock indexes The Signal Chart Modelling Candles - Candlestick
Calendar Events
Portfolio Price Alerts Stock At Bottom Alert Volume Buzz Alert SIGNAL FILTER CHART BASIC FILTER INDICATOR Power Financial Signals
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

FILTER BASED STOCK BASIC INDICATORSEPS
 
P/E
 
ROE
 
ROA
 
P/B
 
Beta
 
Last Close
 
Market Capital
 
CONDITIONAL USE FORM FILTER

Form 1: basic investment [ Sample 1 ]
EPS >= 5000 & P/E <= 10 & ROE >= 20% & ROE >= 15% & P/B <= 200%
 
Form 2: effective investment [ Sample 2 ]
EPS >= 5000 & P/E từ 3 đến 10 & ROE >= 20%
 
Form 3: Surf investment [ Sample 3 ]
BETA >= 1.5
 
Form 4: Surfing low-value shares [ Sample 4 ]
BETA >= 1.5 & BP <= 100%
 


MEANING FILTER Dựa trên các chỉ số cở bản như EPS, PE, BETA, ROA, ROE... sẽ trả về kết quả gồm những mã chứng khoán phù hợp với những điều kiện bạn yêu cầu. Ví dụ: EPS > 5000 & PE < 10 Để chọn EPS > 5000 bạn hãy kéo nút bên trái của EPS đến 5000, chọn PE < 5 bạn hãy kéo nút bên phải cả PE đến vị trí 10, và tất cả các vị trí của các dấu hiệu còn lại đều ở giá trị mặc đinh. Mỗi chỉ số cơ bản đều có mức thấp nhất và cao nhất ví dụ EPS từ 0 đến 20,000 (gọi là giá trị mặc định). Số bên trái là số thấp nhất, bên phải là cao nhất. Bạn hãy kéo thả vị trí thấp nhất hoặc cao nhất theo tiêu chí của bạn. Nếu 1 chỉ số cả 2 mức giá trị thấp nhất và cao nhất đều là giá trị mặc định thì bộ lọc sẽ không Lọc chỉ số này.


Statistical data, indices, charts ... on the website cophieu68.com be calculated automatically based on the financial statements, schedules and events daily trading price.
Graph is drawn based on the adjusted data. Technical trading hours chart is updated every 5 minutes 1.
Online data latency 1-5 seconds.
List of charts, statistics, charts, indicators, filters are continuously updated every 5 minutes.

License No.: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357